Wpływ automatyzacji na rynek pracy

pixabay-geralt

Automatyzacja wkracza do coraz większej liczby branż. Obecnie mamy z nią do czynienia nie tylko w sektorze przemysłowym, ale również w finansach, czy marketingu. Jednak czy nowe technologie mogą zastąpić człowieka w pracy? Jak wynika z raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” aż 74% polskich pracowników sądzi, że nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny. 

Nowe technologie są postrzegane jako jeden z głównych nurtów rozwoju gospodarki w najbliższych latach. Potwierdzają to także opinie pracowników. Polacy są przekonani, że automatyzacja odegra kluczową rolę na rynku pracy, np. przyspieszy procesy czy zarządzanie zamówieniami. Takiego zdania jest 56% badanych.

Reklama

Maszyny zastąpią człowieka?

W najbliższych latach jednym z głównych obszarów inwestycji firm usługowych będzie robotyzacja, która znacznie przyspieszy realizację najbardziej żmudnych i pracochłonnych procesów. Tym samym zwiększy ona czas pracowników na wykonywanie bardziej wartościowych zadań, do których niezbędny jest człowiek, jak np. budowanie relacji z klientami. Według różnych prognoz w branży finansowej możemy mówić o zastąpieniu nawet połowy stanowisk robotami. Branża logistyczna charakteryzuje się nieco inną specyfiką, w której systemy informatyczne nie są tak mocno rozbudowane i przestarzałe, stąd też skala wpływu RPA będzie nieco mniejsza – mówi Piotr Chmielewski, dyrektor ds. rozwoju w rohling SUUS Logistics, jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce.

Respondenci uważają również, że istotne dla rynku pracy będą wearables, czyli technologie ubieralne. Taką odpowiedź wskazało 41% pracowników. Tego typem urządzeniem jest np. smartwatch, który w przyszłości może zastąpić kartę do otwierania biura. Przykładem mogą być też specjalne okulary – dzięki nim możliwe może stać się nakładanie na realny obraz diagramów czy prezentacji. Na przeciwnym biegunie natomiast jest blockchain (zakodowana baza danych służąca do rejestrowania transakcji zawartych w internecie) oraz VR/AR. Jedynie 17% Polaków uważa, że ten pierwszy miałby znaczący wpływ na przyszłość pracy. Wirtualna/rozszerzona rzeczywistość zebrała niewiele więcej odpowiedzi – 18%.

Reklama

Kto boi się maszyn?

Automatyzacji i robotyzacji zdecydowanie najmniej obawiają się osoby, które są najbliżej emerytury. Aż 86% pracowników w wieku 55+ uważa, ze ich stanowisko nigdy nie zostanie zautomatyzowane lub zajęte przez roboty. Dla porównania w kategorii wiekowej 35‑44 tak samo uważa „zaledwie” 68% respondentów. Osoby z dłuższym stażem nie są też przekonane, że sztuczna inteligencja przyczyni się do rozwoju rynku pracy. Wraz ze wzrostem wieku procent pracowników uważających, że będzie ona miała istotny wpływ na ich przyszłość zawodową, znacząco spada (z 28% w wieku 16-24 do 11% w wieku 55+).

Najszybciej w branży finansowej

W wielu branżach automatyzacja i robotyzacja odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę. Najbardziej przekonani o tym są pracownicy branży finansowej – aż 41% badanych pracujących w finansach uważa, że ich stanowiska pracy zostaną kiedyś zautomatyzowane lub zastąpione przez roboty. Jak wynika z raportu Robotic Process Automation, zastosowanie nowych technologii w finansach może przyczynić się do zmniejszenia zatrudnienia w tym sektorze o 48-53% do 2026 r. Najmniej takich zmian w pracy obawiają się respondenci pracujący w ochronie zdrowia (82%) i oświacie (85%). Każda branża ma jednak swoje potrzeby. Sektory, dostosowując się do wymogów współczesnego człowieka, wykorzystują różnego rodzaju nowe technologie. Przyszłością w kulturze i sztuce może okazać się wirtualna rzeczywistość. VR jest już obecny np. w muzeach czy w grach edukacyjnych. Aż 33% polskich pracowników tej branży uważa, że VR przyczyni się do znaczącej zmiany w ich pracy.

Musimy gonić Europę

Potencjał automatyzacji i robotyzacji na rynku pracy zdecydowanie bardziej dostrzegają młodzi ludzie. Niektórzy z nich wychowywali się już w dobie wszechobecnych nowych technologii, dlatego są grupą, która jest najbardziej świadoma zastąpienia przez maszyny czy roboty. Aż 45% europejskich respondentów w wieku 16-34 lat uważa, że stanie się to w ciągu następnych 5 lat. Procent uważających tak samo Polaków jest prawie o połowę mniejszy (27%). Na taką opinię może mieć wpływ niski poziomu automatyzacji w naszym kraju, co potwierdzają badania The Digital Economy and Society Index analizujące kraje UE pod względem wydajności cyfrowej. W tym rankingu Polska znalazła się dopiero na 26 miejscu na 29 krajów.

Źródło: APD

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę