Schneider Electric wspiera Światowe Forum Ekonomiczne

Schneider Electric wspiera Światowe Forum Ekonomiczne Pixabay

Schneider Electric wspiera Światowe Forum Ekonomiczne w uruchomieniu Net-Zero Carbon CitiesBuilding Value Framework – schematu działania określającego ramy inwestycyjne dla dekarbonizacji budynków.

Budynki generują ok. 40% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Chociaż istnieją liczne technologie, które mogą pomóc w dekarbonizacji tego sektora, największe przeszkody wciąż wiążą się z finansowaniem i inwestycjami – wynika z ostatniego raportu World Green Building Council. Beyond the Business Case”. Jednocześnie według badań przeprowadzonych przez Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures, które mają pomóc zainteresowanym stronom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji związanych z klimatem, już do 2030 r. nowe zrównoważone budynki będą stanowić szansę inwestycyjną o wartości 24,7 biliona dolarów na samych tylko rynkach wschodzących. Dlatego też niwelowanie barier dla inwestycji na tym polu ma kluczowe znaczenie.

Inicjatywa ma na celu zmianę sposobu postrzegania i definiowania wartości inwestycji w dekarbonizację – uwzględnienie wyników społecznych, środowiskowych i systemowych – w uzupełnieniu do tradycyjnych miar finansowych. Tworzenie ram działania wspierała społeczność ponad 40 ekspertów z branży nieruchomości, finansów, technologii i władz miejskich. Ramy mogą być stosowane w każdym momencie cyklu życia obiektu, zarówno przy modernizacji istniejących budynków, jak i przy budowie nowych – mówi Marek Olszewski, menedżer marketingu Kanału Integratorów Systemów Automatyki Budynkowej na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

Ramy wspierają kluczowych decydentów, takich jak: właściciele budynków, zarządcy aktywów, deweloperzy i inwestorzy, w dekarbonizacji budynków przy zastosowaniu bardziej holistycznego podejścia. Zawierają one szczegółowy opis finansowych i niefinansowych wyników inwestycji, jak również praktyczną listę kontrolną dla przyszłościowych inwestycji w budynki. Są także połączone z operacyjną listą kontrolną, która działa jako praktyczne zastosowanie schematu i identyfikuje odpowiednie opcje wykorzystania technologiina wszystkich etapach planowania inwestycji i dekarbonizacji.

Zmniejszenie emisyjności budynków jest kluczowym krokiem do osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości, jednak dzisiejsze decyzje inwestycyjne często to pomijają. Building Value Framework opracowano w celu podkreślenia szerszych korzyści, które wynikają z uwzględnienia wartości pozafinansowych w decyzjach inwestycyjnych przy jednoczesnej ocenie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą umożliwić przejście na poziom zerowy netto. Ramy opracowano z myślą o praktycznym zastosowaniu, aby lepiej wyposażyć decydentów w odpowiednią wiedzę, która pozwoli szybciej realizować bardziej zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu inwestycje – powiedział Jean-Pascal Tricoire, prezes i dyrektor generalny Schneider Electric.

Przygotowane ramy są częścią szerszej inicjatywy Forum Net Zero Carbon Cities, której współprzewodniczy Jean-Pascal Tricoire, prezes i dyrektor generalny Schneider Electric, oraz Francesco Starace, prezes i dyrektor generalny Grupy Enel. Inicjatywa ma na celu wsparcieliderów na poziomie krajowym i miejskim w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji. Stanie się to poprzez dostosowanie i zwiększenie wysiłków w celu dostarczenia rozwiązań, które zmniejszą lub wyeliminują emisję dwutlenku węgla w budynkach, energii i mobilności

Źródło: Schneider Electric

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę