Stoen Operator stawia na rozbudowę oraz rozwój sieci i infrastruktury energetycznej stolicy

Stoen Operator stawia na rozbudowę oraz rozwój sieci Stoen Operator

Warszawski operator systemu dystrybucyjnego rozpoczął kolejny rok inwestycji. W 2024 roku Stoen Operator stawia przede wszystkim na rozbudowę sieci oraz budowę nowych, strategicznych obiektów infrastruktury sieciowej. Budżet uwzględnia także dalszą cyfryzację spółki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Na realizację planów inwestycyjnych operator przeznaczy rekordową kwotę około 650 mln zł.

Znaczący budżet i szeroko zakrojone plany

W 2023 roku Stoen Operator zainwestował blisko 550 mln zł. Nakłady te były przeznaczone głównie na rozwój i modernizację sieci na wszystkich poziomach napięć. Obejmowały także przyłączenia oraz wymianę liczników na opomiarowanie wyposażone w funkcje zdalnego odczytu. Dzięki podjętym działaniom sieć warszawskiego OSD zwiększyła się o 202 km nowych linii kablowych. Spółka uruchomiła także 67 nowych stacji transformatorowych. Około 200 stacji 15/0,4kV zostało wyposażonych w urządzenia smart grids, zapewniające zdalną kontrolę i monitoring bieżących parametrów pracy.

Ubiegły rok był bardzo udany pod kątem zrealizowanych przez nas inwestycji. Na 2024 rok mamy równie ambitne plany. Ich realizacja będzie możliwa dzięki nakładom finansowym, które po raz kolejny z rzędu osiągną rekordową wartość. Zgodnie z zatwierdzonym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Planem Rozwoju na lata 2024-2028 środki przewidziane na inwestycje w 2024 r. w naszej spółce osiągną wartość około 650 mln zł – mówi Agnieszka Okońska, członkini zarządu w Stoen Operator.

Sieć, liczniki i stacje RPZ

Obecnie Stoen Operator kontynuuje prace związane z rozbudową sieci i budową nowych obiektów infrastruktury sieciowej. Jednym z priorytetów spółki jest zakończenie budowy stacji RPZ Falenica i jej połączenie z lokalną siecią SN 15kV. Inne planowane działania w obszarze tego typu infrastruktury to rozpoczęcie budowy nowej stacji RPZ Posag na terenie rozwijającej się dzielnicy Ursus oraz rozwój sieci WN 110kV. Będzie ona rozbudowana o kilka strategicznych połączeń, pozwalających na zwiększenie zdolności przesyłowych i bezpieczeństwa pracy warszawskiej sieci dystrybucyjnej.

Jednym z działań zaplanowanych na 2024 jest także rozwój kolejnych 150 stacji w standardzie smart. Zapewni on zdalną kontrolę i sterowanie tymi obiektami z poziomu stanowisk dyspozytorskich.

Ważnym elementem planu rozwoju operatora jest również dalsza wymiana opomiarowania w ramach programu AMI/LZO. Zakłada on obowiązkową wymianę starych mierników na liczniki z funkcją zdalnego odczytu. U wszystkich odbiorców końcowych operatora powinny się one pojawić do połowy 2031 roku. Na koniec bieżącego roku spółka planuje osiągnąć liczbę instalacji na poziomie 350 tysięcy, z czego około 290 tysięcy wymienionych urządzeń dotyczy gospodarstw domowych.

W 2024 roku nie zabraknie projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z jednostkami naukowymi. Przedmiotem badań będą m.in. technologie magazynowania energii, testy nowych usług sieciowych oraz diagnostyka i rozwój systemów.

Otoczenie regulacyjne

Stoen Operator podkreśla, że większość działań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok jest podporządkowana osiągnięciu celów zdefiniowanych w krajowej Karcie Efektywnej Transformacji. Są to zadania dotyczące obszarów rozwoju i modernizacji sieci, kablowania linii napowietrznych, cyfryzacji i automatyzacji, modernizacji układów pomiarowych, a w szczególności przyłączeń nowych klientów do sieci spółki. Stabilne warunki regulacyjne określane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są kluczowe w realizacji tak ambitnych zadań inwestycyjnych, które w energetyce są długotrwałe, ale jednocześnie realizowane z perspektywą obsługi klientów na kilkadziesiąt lat do przodu. 

Źródło: Stoen Operator

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę