Recykling silników pochodzących ze zelektryfikowanych aut

Recykling silników pochodzących ze zelektryfikowanych aut Pixabay

Nowy proces pozwala na wydajne odzyskiwanie związków metali ziem rzadkich o wysokiej klasie czystości z magnesów stosowanych w silnikach. Ma być gotowy do wdrożenia w połowie lat 20. XXI w., co pozwoli szybciej osiągnąć cel neutralności węglowej.

Nissan Motor Co., Ltd. oraz Uniwersytet Waseda ogłosiły rozpoczęcie w Japonii testów wspólnie opracowanego procesu recyklingu, który pozwala na wydajne odzyskiwanie związków metali ziem rzadkich z magnesów stosowanych w silnikach zelektryfikowanych samochodów. Branża motoryzacyjna promuje elektryfikację pojazdów w celu zmierzenia się ze zmianami klimatu i osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Większość silników w zelektryfikowanych samochodach wykorzystuje magnesy neodymowe, które zawierają trudno dostępne metale ziem rzadkich, takie jak neodym czy dysproz. Zmniejszenie wykorzystania tych metali jest ważne nie tylko ze względu na ograniczenie szkodliwych dla środowiska procesów stosowanych w górnictwie i rafinacji, ale również na brak równowagi między podażą a popytem, który prowadzi do fluktuacji cen zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Nissan z przyszłościową wizją

Aby dobrze wykorzystać te rzadkie i cenne surowce w wydajniejszy sposób, od 2010 r. Nissan już w fazie projektowej stara się ograniczyć zawartość ciężkich pierwiastków ziem rzadkich (ang. REE) w magnesach wykorzystywanych w jednostkach napędowych. Co więcej, Nissan ponownie przetwarza te pierwiastki, usuwając magnesy z silników, które nie spełniają standardów produkcyjnych i nie mogą być ponownie instalowane w pojazdach, a następnie zwraca magnesy ich dostawcom. Aktualnie proces ten składa się z kilku etapów, w tym ręcznego demontażu i usuwania komponentów, dlatego też stworzenie prostszego i ekonomiczniejszego procesu jest istotne dla osiągnięcia wyższego współczynnika recyklingu w przyszłości.

Od 2017 r. Nissan współpracuje z Uniwersytetem Waseda, który ma bogate doświadczenie w badaniu recyklingu i wytapianiu metali nieżelaznych. W marcu 2020 r. udało się w ramach współpracy opracować proces pirometalurgiczny niewymagający demontażu silnika.

Etap dzieli się na następujące procesy:

materiał do nawęglania i surówka hutnicza są dodawane do silnika, który potem jest podgrzewany do temperatury co najmniej 1400 stopni Celsjusza i zaczyna się topić,

– w celu oksydacji pierwiastków ziem rzadkich do stopionej mieszanki dodawany jest tlenek żelaza,

– do mieszanki dodawana jest niewielka ilość topnika na bazie boranu, który jest w stanie rozpuszczać tlenki pierwiastków ziem rzadkich w niskich temperaturach i ma wysoką skuteczność w ich odzyskiwaniu,

stopiona mieszanka dzieli się na dwie warstwy płynne – jedna z nich to stopiona warstwa tlenków (żużel), która zawiera pierwiastki ziem rzadkich unoszące się na górze, a druga warstwa to stop żelaza i węgla (Fe-C) o większej gęstości, który opada na dno.

pierwiastki ziem rzadkich są odzyskiwane z żużlu.

Z korzyścią dla środowiska

Testy wykazały, że proces ten pozwala na odzyskanie z silników nawet 98% pierwiastków ziem rzadkich. Przekłada się to także na oszczędność czasu o około 50% w porównaniu do obecnie stosowanej metody, ponieważ nie ma potrzeby rozmagnesowywania, usuwania ani demontażu magnesów. W przyszłości Uniwersytet Waseda i Nissan będą kontynuować testy na dużą skalę w centrach badawczych w celu praktycznego wdrożenia, a Nissan będzie nadal gromadził silniki ze zelektryfikowanych samochodów, aby jeszcze lepiej rozwinąć swój system recyklingu.

Nissan będzie w dalszym ciągu przyczyniał się do budowania czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego środowisku społeczeństwa, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach planu działań na rzecz ochrony środowiska (Nissan Green Program 2022) firma zajmuje się również priorytetowymi działaniami związanymi ze zmianami klimatu, uzależnieniem od zasobów naturalnych, jakością powietrza i niedoborem wody. Nissan będzie starał się osiągnąć neutralność węglową i zerowy poziom wykorzystania nowych surowców materiałowych, a jednocześnie promował użytkowanie samochodów zelektryfikowanych oraz recykling i zmniejszony udział pierwiastków ziem rzadkich w procesie produkcji.

Źródło: Nissan

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę