Enea dostarczy zieloną energię dla Kirchhoff Automotive

Enea dostarczy zieloną energię dla Kirchhoff Automotive Pixabay

Kirchhoff Automotive zdecydowała się na zakup od Enea energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla wszystkich swoich zakładów produkcyjnych w Polsce. Kontrakt obejmuje lata 2022-2023 i jest kolejną w ostatnim czasie dużą umową Enei na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej w pełni z odnawialnych źródeł należących do Grupy.

W całej Europie widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi, szczególnie wśród coraz bardziej świadomych wpływu na środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele z tych firm poszukuje rozwiązań o neutralnym wpływie na środowisko, także w zakresie energii elektrycznej, która jest niezbędna w procesie produkcji.

Enea sprzedaje energię elektryczną firmie Kirchhoff Automotive nieprzerwanie od 2016 r., a od 2022 r. zapewni energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł OZE. Kirchhoff  Automotive otrzyma od Enei dokumenty określające źródła dostarczonej energii elektrycznej, sporządzone przez właściwą instytucję certyfikującą. Potwierdzeniem źródła dostarczonej zielonej energii dla klienta będą gwarancje pochodzenia wydane przez Towarową Giełdę Energii SA. Jednocześnie Enea gwarantuje, że zielona energia dostarczona firmie z branży motoryzacyjnej w całości będzie pochodzić z jednostek wytwórczych OZE należących do Grupy Enea.

Niemiecki koncern Kirchhoff Automotive, mający w Polsce trzy zakłady produkcyjne, przyjął ostatnio strategię ograniczania śladu węglowego, która m.in. określa cel ograniczenia do roku 2030 własnych oraz związanych z używaną energią elektryczną emisji CO o 75% w stosunku do roku 2019 – powiedział Janusz Soboń, global executive vice president GRC & Business Development z Kirchhoff Automotive. − Polskie zakłady koncernu mają ambicję zrealizować ten cel szybciej i w tym czasie osiągnąć neutralność klimatyczną. Stąd duże zainteresowanie przedsiębiorstwa nawiązaniem współpracy w zakresie zakupu zielonej energii od poważnego partnera, jakim jest Enea. Dzięki umowie zawartej pomiędzy Kirchhoff Automotive a Eneą na zakup „zielonej energii” w realny sposób zbliżamy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej – dodał.

Jest to kolejna umowa Enei na sprzedaż energii w pełni pochodzącej ze źródeł OZE. Kilka tygodni temu spółka wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Enea podpisała umowę na dostarczenie prawie 424 GWh energii elektrycznej dla 381 podmiotów z Krakowa.

Źródło: Enea

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę