Projekt Expert EI4.0. na potrzeby edukacji

Projekt Expert EI4.0. na potrzeby edukacji Siemens

Tock Automatyka przy udziale Siemens Polska zrealizowała dla Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie dostawę projektu Expert EI4.0.Unikatowy hybrydowy system edukacyjny łączy całość elementy konieczne do prowadzenia efektywnego kształcenia zawodowego w obszarze technologii CNC i robotyki, zgodnie z koncepcją Edukacji 4.0 na rzecz Przemysłu 4.0.

Tock Automatyka zapewniła w tym projekcie kompletną infrastrukturę, metodykę i organizację kształcenia zarówno w pracowni szkolnej, jak i poza nią – w trakcie indywidualnej, domowej nauki uczniów. Innowacyjne połączenie w funkcjonalną całość nowoczesnych technologii kształcenia z technologiami wytwarzania stwarza niespotykany do tej pory w szkolnictwie zawodowym potencjał edukacyjny wprost odpowiadający potrzebom przemysłu.

Nowoczesny system w Zespole Szkół w Łukowie

Dostawę systemu Expert EI4.0 do ZS w Łukowie przeprowadzono w trybie zamówienia publicznego. Dostarczono kompleksowe wyposażenie dwóch pracowni – rzeczywiste obrabiarki CNC własnej produkcji Tock Automatyka, robota edukacyjnego oraz pełne wyposażenie techniczne pracowni w standardach przemysłowych, a także oprogramowanie komputerowe CAD/CAM/CNC do realizacji w trakcie kształcenia pełnych procesów wytwarzania w oparciu o najnowsze cyfrowe technologie CNC.

Zespół Szkół w Łukowie wyposażono nie tylko w techniczne środki kształcenia i materiały szkoleniowe, ale również przeszkolono nauczycieli. Planowane jest także przeprowadzenie certyfikacji przemysłowej szkoły w zakresie CNC oraz wdrożenie testów nauczania zdalnego uczniówz zastosowaniem platformy e-learningowej.

Czym jest Edukacja 4.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa, dzięki której możliwe jest budowanie przemysłu przyszłości, wymaga nowej formuły kształcenia zawodowego, określanej mianem Edukacji 4.0.

Edukacja 4.0 zmienia dotychczasowe paradygmaty kształcenia, zastępując je hasłami: komunikacja, współpraca, wymiana informacji, myślenie krytyczne, kreatywność. Do ich realizacji wymaga jednak innowacyjnych środków, metod i organizacji kształcenia odpowiadających najnowszym technologiom edukacyjnym oraz standardom Przemysłu 4.0. Dziś kształcenie zawodowe ma być nie tylko nowoczesne, ale także szybsze, bardziej skuteczne i efektywne, a przede wszystkim powinno zainteresować młodzież, dawać satysfakcję i prestiż nauczycielom oraz przynosić korzyści społeczeństwu – mówi Krzysztof Toczydłowski z Tock Automatyka.

Hybrydowy system edukacyjny Expert EI4.0 jest narzędziem realizacji hasła "Edukacja 4.0 w praktyce" i w rzeczywistości dostarcza narzędzia realizacji nowej wizji kształcenia zawodowego XXI wieku. Odpowiada nie tylko na materialne wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej, lecz przede wszystkim jest skierowany do współczesnej młodzieży, jak nigdy wcześniej osadzonej w najnowszych technologiach informatycznych. Dzisiejsza młodzież wymaga edukacji dopasowanej do realiów otaczającego ją świata, a nauczyciele – nowoczesnych narzędzi kształcenia i wsparcia ich pracy. System Expert EI4.0 jest zmaterializowanym rezultatem powyższego podejścia do edukacji i stanowi unikatową na rynku cyfrową platformę edukacyjno-szkoleniową w zakresie najnowszych technologii kształcenia i wytwarzania.

Korzyści dla rozwoju branży przemysłowej

Dominująca zarówno dziś, jak i w najbliższej przyszłości technologia wytwarzania odbywa się w dużej mierze dzięki zastosowaniu obrabiarek CNC i robotyzacji. Krajowy przemysł pilnie potrzebuje do dalszego rozwoju efektywnie, nowocześnie, skutecznie i szybko wykształconych kadr na wszystkich stanowiskach produkcji.

Kadry wykształcone w pracowniach Expert EI4.0 w Zespole Szkół w Łukowie będą przygotowane do podjęcia pracy w obszarze technologii CNC we wszystkich zakładach przemysłowych. Pracownicy mogą także podejmować dalsze kształcenie. U podstaw współpracy miedzy dostawcą systemu kształcenia a szkołą leżą przede wszystkim nowoczesne standardy nauczania odpowiadające potrzebom współczesnego przemysłu maszynowego.

Innowacyjna, sprawdzona w przemyśle metoda, tzw. „Spirala wiedzy”, kształcenie według procedur CNC, a szczególnie pakiety pracy domowej uczniów maksymalizują efekty. Szybsze i wydajniejsze szkolenie zawodowe umożliwia wygospodarowanie czasu na rozszerzenie programu kształcenia oraz realizację zainteresowań uczniów. Z naszych doświadczeń wynika, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powoduje 2-3-krotne zwiększenie efektywności kształcenia. To niemal rewolucyjny wynik – mówi Zbigniew Kur, kierownik pracowni Expert CNC z Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie.

Źródło: Siemens

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę