Fluke przedstawia testy napędów silnikowych

Fluke

Napędy silnikowe są powszechnie używane do przekształcania stałego napięcia ze źródła prądu przemiennego na napięcie zmienne umożliwiające sterowanie momentem obrotowym i prędkością silników napędzających urządzenia mechaniczne. Silniki z napędami mają większą sprawność niż proste silniki niesterowane i dają możliwości sterowania nieosiągalne w przypadku silników zasilanych bezpośrednio.

Systemy silników elektrycznych mają kluczowe znaczenie dla działania niemal wszystkich zakładów przemysłowych i odpowiadają za zużycie od 60% do 70% całej wykorzystywanej energii elektrycznej. DOE wskazuje również napędy falownikowe (VFD) jako potencjalne źródło znaczących oszczędności w przemyśle. Napędy silnikowe są powszechnie używane w wielu zakładach oraz gałęziach przemysłu. 

Reklama

Wyzwania związane z testowaniem 

Testy mogą obejmować metodę prób i błędów z wykorzystaniem odwiecznego procesu eliminacji. Ze względu na złożoność systemów silnikowych testy często przeprowadza się raz w roku, o ile system nie ulega wcześniej awarii. Określenie miejsca rozpoczęcia testowania może być problematyczne ze względu na brak lub niekompletność informacji dotyczących historii eksploatacji urządzeń. Może to dotyczyć dokumentacji wykonanych w przeszłości testów i pomiarów, przeprowadzonych prac przy urządzeniach oraz dokumentacji stanu poszczególnych komponentów po zakończeniu prac. Postępy w dziedzinie technik testowania pozwoliły wyeliminować niektóre z tych trudności. 

Reklama

Łatwiejszy sposób wyszukiwania i usuwania usterek 

Zastosowanie monitów ekranowych, przejrzystych schematów podłączeń i szczegółowych instrukcji przygotowanych przez ekspertów w dziedzinie napędów silnikowych bardzo ułatwia technikom wykonywanie niezbędnych testów. Nowa metoda dzielenia i upraszczania skomplikowanych procedur testowania pozwala doświadczonym serwisantom napędów silnikowych szybko i pewnie uzyskiwać potrzebne informacje.

Najskuteczniejszym sposobem na znalezienie podstawowej przyczyny awarii systemu napędowego lub przeprowadzenie rutynowej inspekcji podczas konserwacji zapobiegawczej jest zastosowanie zestawu standardowych testów i pomiarów w najważniejszych miejscach układu. W kluczowych punktach systemu, od wejścia zasilania po wyjście, wykonywane są odpowiednie testy wykorzystujące różne techniki pomiarowe i kryteria oceny. Poniżej przedstawiono najważniejsze testy umożliwiające wyszukiwanie i usuwanie awarii związanych z napędami silnikowymi:

  • wejście zasilania napędu - analiza zasilania na wejściu napędu silnikowego to pierwszy krok umożliwiający wykrycie w obwodzie zasilającym zniekształceń, zakłóceń lub szumów, które mogą mieć wpływ na uziemienie zasilania
  • szyna DC - napędzie silnikowym konwersja z prądu przemiennego na stały ma kluczowe znaczenie. Prawidłowe napięcie i wygładzenie o niskim tętnieniu jest wymagane do zapewnienia wysokiej wydajności napędu. Wysokie napięcie tętnień może sygnalizować wadliwe kondensatory lub dobór silnika o złej wielkości.
  • wyjście napędu - testowanie wyjścia napędu ma duże znaczenie dla prawidłowego działania silnika i może dostarczać informacji o problemach w obwodach napędu.
  • wejście silnika - napięcie doprowadzone do zacisków wejściowych silnika ma kluczowe znaczenie, podobnie jak dobór kabli łączących napęd z silnikiem. Nieprawidłowy dobór kabli grozi uszkodzeniem napędu i silnika z powodu nadmiernych skoków napięcia odbitego. Wykonywane testy są w większości przypadków identyczne z opisanymi powyżej testami wyjścia napędu.
  • napięcie wału silnika - impulsy napięciowe z napędu o zmiennej częstotliwości mogą przenosić się ze stojana silnika na jego wirnik, powodując pojawienie się napięcia na wale silnika. Gdy napięcie wału wirnika przekracza możliwości izolacyjne smaru łożyskowego, to mogą występować przebicia prądu, powodujące korozję wżerową i żłobkowanie bieżni łożyska, co może powodować przedwczesną awarię silnika.

 

Źródło: Fluke

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę