Złoże Ærfugl produkuje z pełną mocą

Złoże Ærfugl produkuje z pełną mocą PGNiG

PGNiG Upstream Norway, wraz z partnerami, uruchomiło kolejne dwa odwierty na złożu Ærfugl na Morzu Norweskim. Dzięki zakończeniu inwestycji spółka będzie pozyskiwać z tego źródła ok. 0,57 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Oddanie do użytku dwóch otworów na złożu Ærfugl to ostatni etap realizacji planu zagospodarowania tego złoża. Nowe odwierty pozwolą partnerom koncesyjnym na wydobycie ok. 1,6 mld dodatkowych m3 gazu ziemnego w ciągu roku. Tym samym całkowita produkcja ze złoża sięgnie ok. 4,8 mld m3 gazu rocznie.

Złoże Ærfugl, wraz z pozostałymi złożami na obszarze produkcyjnym Skarv, to jedno z najcenniejszych aktywów GK PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dzięki uruchomieniu wszystkich odwiertów produkcja ze złoża przypadająca na norweską spółkę PGNiG wzrośnie o 0,22 mld m3 do ok. 0,57 mld m3 gazu ziemnego rocznie. To istotny wkład w realizację naszej strategii rozwoju wydobycia węglowodorów. Własne zasoby gazu są najpewniejszą gwarancją dostępu do tego surowca – powiedział Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG SA, spółki, która jest wyłącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway.

Oddane właśnie do użytku odwierty zostały wykonane w ramach II fazy zagospodarowania złoża. Po ich podłączeniu produkcja na Ærfugl prowadzona jest łącznie siedmioma otworami: trzema wykonanymi w ramach I fazy, trzema z II fazy oraz odwiertu testowego A-1H. Inwestycja została zakończona dwa miesiące przed planowanym terminem. Odwierty na złożu Ærfugl są podłączone do pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO Skarv, która obsługuje również inne złoża zlokalizowane na obszarze wydobywczym Skarv. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoliło w istotny sposób ograniczyć CAPEX i koszty uruchomienia wydobycia z Ærfugl a tym samym zwiększyć rentowność tego aktywa. Ważną korzyścią jest też zmniejszenie śladu węglowego związanego z zagospodarowaniem i eksploatacją złoża.

Ærfugl to złoże gazowo-kondensatowe, którego pierwotne zasoby wydobywalne oszacowano na ok. 274,7 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Do wydobycia pozostało jeszcze blisko 210 mln boe.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,9% udziałów w koncesji obejmującej złoże Ærfugl oraz 15% w koncesji. Operatorem jest Aker BP (23,8% udziałów), a pozostałymi partnerami Equinor Energy (36,2%) i Wintershall DEA (28,1%). PGNiG Upstream Norway posiada również 15% w złożu Ærfugl Nord, z którego wydobycie jest wliczane do produkcji Ærfugl.

Złoże Ærfugl. jest jednym z 14 produkujących złóż, w których udziały ma PGNiG Upstream Norway. Spółka jest udziałowcem w 58 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka szacuje, że w przyszłym roku wolumen jej produkcji może wzrosnąć do ponad 2,5 mld m3 gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 mld m3 zakładanych na ten rok. Oprócz akwizycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów.

Źródło: PGNiG

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę