Towarowa Giełda Energii wprowadza nowe indeksy dla sektora OZE

TGE wprowadza nowe indeksy dla sektora OZE Shutterstock

Wprowadzenie nowych indeksów było jedną z rekomendacji wskazanych w ubiegłorocznym raporcie Instytutu Jagiellońskiego pt. „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”. Publikacja ta zawiera szereg rozwiązań, których wdrażaniem zajmuje się powołany w lipcu 2021 r. Zespół ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE, skupiający przedstawicieli GK TGE, instytucji finansowych, sektora energetycznego, a także administracji publicznej. To właśnie ci eksperci odpowiadają za opracowanie nowych narzędzi.

– Obecnie publikowane przez TGE indeksy dzienne RDN utrzymują swoją wartość informacyjną, niemniej w kontekście dokonującej się transformacji energetycznej, a co za tym idzie – rosnącego udziału źródeł odnawialnych, w szczególności wiatrowych i fotowoltaicznych, należy szukać rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników rynku. Z tego też powodu wprowadzamy narzędzie, dzięki któremu możliwe jest porównywanie danych w czasie, uwzględniając specyfikę sektora OZE. Jako Giełda staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, kierując nasz wzrok w ostatnich latach przede wszystkim w stronę zielonej branży – wyjaśnia Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE.

Najistotniejszą kwestią przy wdrażaniu nowych indeksów było wypracowanie wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki rozwiązań bazujących na wyznaczeniu profili standardowych poprzez określenie oczekiwanej godzinowej produkcji dla przeciętnego dnia w danym miesiącu, na podstawie których możliwe jest utworzenie odpowiadającego im wskaźnika cenowego.

– W obliczu istotnych zmian zachodzących na rynku energii kluczową rolę odegrają indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Będzie to pierwszy krok, stosunkowo prosty, gdyż dzieje się w oparciu o znane mechanizmy giełdowe. W kolejnych etapach TGE będzie pracować z pewnością nad próbą ustandaryzowania kontraktów cPPA, tak by mogły w jakiś sposób stać się przedmiotem obrotu giełdowego. Takie działania pozwolą uruchomić i ustandaryzować mechanizmy sprzyjające rynkowi OZE w Polsce, co jest niezbędne do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł, z których pozyskujemy tanią i czystą energię – mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Indeksy będą przygotowywane dla poszczególnych miesięcy dostawy lub obrotu (w zależności od indeksu), wraz z danymi historycznymi począwszy od stycznia 2021 r. Każdy z nich będzie publikowany na stronie www.tge.pl nie później niż trzeciego dnia roboczego w odniesieniu do miesiąca poprzedniego.

– Fotowoltaika i lądowa energetyka wiatrowa obniżają hurtowe ceny energii elektrycznej. Wraz z przyrostem nowych mocy odnawialnych ich wpływ na rynek energii będzie rósł, dlatego wspieramy działania Towarowej Giełdy Energii na rzecz wprowadzenia instrumentów dedykowanych dla branży OZE. Indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych to pierwszy, bardzo istotny krok w kierunku wypracowania rozwiązań, które ułatwią wytwórcom OZE i odbiorcom energii zawieranie kontraktów cPPA – podkreśla Irena Gajewska, dyrektor z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę nowych indeksów:

* TGeONSHOREm – średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych lądowych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

* TGePVm – średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

* TGeBASEm – punkt odniesienia w stosunku do indeksów TGeONSHOREm oraz TGePVm. Indeks TGeBASEm przedstawia cenę energii elektrycznej dla miesiąca dostawy obliczaną jako prosta średnia arytmetyczna ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych, przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN .

* TGeBASE_WAvg – wychodzi naprzeciw potrzebie sformalizowania kluczowej wartości cenowej. Odpowiada średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu i stanowi wyznacznik przeciętnej ceny energii elektrycznej zakontraktowanej na tym rynku w danym miesiącu, przez co służy do kalkulacji łącznej wartości tej energii. Dzięki utworzeniu indeksu TGeBASE_WAvg wartość ta uzyska swoją precyzyjną definicję i krótką nazwę, co przełoży się na możliwość łatwiejszego odwoływania się do niej.

Niezależnie od aspektu transformacji polskiej energetyki i znaczenia indesów OZE uwagę należy zwrócić również na możliwość wykorzystania indeksów TGeBASEm i TGeBASE_WAvg w działalności szerokiego grona obecnych uczestników rynku oraz spółek obrotu zaangażowanych w rynki spot energii elektrycznej.

Źródło: PSEW

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę