Inteligentne narzędzia UEM prowadzą do obniżenia kosztów energii

Narzędzia UEM prowadzą do obniżenia kosztów energii Canva

W czasach niepewności gospodarczej i rosnących cen energii przedsiębiorstwa poszukują sposobów na optymalizację kosztów działalności. Badanie firmy Gartner wskazuje, że kluczową strategią walki z inflacją dla 39%. dyrektorów finansowych jest szybkie cięcie kosztów, a ta tendencja prawdopodobnie utrzyma się także w 2023 r. Istnieją jednak mniej drastyczne sposoby na znalezienie oszczędności w przedsiębiorstwie. Jednym z nich jest kontrola poboru energii przez urządzenia elektryczne, takie jak komputery, drukarki czy serwery.

 

Inwestować czy oszczędzać?

W związku z rosnącymi cenami utrzymania przedsiębiorstwa powyższe pytanie nurtuje wiele osób zajmujących stanowiska kierownicze. Najnowsza ankieta dotycząca nastrojów i obaw właścicieli polskich firm w roku 2023 przeprowadzona przez organizację Pracodawcy RP wskazuje, że około 91% z nich obawia się wzrostu cen i inflacji, a zdecydowana większość, bo aż 86,4% planuje wprowadzenie w swoich firmach oszczędności. Mają one dotyczyć m.in. ograniczenia inwestycji (36,4%) oraz zredukowania zatrudnienia lub obniżenia wynagrodzenia (22,7%).

Natomiast z raportu BCG Platinion i SAP Polska „Green IT in CEE: Keen companies still lack clear plans” przeprowadzonego we wrześniu 2022 r. wynika, że 54% przedsiębiorców w Polsce deklaruje swoje zainteresowanie wdrożeniem zielonych rozwiązań w obszarze IT. Powodem do zmiany ma być nie tylko wzrost świadomości odnośnie kryzysu klimatycznego, ale również możliwość obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa (około 50% odpowiedzi), m.in. poprzez obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, której ceny za kilowatogodzinę (kWh) istotnie wzrosły w ubiegłym roku na świecie, a w szczególności w Europie. Co więcej, analizy cen surowców wykorzystywanych do produkcji prądu wskazują, że podwyżki są nieuniknione również w 2023 r. 

Globalna pandemia, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz zaostrzające się przepisy prawne związane ze zmianami klimatycznymi oddziałują negatywnie na funkcjonowanie firm niezależnie od branży. Krytyczna sytuacja wymaga reakcji przedsiębiorców, którzy często jako jedyne rozwiązanie dostrzegają oszczędności. Jednak idealny plan optymalizacji działań uwzględnia również dokonywanie przemyślanych inwestycji, których celem jest poprawa ekonomii stosowanych już w organizacji rozwiązań. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów energii w firmie może być zakup narzędzi dla działu IT, które pozwolą rejestrować i analizować zużycie prądu przez urządzenia końcowe. Tego rodzaju rozwiązanie pomaga m.in. zoptymalizować działanie komputerów, drukarek czy serwerów w taki sposób, aby zużywały one mniej energii, co może przełożyć się na realne oszczędności w dłuższej perspektywie – powiedział Sebastian Wąsik, country manager na Polskę w baramundi software. 

Zarządzanie energią dla zrównoważonego rozwoju i oszczędności

Obserwacje z rynku pokazują, że wiele firm wraz z wdrożeniem planu o redukcji zużycia energii elektrycznej uwzględnia w swojej polityce również czynniki ESG, czyli zobowiązania z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Biorąc pod uwagę, że tego rodzaju praktyka przestaje być trendem, a staje się obowiązkiem m.in przez regulacje prawne, coraz więcej firm poszukuje obszarów, w których będą mogły dokonać implementacji rozwiązań pozwalających ograniczyć negatywny wpływ swojej pracy na środowisko naturalne. 

Wartym uwagi rozwiązaniem jest system do zarządzania urządzeniami końcowymi w przedsiębiorstwach. Firma baramundi w ramach swojej usługi oferuje bezpłatny moduł Energy Management. Dzięki niemu administratorzy IT mogą wykrywać urządzenia pobierające najwięcej prądu, a także identyfikować obszary, w których możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej. Takie działanie pozwala optymalizować zużycie energii w całym przedsiębiorstwie. Ponadto, system taki zawiera funkcje automatycznej inwentaryzacji, która szybko rejestruje wszystkie podłączone do sieci punkty końcowe z uwzględnieniem czasu ich pracy i czuwania. To ułatwia działom IT tworzenie szczegółowych raportów przedstawiających ile energii zużywają poszczególne urządzenia. Na ich podstawie zespoły IT mogą zdefiniować strategie optymalizacji czasu użytkowania dla różnych typów urządzeń, a następnie łatwo i automatycznie zastosować zalecenia do wszystkich punktów końcowych indywidualnie lub w grupach – dodaje Sebastian Wąsik. 

Ekspert zwraca uwagę, że obniżenie kosztów za energię elektryczną, jak i realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie o wiele prostsza dla przedsiębiorstw, które wprowadzą inteligentne systemy do zarządzania energią elektryczną. Mając na uwadze, że obecnie większość firm wykorzystuje urządzenia, takie jak komputery, drukarki, monitory, telefony, kserokopiarki, routery, przełączniki itp., zastosowanie tego typu rozwiązań pomoże zoptymalizować zużycie energii w całej organizacji. Tym samym pomoże ono w wypełnieniu zobowiązań ESG i opracowaniu obowiązkowych raportów weryfikujących, w jakim stopniu biznes jest zrównoważony oraz jakie nakłady finansowe zostały poniesione, np. w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Źródło: baramundi software

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę