Schneider Electric wzywa do podjęcia działań na rzecz dekarbonizacji

Schneider wzywa do podjęcia działań na rzecz dekarbonizacji Schneider Electric

W trakcie szczytu klimatycznego COP28 firma Schneider Electric wezwała do podjęcia wspólnych działań w celu dekarbonizacji globalnej gospodarki oraz zapewnienia sprawiedliwego i integracyjnego przejścia do zerowego poziomu emisji netto. Firma wyszczególniła również działania, które podejmuje, aby wesprzeć te wysiłki.

Odbywający się w tym roku w Dubaju COP28 zgromadził tysiące liderów sektora rządowego i prywatnego, ekspertów ds. klimatu, organizacji pozarządowych, grup młodzieżowych i innych zainteresowanych stron, aby mogli wspierać współpracę, wymianę pomysłów i inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i realizację wspólnych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kluczowym elementem konferencji była publikacja pierwszego Globalnego Przeglądu, kompleksowej oceny postępów osiągniętych od czasu paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r.

Biorąc pod uwagę, że energia stanowi podstawę ponad 70% emisji dwutlenku węgla, przedstawiciele Schneider Electric podkreślali niewykorzystany potencjał elektryfikacji, automatyzacji i technologii cyfrowych oraz wspominali społeczne i ekonomiczne korzyści płynące z wdrażania takich rozwiązań w przemyśle, budynkach, domach, centrach danych, infrastrukturze i transporcie.

Mamy dziś do dyspozycji wiele technologii. Nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę, że wdrażanie ich na znacznie większą skalę i w szybszym tempie przynosi korzyści społeczne, środowiskowe, gospodarcze i te w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz że mogą one obniżyć emisje i koszty szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Bezczynność po prostu nie jest opcją – powiedział Peter Herweck, dyrektor generalny Schneider Electric.

Oprócz roli gospodarza dyskusji, obecność Schneider Electric na COP28 dotyczyła także: 

  • Publikacji wniosków płynących z badań na temat sposobów przyspieszenia dekarbonizacji, opierając się na raporcie „Back to 2050”.
  • Rozszerzenia partnerstw w ramach Fundacji Schneider Electric, zgodnie z jej wieloletnią misją wspierania młodszych pokoleń i kobiet poprzez edukację i szkolenia w sektorze energetycznym.
  • Ogłoszenia nowych strategicznych partnerstw i inicjatyw mających na celu rozszerzenie dekarbonizacji łańcucha dostaw oraz opublikowanie raportu na temat dekarbonizacji łańcucha dostaw opracowanego we współpracy z Women Action Sustainability (WAS).

Ponieważ populacja i gospodarki na świecie nadal rosną, musimy rozwijać efektywność energetyczną, a także czystą i przystępną cenowo energię. Nowe technologie cyfryzujące każdy element gospodarki, wykorzystujące IoT, duże zbiory danych i sztuczną inteligencję, a także niskoemisyjna elektryfikacja to dwa główne czynniki warunkujące nasz stosunek do energii. Przyspieszone wdrażanie tych technologii i nowe sposoby projektowania są podstawowymi filarami innowacyjnych, zbiorowych, sprawiedliwych i integracyjnych działań na rzecz klimatu – powiedział Jean-Pascal Tricoire, prezes Schneider Electric.  -– Świat korporacji, w tym firmy takie jak nasza, musi być czynnikiem umożliwiającym działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie, inspirując i wspierając rządy, społeczeństwa, społeczność akademicką i biznesową oraz inne podmioty w celu przyspieszenia działań – dodał.

Źródło: Schneider Electric 
 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę