Układy napędowe Hägglunds – szereg korzyści

Układ napędowy Hägglunds – szereg korzyści Bosch Rexroth

Bosch Rexroth jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Jego technologie znajdują zastosowanie w m.in.: mikserach, walcarkach, wytłaczarkach, kalandrach, maszynach do konfekcji opon czy prasach wulkanizacyjnych. Przedsiębiorstwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, poleca chociażby układy napędowe Hägglunds.

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny stawia coraz wyższe wymagania odnośnie redukcji oporu toczenia, zwiększenia odporności na ścieranie czy przyczepności do nawierzchni, a także niższej emisji substancji toksycznych itd. Wymusza to konieczność stosowania większej ilości krzemionki (dwutlenku krzemu) w mieszankach gumowych przeznaczonych do produkcji opon. Z kolei zwiększenie użycia krzemionki spowodowało duże zmiany w procesie mieszania gumy i tworzenia mieszanek gumowych. Na niekorzyść zmieniają się również ceny surowców, w związku z czym poszukuje się alternatywnych materiałów, co w efekcie prowadzi do konieczności optymalizacji procesu sporządzania mieszanki.  

Klucz do optymalizacji procesu

Optymalizacja wymienionego procesu, mająca na celu dostosowanie się do zmieniających się wymogów rynku, wymaga zastosowania elastycznego napędu w takich urządzeniach jak miksery i walcarki. I taką właśnie cechę posiadają bezpośrednie napędy, czyli takie, w których wał napędzany urządzenia (np. miksera) połączony jest bezpośrednio z silnikiem hydraulicznym (brak elementów pośrednich w postaci przekładni mechanicznej). Właściwości napędów hydraulicznych pozwalają na szybką regulację prędkości wału obrotowego od zera do prędkości maksymalnej (bezstopniowo), szybką reakcję na sterowanie (niski moment bezwładności), a także łatwy rozdział mocy i sterowania dla kilku wałów/napędów (np. synchronizacja wałów w mikserach). Zastosowanie napędu hydraulicznego pozwala na dokładną kontrolę prędkości i momentu obrotowego. Ponadto istnieje możliwość dostosowania napędu do różnych materiałów i procesów, a także optymalizacji wydajności maszyny i jakości produktów.

Zasadniczą konstrukcję napędu stanowią dwa zespoły, czyli agregat hydrauliczny w postaci szafy (z silnikiem elektrycznym napędzającym pompę zmiennej wydajności i zbiornikiem oleju hydraulicznego), i silnik tłokowy promieniowy, cechujący się bardzo zwartą budową. Opcjonalnie agregat może być wyposażony w lokalny sterownik, sterujący całą pracą agregatu i jednocześnie wpływający na parametry pracy napędu. Prawidłowo zwymiarowany i dobrany do konkretnej aplikacji bezpośredni napęd hydrauliczny cechuje się w zasadzie nieograniczonym obszarem pracy ciągłej. Istnieje możliwość sterowania prędkością od zera do wartości maksymalnej przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiego momentu napędowego, wymaganego w wielu aplikacjach, np. przy mieszaniu różnych materiałów.

Elastyczność pod względem zabudowy

Napęd hydrauliczny umożliwia pracę w dwóch kierunkach – do przodu i do tyłu (zarówno  w trybie przyspieszania, jak i hamowania), co przydatne jest np. w mikserach. System jest dość elastyczny pod względem zabudowy, co w połączeniu z jego modułową konstrukcją umożliwia łatwą rozbudowę systemu i dopasowanie mocy napędu do aktualnego zapotrzebowania. Niski moment bezwładności napędu hydraulicznego zapewnia m.in. wymaganą przepisami dla walcarek funkcję bardzo szybkiego zatrzymania awaryjnego w celu maksymalnego bezpieczeństwa personelu (Quick Stop). Według obecnie obowiązującej normy walce muszą się zatrzymać awaryjnie w zakresie kąta mniejszego niż 1 radian, czyli około 57°, co odpowiada w przybliżeniu drodze 350 mm. Zainstalowany nowy układ napędowy Hägglunds zatrzymuje się w zakresie 3°, co stanowi tylko około 18 mm drogi.  

Napęd hydrauliczny bardzo szybko adaptuje się do nowych warunków, co pozwala producentom dokonywać modyfikacji, by przystosować go np. do mieszania różnych składników. Zastosowanie tego rodzaju napędów zapewnia większą produktywność i lepszą kontrolę każdej maszyny/części w linii technologicznej, dzięki dobrej kontroli prędkości, momentu obrotowego i pozycji wału. Niebagatelnym aspektem jest oszczędność miejsca – usytuowanie agregatu hydraulicznego względem maszyny może być dowolne, czego nie można powiedzieć o standardowym układzie napędowym. Proponowane rozwiązania zapewniają też większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty eksploatacji.

Źródło: Bosch Rexroth

 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę