Internet zużywa coraz więcej energii. Przyszłością zielone centra danych

Przyszłością zielone centra danych

Przyśpieszona cyfryzacja sprawia, że szacowane zużycie energii przez centra danych wzrośnie do 2030 r. o 18%. Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych ma pomóc ograniczyć emisję CO2 przez operatorów i dostawców chmury do zera.

Pakt na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych jest oddolną inicjatywą europejskich dostawców usług data center i platform chmurowych, która opiera się o zasady samoregulacji. Jest to odpowiedź największych firm z branży na potrzebę ochrony środowiska oraz projekt Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywę Komisji Europejskiej, dzięki której Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Pakt ma pomóc w ograniczaniu śladu węglowego generowanego przez sektor data center oraz wesprzeć działania w zakresie budowy ekologicznej i neutralnej klimatycznie infrastruktury. Do tej pory przyjęło go już 29 firm i 20 stowarzyszeń.

Pierwszym polskim członkiem paktu została firma Beyond.pl, zarządzająca jednym z najbardziej energooszczędnych obiektów przetwarzania danych w Polsce. Wysoka efektywność energetyczna pozwala osiągnąć w poznańskim Data Center 2 PUE na poziomie 1.2, podczas gdy średnia rynkowa w Polsce wynosi 1.4-1.6. Obiekt jest w całości zasilany zieloną energią i wykorzystuje szereg ekologicznych rozwiązań. Jako pierwszy w polskiej branży posiada adiabatyczny system chłodzenia serwerów, który eliminuje klasyczne szafy wentylacyjne na rzecz schładzania powietrza wodą. Dodatkowo, energia cieplna pozyskana z urządzeń w komorach serwerowych wykorzystywana jest do ogrzania budynku biurowego na terenie kampusu.
 
– Przystąpienie do inicjatywy jest dla nas naturalnym krokiem, ponieważ zrównoważony rozwój jest wartością wpisaną w nasze DNA. Przez lata inwestowaliśmy w zielone rozwiązania. Dziś standardy ekologicznie Beyond.pl nie odbiegają od europejskich, a wręcz je przewyższają. Wyróżnia nas adiabatyka i PUE, korzystamy w 100% z czystej energii. Podejmujemy świadome decyzje biznesowe, by wdrażać w praktyce ideę green data center – podkreśla Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Ambitne cele paktu
    
Wg badań Mordor Intelligence w 2020 r. tylko w samych Stanach Zjednoczonych sektor centrów danych mógł zużyć nawet 139 mld kilowatogodzin energii elektrycznej i wyemitować do atmosfery nawet 147 mln ton CO2. Pokazuje to, jakie znaczenie centra danych mają dla globalnego klimatu i jak ważna jest ich efektywność energetyczna.

Uczestnicy paktu chcą ograniczyć wpływ na środowisko i zmniejszyć zużycie energii ustanawiając nowe, wysokie standardy energetyczne, a także kładąc nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pakt zakłada, że:
    • do 2025 r. centra danych mają korzystać w 75% z odnawialnych źródeł energii;
    • do roku 2030 wartość ta ma wzrosnąć do 100%;
    • do 2025 r. nowo powstałe centra danych w zimnym klimacie muszą osiągnąć efektywność PUE na poziomie 1.3, a w ciepłym 1.4.;
    • do 2030 r. te standardy mają wdrożyć już istniejące centra danych; 
    • centra danych będą przetwarzać i recyklingować swój sprzęt i komponenty.

Zielona Europa

Cele i postępy Paktu na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych będą weryfikowane przez Komisję Europejską co najmniej 2 razy w roku. Według badań Komisji zapotrzebowanie na energię centrów danych od 2018 do 2030 r. wzrośnie o ponad 18%, co będzie stanowiło aż 3,2% ogólnego zapotrzebowania krajów członkowskich. Żeby neutralność klimatyczna Europy stała się możliwa, niezbędne jest wspieranie nowych rozwiązań technicznych, takich jak bardziej efektywne systemy chłodzenia, wykorzystanie wytworzonego już ciepła lub rozwój źródeł energii odnawialnej.

Źródło: Beyond.pl

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę