W Grudziądzu powstanie jedna z najnowocześniejszych elektrowni w Europie

Trwają prace na terenie budowy elektrowni w Grudziądzu Canva

Elektrownia w Grudziądzu o mocy netto ok. 560 MW, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 r., będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę elektrowni mają potrwać do końca października 2022 r. Oprócz tego prowadzone są też prace związane z przebudową linii napowietrznych 110 kV.

Obecnie prowadzone są roboty związane przede wszystkim z niwelacją terenu (obniżeniem i przygotowaniem pod budowę bloku). Żeby tak się stało, przeprowadzono badania geotechniczne oraz badania mające wykluczyć ewentualne zagrożenie związane z występowaniem materiałów wybuchowych.

W porozumieniu ze spółką Energa Operator, która jest właścicielem sieci elektroenergetycznej, prowadzone są też prace związane z przebudową linii napowietrznych 110 kV. Ze względu na konieczność utrzymania dyspozycyjności Krajowego Systemy Elektroenergetycznego właśnie te prace są najbardziej wymagające.

– Sporym wyzwaniem na tym etapie budowy jest konieczność uzgadniania wyłączeń linii. Prace rozpoczęliśmy w okresie letnim, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo duże i nie zawsze takie wyłączenia są możliwe. Mimo tego wszystko idzie zgodnie z planem – zapewnia Dariusz Rakowski, kierownik projektu w CCGT Grudziądz, spółce zależnej Energi z Grupy Orlen.

Elektrownia w Grudziądzu przyłączona zostanie do sieci zewnętrznych energii elektrycznej i gazu znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dzięki czemu w związku z realizacją projektu nie będzie potrzeby budowy dodatkowych instalacji przesyłowych. Rurociąg przesyłowy należący do Gaz-System, na którym zabudowana zostanie stacja redukcyjna oddalony jest od Elektrowni o ok. 1km, natomiast dystans do stacji elektroenergetycznej "Grudziądz-Węgrowo", do której dostarczana będzie produkowana w elektrowni energia elektryczna to ok. 300m.

Zakończono już prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz roboty związane utwardzeniem terenu w rejonie zaplecza budowy. Trwa budowa kompleksu socjalno-bytowego na potrzeby pracowników budowy.

Etap przygotowania terenu pod budowę bloku ma zakończyć się w październiku. Potem rozpocznie się palowanie gruntu – pierwszego etapu prac fundamentowych, które służyć mają stabilizacji i wzmocnieniu terenu pod budowę samego bloku.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z.o.o. oraz Mytilineos SA.

Elektrownia w Grudziądzu, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 r., będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Planowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy. To istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, zgodnego ze strategią Orlen2030, opartego o stabilne źródła niskoemisyjne.

Blok gazowo-parowy w Grudziądzu odegra istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W grudniu 2021 r. zawarto z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Grudziądzka elektrownia, która ma powstać w 2025 r., zakontraktowała łącznie 518 MW mocy. W czasie realizacji umowy może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

Źródło: Energa

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę