Enea podnosi kompetencje przyszłych specjalistów branży energetycznej

Enea podnosi kompetencje przyszłych specjalistów branży ener Canva

Czwarta edycja konkursu „Moc na start” o stypendia Enei została rozstrzygnięta. Uczniowie szkół technicznych i branżowych, współpracujących z Grupą Enea w ramach programu patronackiego, walczyli o stypendia o wartości 3 000 zł, przeznaczone na rozwój własnych zainteresowań zawodowych.

Konkurs, którego celem jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce, popularyzacja zainteresowania młodzieży trendami w branży oraz rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych, został zainaugurowany podczas konferencji „Współpraca – Energia – Przyszłość”, która odbyła się we wrześniu tego roku w Poznaniu.

W tym roku zmienione zostały zasady konkursu tak, aby w sposób szczególny zachęcić uczniów do współpracy i komunikacji. W konkursie mogły wziąć udział dwuosobowe drużyny, których zadaniem było przedstawienie, w sposób kreatywny i innowacyjny, zagadnienia dotyczącego zastosowania magazynów energii lub wykorzystania robotów w branży energetycznej. Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele młodego pokolenia, przed którymi stoją ważne wyzwania związane z transformacją energetyczną zarówno w kraju, jak i na świecie, a podążanie za trendami technologicznymi jest w obecnym czasie nadrzędnym priorytetem.

– Duża liczba prac konkursowych, które do nas wpłynęły, świadczy o wyjątkowo atrakcyjnym temacie i wielkim zainteresowaniu nowymi technologiami wśród młodzieży. Nadesłane prace przedstawiały bardzo zróżnicowane sposoby podejścia do zaproponowanych wyzwań, prezentując jednocześnie co najmniej dobry poziom merytoryczny. Zwycięskie prace były innowacyjne i w oryginalny sposób proponowały rozwiązania, które można będzie z powodzeniem sprawdzić w praktyce – opowiada Krzysztof Hajdrowski, przewodniczący kapituły konkursowej i autor zadań.

Organizatorzy konkursu zrezygnowali z dotychczasowej, dwuetapowej oceny. Komisja Konkursu złożona z ekspertów w zakresie innowacji i transformacji klimatycznej w Grupie Enea, spośród 25 prac konkursowych wybrała 5 najlepszych. Stypendia w wysokości 3 000 zł, ufundowane przez Eneę zostaną przekazane pięciu najlepszym drużynom (10 laureatom) ze szkół w Połańcu, Szczecinie oraz Chodzieży.

– Współpraca ze szkołami branżowymi i technicznymi jest istotnym elementem budowania kompetencji i kapitału ludzkiego wśród młodego pokolenia. Grupa Enea, jako potencjalny przyszły pracodawca dla tych młodych ludzi, ma realny wpływ na rozwój ich zainteresowań branżą energetyczną. Dlatego też, jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że tak wielu uczniów wzięło udział w naszym konkursie. Frekwencja pokazała wielkie zaangażowanie młodzieży i chęć stawiania sobie wyzwań, co w przyszłości zaowocuje wykwalifikowaną, chętną do ciągłego rozwoju kadrą. Laureaci konkursu zyskują nie tylko stypendia, ale przede wszystkim bezcenną wiedzę i nowe kompetencje – mówi Agnieszka Flach, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi GK. – Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dlatego Enea chętnie włącza się w rozwój kompetencji uczniów klas elektrycznych i energetycznych w szkołach należących do naszego programu patronackiego.

Konkurs „Moc na start” został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

Konkurs jest jednym z licznych działań podejmowanych w ramach programu wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego pod patronatem Grupy Enea. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce, zainteresowanie młodzieży trendami w branży oraz rozwijanie w młodych ludziach zainteresowań poznawczych i badawczych. Konkurs ma również za zadanie wzmacniać relacje pomiędzy Grupą Enea i uczniami oraz zainteresować ich przyszłą pracą zawodową w Grupie.

Źródło: Enea

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę