Trendy wśród firm produkcyjnych, w celu wzmocnienia rozwoju

Trendy wśród firm produkcyjnych, w celu wzmocnienia rozwoju Rockwell Automation

Pandemia COVID-19 wpłynęła na nasz sposób życia i pracy. Teraz, po prawie trzech latach, działalność przemysłowa staje w obliczu wyzwań, zarówno tych nowych, jak i tych, które już były dawniej, ale wróciły ze wzmocnioną siłą. Świat dokonuje poważnych zmian w sposobie pracy i szybko zmieniają się oczekiwania konsumentów, jak i interesariuszy. Dzisiejszy sektor przemysłowy boryka się nie tylko z brakiem zasobów ludzkich do prowadzenia swojej działalności, ale także z nowymi oczekiwaniami ze strony interesariuszy, którzy mają podzielone zdanie na temat tego, co oznacza być odpowiedzialną firmą przemysłową.

Wyzwania, którym stawialiśmy czoła przed pandemią, w szczególności brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników, stały się jeszcze bardziej widoczne i odczuwalne w ciągu ostatnich dwóch lat – powiedziała Tessa Myers, wiceprezes ds. inteligentnych urządzeń w Rockwell Automation. – Kiedy zaczynałam swoją karierę, świat większość swojej uwagi poświęcał oszczędnej produkcji. To były iście nieskomplikowane czasy dla producentów. Każdy z nas miał podręcznik, który tłumaczył i pokazywał, jakie ulepszenia należy wprowadzić. Niestety dziś to nie wystarczy, rzeczywistość jest zgoła inna – dodała Myers.

Dzisiejszy sektor przemysłowy boryka się nie tylko z brakiem zasobów ludzkich do prowadzenia swojej działalności, ale także z nowymi oczekiwaniami ze strony interesariuszy, którzy mają podzielone zdanie na temat tego, co oznacza być odpowiedzialną firmą przemysłową. 

Nastąpiła szybka ewolucja preferencji zakupowych klientów. Klienci chcą tego, czego chcą, kiedy chcą i jak chcą – powiedziała Myers. – Preferencje konsumentów poruszają się z ogromną prędkością.

Chociaż pandemia mogła przyspieszyć zmianę oczekiwań, otworzyła również możliwości i dała przykłady tego, co mogą osiągnąć producenci. Myers wskazała na sukcesy, takie jak szybka produkcja szczepionek czy przyspieszenie produkcji  w odpowiedzi na zapotrzebowanie na takie rzeczy, jak maseczki podczas pandemii, jako wspaniałe przykłady nowych sposobów radzenia sobie ze środowiskiem przemysłowym po pandemii.

Wszyscy żyjemy w szybko zmieniającym się miejscu pracy – powiedziała. – Oto dobra wiadomość: nigdy nie byliśmy lepiej wyposażeni i lepiej przygotowani do odniesienia sukcesu dzięki technologii, którą musimy wykorzystać. Firmy, które są liderami i w pełni wykorzystują swój potencjał, to firmy, które koncentrują się na budowaniu odporności i zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach. Nie tylko możemy pracować inaczej, ale również czas daje nam możliwość lepszej pracy.

Myers wskazała trzy trendy w przemyśle, które mają na celu „wzrost mocy na przyszłość”. Trendy te obejmują:

  • transformację logistyki produkcji w celu szybkiego dostosowania się do zmian w potrzebach produkcyjnych,
  • produkcję lokalną w celu szybkiej realizacji zamówień oraz
  • podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju opartych na danych.

Transformacja logistyki produkcji

Sposób, w jaki przemysł radził sobie ze skokami zapotrzebowania na produkcję, polegał na wysyłaniu ludzi by rozwiązali bieżący problem. W związku z brakiem siły roboczej w tym sektorze, podobnie jak w wielu innych branżach, nie jest to już możliwe.

Technologia automatyzacji jest gotowa wypełnić pustkę pozostawioną przez brak wykwalifikowanej siły roboczej. Wśród dostępnych rozwiązań znajduje się niezależna technologia dla wózków, która ma na celu zmianę sposobu przemieszczania się produktów na terenie fabryki. Technologia ta umożliwia zwiększenie wydajności i przepustowości nawet o 50%.

Bariery dla integracji robotyki z halą zakładu zostały zniesione. Zunifikowana robotyka pozwala na stworzenie jednej platformy sterowania ruchem i robotyką.

Historycznie integracja robotyki i innej mechatroniki z systemami była dość żmudna i czasochłonna. Dodatkowo, wymagała szeregu specjalistycznych umiejętności. W Rockwell Automation skoncentrowaliśmy się na budowaniu sterowania kinematycznego w naszych sterownikach logicznych i jestem podekscytowana ujednoliconym podejściem do projektowania tego rodzaju systemów – powiedziała Myers.

Produkcja lokalna

Budowa nowych zakładów produkcyjnych w samych Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu ostatniego roku o 116%. To świetna wiadomość, biorąc pod uwagę rosnącą potrzebę szybkiego wdrażania produktu przez producentów w świecie po pandemii.

Aby zachować konkurencyjność, firmy starają się być bardziej lokalne – powiedział Myers. – Zbliżają się do swoich klientów i budują tzw. odporność w swoim łańcuchu dostaw. Dodała, że bardzo ważne jest zachowanie odporności i uproszczenia w szybkim wdrażaniu zasobów. 

W ciągu ostatnich kilku latach spędzaliśmy rozwój technologii, które naprawdę umożliwiają firmom szybkie wdrażanie systemów automatyzacji i procesów w ich zakładach na całym świecie – powiedziała Myers. Podkreśliła nową FLEXHA 5000 I/O, w pełni konfigurowalną platformę wejścia/wyjścia, zbudowaną pod kątem wymagań aplikacji procesowych. To wszystko skraca czas programowania o 50%. Myers zwróciła również uwagę na napędy Armor PowerFlex, które wymagają mniejszej liczby ręcznych połączeń i przyspieszają instalację.

Dodatkowo, Rockwell Automation inwestuje w cyfrowe narzędzia inżynieryjne, które umożliwiają klientom testowanie, projektowanie, udoskonalanie i ulepszanie każdego aspektu projektu automatyki przed przejściem do produkcji.

Zrównoważony rozwój oparty na danych

Według OMNIA Partners, podczas całej dyskusji na temat celów zerowych netto, obecnie mniej niż 25% wszystkich firm jest na dobrej drodze do ich osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę wymagania interesariuszy dotyczące zrównoważonego rozwoju, pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Myślę, że naprawdę ważne jest to, że wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być oparte na danych – powiedziała Myers. – Inwestujemy w naszą ofertę inteligentnych urządzeń, nie tylko zapewniamy zwinność, szybkie wdrażanie i nowe sposoby automatyzacji sprzętu. Naprawdę inwestujemy w infrastrukturę, która zapewni dane potrzebne do zwiększenia odporności i zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę operacji i procesów.

Obecnie przemysł naftowy i gazowy jest pod dużą presją, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Rockwell Automation ostatnio współpracował z producentem ropy naftowej w rejonie Permian Basin w Zachodnim Teksasie, aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 50%, wykorzystując platformę podłączonych urządzeń.

Źródło: Rockwell Automation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę