Raport World Robotics 2023: Wzrosty we wszystkich regionach i na głównych rynkach

Raport World Robotics 2023: Wzrost we wszystkich regionach Farnell

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (World Robotics 2023) w 2022 r. zainstalowano łącznie 553 052 roboty przemysłowe w fabrykach na całym świecie – co oznacza wzrost o 5% rok do roku. W podziale na regiony, 73% wszystkich nowo wdrożonych robotów zostało zainstalowanych w Azji, 15% w Europie i 10% w obu Amerykach.

Roczne instalacje robotów przemysłowych w latach 2017-2022 i 2023-2026 ('000 jednostek)

Źródło: International Federation of Robotics

Światowy rekord 500 000 jednostek został przekroczony drugi rok z rzędu – powiedziała Marina Bill, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki. – Oczekuje się, że w 2023 r. rynek robotów przemysłowych wzrośnie o 7% do ponad 590 000 sztuk na całym świecie.

Roczne instalacje robotów przemysłowych 15 największych rynków w 2022 r. ('000 jednostek)

Źródło: World Robotics 2023

Azja, Europa i obie Ameryki – największe rynki

Chiny są zdecydowanie największym rynkiem na świecie również pod względem instalacji nowych robotów przemysłowych. W 2022 r. roczne instalacje na poziomie 290 258 jednostek pozwoliły pobić o 5% poprzedni rekord z 2021 r. Ten ostatni wzrost jest niezwykły, ponieważ przewyższa nawet wynik z 2021 r., który był o 57% wyższy niż w 2020 r. Żeby obsłużyć ten dynamicznie rozwijający rynek, krajowi i międzynarodowi dostawcy robotów otworzyli swoje zakłady produkcyjne w Chinach i stale zwiększają moce produkcyjne. Średnio roczne instalacje robotów rosły o 13% każdego roku (2017-2022).

Instalacje nowych robotów w Japonii wzrosły o 9% do 50 413 sztuk, przekraczając poziom sprzed pandemii (2019 r.) wynoszący 49 908 sztuk. Szczytowy poziom utrzymuje się na poziomie 55 240 jednostek w 2018 r. Roczna liczba instalacji rosła średnio o 2% rocznie na przestrzeni ostatnich 5 lat (2017-2022). Japonia jest dominującym na świecie krajem produkującym roboty z udziałem w rynku wynoszącym 46% globalnej produkcji robotów.

Rynek w Republice Korei wzrósł o 1% – instalacje nowych robotów wyniosły 31 716 jednostek w 2022 r. Był to drugi rok niewielkiego wzrostu po czterech latach spadku liczby instalacji. Republika Korei pozostaje czwartym co do wielkości rynkiem robotów na świecie, po Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach.

Roczne instalacje robotów przemysłowych ('000 jednostek)

Źródło: World Robotics 2023

Europa

Unia Europejska, jako całość, pozostaje drugim co do wielkości rynkiem na świecie (70 781 nowych robotów; +5%) w 2022 r. Niemcy są jednym z pięciu największych użytkowników na świecie z udziałem w rynku wynoszącym 36% w UE. Liczba instalacji w Niemczech spadła jednak w 2022 r. o 1% do 25 636 sztuk. Kolejne miejsce w europejskim rankingu zajmują Włochy z 16% udziałem w rynku UE – liczba instalacji wzrosła o 8% do 11 475 sztuk. Trzeci co do wielkości rynek UE, Francja, odnotował udział w rynku regionalnym na poziomie 10% i zyskał 13%, instalując 7 380 jednostek w 2022 r.

W Wielkiej Brytanii po Brexicie instalacje robotów przemysłowych wzrosły o 3% do 2 534 jednostek w 2022 r. To mniej niż jedna dziesiąta sprzedaży w Niemczech.

Obie Ameryki

Łącznie w obu Amerykach liczba instalacji wzrosła o 8% do 56 053 jednostek w 2022 r., przekraczając rekordowy poziom z 2018 r. (55 212 jednostek). Stany Zjednoczone, największy rynek tego regionu, odpowiadały za 71% instalacji nowych robotów na obu kontynentach amerykańskich. Instalacje robotów wzrosły o 10% do 39 576 sztuk. Było to niewiele mniej niż w rekordowym 2018 r. (40 373 nowych jednostek). Głównym motorem wzrostu był przemysł motoryzacyjny, który odnotował wzrost instalacji o +47% (14 472 jednostki).

Dwa pozostałe główne rynki to Meksyk – liczba instalacji wzrosła o 13% (6 000 jednostek) – i Kanada, gdzie popyt spadł o 24% (3 223 jednostki). Spadek ten był następstwem przede wszystkim sporo niższego popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego.

Perspektywy

Według raportu World Robotcis 2023 bieżący rok będzie charakteryzował się spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego. Oczekuje się jednak, że nie odbije się to negatywnie na instalacjach nowych robotów przemysłowych i utrzyma się długoterminowy trend wzrostowy. Według prognoz w tym roku liczba nowych robotów przemysłowych będzie o 7% wyższa niż w ubiegłym, a w 2024 r. po raz pierwszy uda się przekroczyć poziom 600 000 robotów przemysłowych zainstalowanych w jednym roku na całym świecie.

Źródło: IFR

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę