Zastosowanie układów łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW5 w wodociągach i oczyszczalniach ścieków

Siemens
15.1.2020

Wysoka dostępność instalacji jest jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na dobór komponentów do nowych instalacji. Ważne jest, żeby poszczególne komponenty, oprócz realizacji swoich funkcji podstawowych, oferowały również funkcje dodatkowe, które mogą zwiększyć bezawaryjność. W poniższym opracowaniu omówimy wymagania stawiane układom zasilania pomp, które są szeroko stosowane m.in. w wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Awarie w tych sektorach mogą być bardzo kłopotliwe, a przez powszechność tych instalacji, mogą dotyczyć każdego z nas.

W przypadku pomp nie zawsze potrzebna jest regulacja prędkości obrotowej. Duża część tego typu instalacji wymaga jedynie łagodnego rozruchu oraz, o czym często zapominamy, również łagodnego zatrzymania. Oczywiście, funkcje te z powodzeniem można zrealizować na przekształtniku częstotliwości, jednak z uwagi na gabaryt i koszt nie zawsze jest to dobre rozwiązanie.

Firma Siemens ma w swojej ofercie całą gamę układów łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW. Najnowszymi produktami z oferty są układy łagodnego rozruchu serii SIRIUS 3RW55 i 3RW52 przystosowanie do silników IE3 i IE4. Układy te coraz częściej znajdują zastosowanie w nowo powstających i remontowanych instalacjach, gdzie realizują nawet bardzo wymyślne wymagania stawiane przez projektantów systemów.

Podstawową funkcją układu łagodnego rozruchu jest ograniczenie udarów mechanicznych i elektrycznych powstających podczas rozruchu bezpośredniego oraz rozruchu gwiazda-trójkąt. Poddawanie instalacji udarom mechanicznym może prowadzić do szybszego zużycia i w konsekwencji do awarii spowodowanych np. pęknięciem spoiny. Sam rozruch z wykorzystaniem układu łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW5 może być prowadzony na kilka sposobów. Użytkownik może skorzystać z funkcji kontroli rampy napięciowej i kontroli momentu – funkcje te dostępne są w wersjach bez lub z ograniczeniem momentu.

Nową i coraz częściej wykorzystywaną funkcją jest automatyczna parametryzacja. Dzięki niej mamy pewność,
że przez cały okres funkcjonowania instalacji parametry rozruchowe są dobrane w sposób optymalny. Warto pamiętać, że wraz ze zmianą charakterystyki przepompowywanej cieczy parametry rozruchu ulegną zmianie. Na zmianę parametrów wpływa też zmniejszająca się średnica rur wskutek odkładających się osadów. Z punktu widzenia samego rozruchu ważna jest też funkcja wstępnego grzania silnika, która ograniczy zagrożenia związane z kondensacją pary wodnej wewnątrz obudowy. Jednak w przypadku pomp nie tylko rozruch jest ważny. Samo zatrzymanie pompy może również generować znaczące udary mechaniczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji, w których mamy dużą różnicę poziomów. W takich przypadkach stosowane często zawory zwrotne przenoszą dość duże obciążenia dynamiczne. Układy łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW5 oferują funkcję zatrzymania pompowego, funkcję kontroli momentu silnika lub napięcia podczas zatrzymania oraz funkcję hamowania napięciem DC.

Po wykonaniu rozruchu układ załącza wbudowane wewnątrz styki obejściowe, lecz nie jest to koniec jego zadań. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe i termistorowe czuwa nad poprawną pracą silnika. Użytkownik może uzyskać informację o aktualnym obciążaniu i parametrach pracy silnika. Parametry te mogą być odczytane z wykorzystaniem sieci komunikacyjnych takich jak Profinet, Profibus i Modbus i dalej przetwarzane np. w celu analizy trendu i predykcji usterek. Informacja o obciążeniu może być również odczytana z poziomu wyjścia analogowego – co często ma zastosowanie w przypadku prostych aplikacji.

Parametryzacja wymagana przy pierwszym uruchomieniu odbywa się za pomocą pokręteł lub graficznego menu (w zależności od wersji), więc też nie powinna sprawić trudności nawet początkującym użytkownikom.

Układ łagodnego rozruchu integruje się również w środowisku TIA Portal, co może być znaczące w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji.

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę