Oferta DrivePro Remote Monitoring

Danfoss

Remote Monitoring to usługa umożliwiająca rejestrowanie bieżących parametrów pracy przetwornicy oraz zdarzeń w tzw. chmurze na wydzielonych serwerach Danfoss.

Dane przechowywane są przez określony czas, po tym okresie są one odpowiednio nadpisywane, tak aby zawsze była dostępna do analizy odpowiednia partia danych historycznych.

Dane z parametrami pracy układu napędowego przetwornica-silnik-maszyna robocza w trybie „on-line” analizowane są przez algorytmy testujące i zamieniane na informacje istotne dla użytkownika. Gdy nastąpi odstępstwo od przyjętych reguł, użytkownik natychmiast dostaje powiadomienie np. poprzez sms. Na tej podstawie można określić odpowiednio wcześniej konieczność zatrzymania maszyny, wykonania przeglądów i ewentualnych napraw. Planowe wykonanie określonych czynności zmniejsza koszty przestojów i minimalizuje ryzyko zatrzymania procesu.

Dostęp do danych odbywa się po zalogowaniu przez internetowy portal klienta, gdzie stan napędów jest reprezentowany w przystępny sposób w postaci graficznej, trendów czy danych tabelarycznych. Istotną funkcją jest automatyczny backup parametrów przetwornicy (kopia nastaw przechowywana w chmurze), który może posłużyć w momencie konieczności ponownego sparametryzowania sterowania przetwornicą jako plik wzorcowy.

Fizycznie podłączenie przetwornicy częstotliwości może odbywać się poprzez magistralę CAN, RS232/485 lub Ethernet do specjalizowanego modułu Danfoss Gateway. Gateway może być włączony do pracy na różnych poziomach sieci np. sieć ethernetowa ogólna przedsiębiorstwa, wydzielona z sieci ogólnej sieć przemysłowa lub połączenie może być realizowane bezpośrednio z gateway’a do sieci 4G– z pominięciem fizycznej sieci klienta (dostępne dla serii przetwornic VACON). Moduł jest instalowany przez pracownika Danfoss i skonfigurowany z uwzględnieniem restrykcyjnych wymogów zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych, co jest potwierdzone certyfikatem, wydawanym przez zewnętrzną, specjalistyczną firmę.

Usługa Remote Monitoring podlegają opłacie w postaci rocznego abonamentu, którego wysokość uzależniona jest od liczby podłączonych przetwornic. Usługa dostępna jest praktycznie dla wszystkich serii przetwornic Danfoss.

źródło: Danfoss

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę