PGE Dystrybucja z wysoką dotacją

PGE Dystrybucja z wysoką dotacją Pixabay

Ponad 71 mln zł dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymała PGE Dystrybucja na rozbudowę infrastruktury głównych punktów zasilania. Realizacja inwestycji zwiększy możliwość przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Umowy między PGE Dystrybucją a Ministerstwem Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zostały podpisane 31 grudnia 2021 r. przez prezesa Zarządu PGE Dystrybucji – Jarosława Kwaska, wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucji – Zbigniewa Dżugaja, i zastępcę dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ – Marcina Janiaka.

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach działania „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Jego zakres obejmuje rozbudowę głównych punktów zasilających (GPZ) w Wilkołazie (kwota dotacji to ok. 9,1 mln zł) i Abramowicach (kwota dotacji to ok. 35 mln zł) oraz budowę GPZ Felin w Świdniku (kwota dotacji to ok. 17 mln zł) oraz w miejscowości Huszlew (dotacja wyniosła ponad 10,5 mln zł).

Głównym celem projektów jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jakim jest PGE Dystrybucja.

 Środki otrzymane z Programu Infrastruktura i Środowisko znacznie wpłyną na budowę i modernizację naszych stacji elektroenergetycznych, poprawiając zdolności przesyłowej i zmniejszając straty energetyczne. Dofinansowanie jest również szansą na zwiększenie liczby instalacji OZE, a dzięki nim na poprawę jakości środowiska – mówi Jarosław Kwasek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Całkowity, przewidywany koszt realizacji przedsięwzięć w Wilkołazie, Abramowicach, Huszlewie i Lublinie wyniesie ponad 126 mln zł.

W minionym roku PGE Dystrybucja podpisała w sumie pięć umów o dofinansowanie planowanych inwestycji, na łączną kwotę dotacji ponad 79 mln zł. Poza wymienionymi w lipcu została podpisana umowa na „Modernizację linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę