PGE Dystrybucja jako partner Kongresu PowerPol

PGE Dystrybucja jako partner Kongresu PowerPol PGE

W dniach 24–25 stycznia br. w Warszawie odbył się 22. Kongres Ciepłowniczo-Energetyczny PowerPol. Partnerem merytorycznym wydarzenia była spółka PGE Dystrybucja. Tegoroczna edycja spotkania odbywała się pod hasłem „Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce".

Tematyka kongresu dotykała m.in.: kwestii kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne. W gronie ekspertów zaproszonych na wydarzenie PGE reprezentował Jan Frania, wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej.

Wśród poruszanych tematów niezmiennie przewijały się te dotyczące dystrybucji energii oraz OSD. W panelu „Polski rynek paliw, gazu i energii" bieżące kwestie dotyczące prosumentów oraz przyłączanych „zielonych" źródeł wytwórczych przybliżył Jan Frania, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury sieciowej.

Występujące niedopasowanie produkcji do zużycia, negatywnie wpływa na sieć dystrybucyjną, czy parametry dostarczanej energii elektrycznej. Jest to dużym problemem. Naszym zdaniem odpowiedzią na pojawiające się zjawisko okresowej nadprodukcji „zielonej energii" jest jej magazynowanie przez wytwórców. Uważamy, że jest to przyszłościowe – powiedział.

Analizując dotychczasowe i aktualne trendy rozwoju mikroinstalacji, wiceprezes Frania zwrócił uwagę na zauważalną zmianę podejścia do idei wytwarzania energii na własne potrzeby.

W pewnym momencie część prosumentów zainwestowała w moce w celu stworzenia mocy wytwórczych, produkujących do sieci. A przecież ideą istnienia prosumenta jest produkcja przede wszystkim na własne potrzeby, co potwierdziły ostatnie zmiany w prawie. Teoretycznie zmiana możliwości oddawania energii do sieci mogła spowodować zmniejszenie liczby przyłączanych mikroinstalacji, a jednak obserwujemy, że nadal jest wielu chętnych na taką inwestycję. Odbiorcy najwyraźniej coraz bardziej przekonują się do idei pewnej samowystarczalności w tym zakresie – dodał.

Kongres PowerPol jest wydarzeniem, w którym uczestniczą spółki z sektora energetycznego, organizacje branżowe oraz agendy rządowe, działające i mające wpływ na szeroko pojęte rynki energetyki i ciepłownictwa. Zebranie w jednym czasie wielu różnych interesariuszy działających na tym samym polu oferuje unikatową możliwość wymiany zdań opinii, przedyskutowania problemów oraz nakreślenia perspektyw i oczekiwań.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę