Większa produktywność dzięki łączności bezprzewodowej

Większa produktywność dzięki łączności bezprzewodowej Panasonic

Z nowego badania opublikowanego przez Panasonic Connect Europe wynika, że firmy spodziewają się zwiększenia swojej produktywności średnio o 32% w ciągu trzech lat od wdrożenia technologii bezprzewodowej. 36% respondentów uważa technologię 5G za kluczową inwestycję bezprzewodową dla swojego biznesu, preferując sieci prywatne od publicznych na terenach kampusów. Z kolei 22% ankietowanych jako najważniejszą technologię bezprzewodową postrzega WiFi 6.

To znacząca poprawa w porównaniu do poprzednich wersji, oferująca szybsze połączenia i wyższą wytrzymałość sieci, zwłaszcza w przypadku obsługi dużej liczby urządzeń. Zainteresowanie Bluetoothem oraz Sieciami Długiego Zasięgu (LoRaWAN) było równie duże (po 21% dla każdej z technologii), ponieważ organizacje poszukują odpowiednich rozwiązań technologicznych dla specjalistycznych zastosowań w swoich branżach, na przykład w logistyce łańcucha dostaw czy produkcji. Inwestycje w technologie bezprzewodowe rosną dynamicznie, aż 41% decydentów już podjęło decyzję o zaangażowaniu w projekty bezprzewodowe lub aktualnie planuje ich realizację. Kolejne 38% respondentów znajduje się już w fazie wdrażania tych projektów.

Wciąż istniejące bariery

Nadal pojawiają się wyzwania do przezwyciężenia. 24% ankietowanych wyraziło obawy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego, natomiast 22% wyraża zaniepokojenie kwestiami interoperacyjności i problemami związanymi z łącznością w obecnej infrastrukturze IT. 20% ankietowanych jest nieufna w stosunku do łatwości zarządzania technologią sieci bezprzewodowej, a podobny odsetek zgłasza brak zaufania do zasobów, wiedzy i umiejętności IT.

– Badania podkreślają, że to decydujący moment dla inwestycji w technologię bezprzewodową i procesów decyzyjnych. Pojawienie się 5G, ewolucja Wi-Fi oraz innowacje związane z Bluetooth i LoRaWAN napędzają połączony świat w sposób, który jeszcze kilka lat wydawał się niemożliwy. Liderzy biznesu uważają, że łączność bezprzewodowa stwarza ogromne możliwości, ale są też wyzwania, którym trzeba sprostać – mówi Jan Kaempfer, Marketing Director w Panasonic Connect Europe. 

Rola, którą odegra przemysł 

W biznesach brakuje wewnętrznej wiedzy i zasobów, a dostawcy technologii mogą odegrać istotną rolę we wspieraniu organizacji poprzez dostarczanie swojej ekspertyzy i edukacji, aby wzmocnić pewność działania i zapełnić luki w zasobach. Perspektywy dla technologii bezprzewodowej są bardzo pozytywne, z silną chęcią do innowacji i zaawansowanego wdrożenia. W Panasonic Connect Europe jesteśmy zaangażowani w pomoc liderom biznesu w zrozumieniu głównych czynników napędzających inwestycje bezprzewodowe, kluczowych technologii i ich zastosowań, oraz jak przezwyciężyć bariery – tłumaczy mówi Jan Kaempfer.

Ankieta, przeprowadzona przez niezależną firmę badawczą Opinion Matters na zlecenie Panasonic Connect Europe, dotyczyła ponad 300 głównych decydentów odpowiedzialnych za technologie bezprzewodowe i sieciowe w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech w następujących sektorach: Handel detaliczny; Logistyka i łańcuch dostaw; Produkcja; Edukacja; Media i rozrywka oparte na lokalizacji; oraz Sektor publiczny i służby ratownicze.

Źródło: Panasonic

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę