Internet Rzeczy – więcej szans niż zagrożeń

Internet Rzeczy – więcej szans niż zagrożeń Adobe Stock – Murrstock

Rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), w tym jego przemysłowej odmiany (IIoT), zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność w sferze biznesowo-przemysłowej. I to bez względu na branżę, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, profil jego działalności czy wielkość. Coraz więcej osób, które odpowiadają za zarządzanie firmami, zdaje sobie bowiem sprawę, że bez nowoczesnych rozwiązań i cyfrowych technologii w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko będzie trudno o jego dalszy dynamiczny rozwój. Może być także niemożliwe utrzymanie obecnej pozycji konkurencyjnej na rynku. Nawet krajowym, nie mówiąc już o ekspansji na rynki międzynarodowe.

Internet Rzeczy jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju wielu branż. Jak ta technologia będzie się rozwijać w najbliższej przyszłości?

Ireneusz Borowski, Country manager, Dassault Systèmes w Polsce: Inteligentne technologie cyfrowe, takie jak Internet Rzeczy (internet of things – IoT), sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, mają potencjał, aby zmienić model naszej pracy i prowadzenia biznesu, a także interakcji firm z klientami i otoczeniem zewnętrznym. Jak pokazuje badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych do transformacji cyfrowej i migracji do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19”, przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes, polskie firmy doskonale zdają sobie sprawę z korzyści płynących z IoT. Blisko połowa dużych organizacji (49%) uważa, że w ciągu 2–3 lat rozwiązania IoT będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Potencjał IIoT (industrial internet of things), przemysłowej wersji IoT, podkreślają również badania IDC wskazujące, że do 2022 r. globalne wydatki na IIoT w produkcji dyskretnej przekroczą 150 mld dolarów.

Daniel Spólny, Key account manager, Omron: Na rozwój Internetu Rzeczy, ale także innych nowoczesnych technologii takich jak edge computing, algorytmy sztucznej inteligencji czy deep learning, warto patrzeć systemowo – całościowo. Nie ma wątpliwości, że liczba wykorzystywanych urządzeń IoT rośnie bardzo szybko, jednak istotne jest tworzenie zintegrowanych systemów, obejmujących wiele funkcji – od bezpieczeństwa po zwiększanie wydajności, konserwację zapobiegawczą czy usprawnianie procesu tworzenia bardzo zróżnicowanych produktów. Wiodące technologie oraz, co równie ważne, zabezpieczenia powinny być w pełni zintegrowane z maszynami i sterownikami. Takie podejście pozwala tworzyć nowoczesne fabryki, które łatwiej i bardziej efektywnie odpowiadają na obecne wyzwania rynku.

Jakie są kluczowe korzyści z rozwiązań IoT dla firm?

Ireneusz BorowskiIreneusz Borowski: Zunifikowane rozwiązanie oparte na IoT – oprócz pomocy w definiowaniu procesów biznesowych, zwiększania wydajności urządzeń i operacji, poprawy efektywności łańcucha dostaw i usprawnienia obsługi klienta – może otworzyć dodatkowe możliwości uzyskiwania przychodów dzięki nowym ofertom produktów i usług. Jednolita platforma IIoT – taka jak 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, oferująca znacznie więcej niż moduły oprogramowania i łączność bezprzewodową – stanowi podstawę strategii platformowej, która tworzy nowe możliwości na każdym etapie produkcji i zapewnia wysoki stopień współpracy w ramach wewnętrznych łańcuchów wartości. Na przykład dzięki zastosowaniu jednolitej platformy podczas projektowania poszczególne koncepcje mogą być współdzielone, śledzone i omawiane ze wszystkimi interesariuszami uczestniczącymi w procesie za pośrednictwem zunifikowanego interfejsu. Opierając się na jednej wersji prototypu lub produktu, wszyscy interesariusze mogą mieć dokładny wgląd w status projektu w czasie rzeczywistym.

Daniel SpólnyDaniel Spólny: Ogromny potencjał do dalszych udoskonaleń daje połączenie inteligentnych czujników ze sterownikami maszyn wyposażonymi w algorytmy adaptacyjne. Ma to duże znaczenie w przypadku konserwacji zapobiegawczej i sieciowej oraz zwiększania wydajności produkcji. Wdrażanie rozwiązań z obszaru IoT daje firmom możliwość poprawienia ogólnej efektywności sprzętu (overall equipment effectiveness – OEE), a tym samym obniżenia kosztów. Unikanie przestojów ma szczególne znaczenie w trudnej sytuacji rynkowej, w jakiej znalazło się wiele zakładów, które muszą obecnie spełniać bardziej restrykcyjne wymogi sanitarne, mierzą się z problemem z dostępnością komponentów czy surowców, ale także niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

Czy Internet Rzeczy może powodować jakieś zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Ireneusz Borowski: W obecnym dążeniu ku cyfryzacji producenci często wdrażają technologie, takie jak AI (artificial intelligence), VR (virtual reality) czy IIoT. Dostawcy oferują te systemy niezależnie – w rezultacie brakuje im więc integracji w ramach jednolitej platformy, a firmy nie są w stanie wykorzystać potencjału zebranych danych. Zamiast osiągnąć swój cel, jakim jest szybka i usprawniona produkcja oraz operacje generowane przy wsparciu IoT, firmy zmagają się z trudnościami, nie mogąc sprostać cyfrowemu zapotrzebowaniu w swoich wewnętrznych łańcuchach wartości i szerszych łańcuchach dostaw. W wielu przypadkach muszą one pokonać poważne przeszkody związane z koordynacją platform, odpowiednim skalowaniem i integracją różnych strumieni danych. W rezultacie producenci ci często nie są w stanie wykorzystać efektów swoich wysiłków w zakresie digitalizacji i ryzykują pozostanie w tyle za konkurencją.

Daniel Spólny: Jednym z ograniczeń samego wdrożenia inteligentnych czujników dla wielu producentów jest już istniejąca infrastruktura starszych maszyn i zakładów, której brakuje standaryzacji architektury systemowej. Bardzo szybki wzrost liczby urządzeń lub punktów końcowych w przemysłowej komunikacji IoT oznacza również większe ryzyko w zakresie bezpieczeństwa – zwłaszcza w odniesieniu do gromadzonych i przetwarzanych danych. To jest wyzwanie zarówno dla producentów zabezpieczeń, którzy na bieżąco pracują nad coraz lepszymi rozwiązaniami (aby móc odpowiadać na pojawiające się nowe zagrożenia i zmieniające się metody przeprowadzania ataków przez hakerów), jak i dla przedsiębiorców, którzy zapewnienie bezpieczeństwa powinni traktować jako jeden z priorytetów.
 

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę