Zrównoważone, trwalsze i wydajniejsze baterie

Zrównoważone, trwalsze i wydajniejsze baterie Canva

Przy 587 głosach za, 9 przeciw i 20 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących baterii i zużytych baterii. Nowe prawo uwzględnia rozwój technologiczny i przyszłe wyzwania w sektorze i obejmie cały cykl życia baterii, od projektu do wycofania z eksploatacji.

 • Bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbiórki odpadów, wydajności recyklingu i odzysku materiałów
 • Bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju, wydajności i etykietowania
 • Polityka należytej staranności w celu uwzględnienia zagrożeń społecznych i środowiskowych
 • Baterie przenośne w urządzeniach będą łatwiejsze do wymiany

Parlament zatwierdził nowe przepisy dotyczące projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w UE.

Kluczowe instrumenty przewidziane w rozporządzeniu:

 • Obowiązkowa deklaracja śladu węglowego i etykieta dla akumulatorów  w pojazdach elektrycznych (EV), w lekkich środkach transportu (LMT), np.: elektrycznych hulajnogach lub rowerach oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2kWh;
 • Projektowanie przenośnych baterii w urządzeniach w taki sposób, aby konsumenci mogli je łatwo wyjąć i wymienić;
 • Cyfrowy paszport baterii dla baterii LMT, baterii przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh i baterii EV;
 • Polityka należytej staranności dla wszystkich podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem MŚP;
 • Bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania odpadów: dla baterii przenośnych - 45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r.; dla baterii małogabarytowych - 51% do 2028 r. i 61% do 2031 r;
 • Minimalne poziomy materiałów odzyskiwanych ze zużytych baterii: lit - 50% do 2027 r. i 80% do 2031 r.; kobalt, miedź, ołów i nikiel - 90% do 2027 r. i 95% do 2031 r;
 • Minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu odpadów produkcyjnych i konsumenckich do wykorzystania w nowych bateriach: osiem lat po wejściu w życie rozporządzenia - 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu; 13 lat po wejściu w życie: 26% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 12% dla litu i 15% dla niklu.

Po raz pierwszy mamy przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, które obejmują cały cykl życia produktu - podejście, które jest dobre zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Uzgodniliśmy środki, które przyniosą znaczne korzyści konsumentom: baterie będą dobrze funkcjonować, będą bezpieczniejsze i łatwiejsze do usunięcia. Naszym ogólnym celem jest zbudowanie silniejszego przemysłu recyklingu w UE, w szczególności w odniesieniu do litu, oraz konkurencyjnego sektora przemysłowego jako całości, co ma kluczowe znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach dla transformacji energetycznej i strategicznej autonomii naszego kontynentu. Środki te mogą stać się punktem odniesienia dla całego globalnego rynku baterii – powiedział sprawozdawca Achille Variati (S&D, IT).

Źródło: Parlament Europejski

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę