Endress+Hauser z ambitnymi planami dalszego rozwoju

Endress+Hauser z ambitnymi planami dalszego rozwoju Endress+Hauser

W roku obrotowym 2021 Endress+Hauser przekroczył własne oczekiwania. Firma specjalizująca się w technologii pomiarów i automatyzacji pobiła nowe rekordy w zakresie liczby zamówień, sprzedaży, zysku i zatrudnienia, a także kontynuuje ten rozmach od początku 2022 r. Choć konflikt w Ukrainie osłabił nadzieje na kontynuację solidnego wzrostu, firma uważa się za dobrze przygotowaną na trudne warunki gospodarcze.

W 2021 r. Endress+Hauser dostarczył na rynek 2,6 miliona urządzeń.

Nasi klienci obdarzyli nas dużym zaufaniem – powiedział dyrektor generalny Matthias Altendorf podczas dorocznej konferencji medialnej w Bazylei. – Klienci mogli na nas polegać po wybuchu pandemii i byliśmy dla nich niezawodnym partnerem, gdy popyt ponownie wzrósł.

Powiązane firmy

Endress+Hauser Polska

Pomimo trudnej sytuacji na rynkach zaopatrzenia i w łańcuchu dostaw w 2021 r. firma zapewniła dostępność materiałów na całym świecie i utrzymała wysoką wydajność.

Lepsze wyniki sprzedażowe

W rezultacie Endress+Hauser mógł powrócić do dynamiki rozwoju sprzed pandemii, a także znacznie poprawić kluczowe wskaźniki biznesowe. Osiągnięto lepsze wyniki sprzedażowe netto – globalnie o 11,7%, do 2,879 mld euro.

Z kolei wzrost sprzedaży w Polsce osiągnął poziom 13,8%, co przyczyniło się do zwiększenia udziału w rodzimym rynku o 2,7 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Firma odnotowała dwucyfrowe wzrosty w każdym z profili swojej działalności (sprzedaż produktów, rozwiązań i usług).

Pracowniczka

Na koniec 2021 r. firma rodzinna zatrudniała 15 117 pracowników na całym świecie, o 663 więcej niż w roku ubiegłym. Nowe miejsca pracy powstały przede wszystkim w obszarze produkcyjnym. Niemal wszystkim praktykantom po ukończeniu szkolenia zaoferowano pracę na stałe. W niezależnym audycie zrównoważonego rozwoju EcoVadis firma Endress+Hauser zdobyła 76 p., o cztery więcej niż rok wcześniej. To stawia ją w górnym percentylu grupy porównawczej.

Wiele innowacji

Spośród ponad 70 innowacji produktowych wprowadzonych przez firmę w zeszłym roku wiele było związanych z cyfryzacją. W 2021 r. Endress+Hauser wydał 213,4 mln euro na badania i rozwój, około 7,4% sprzedaży – to wzrost o 9,4% w stosunku do roku poprzedniego. 258 zgłoszeń patentowych zarejestrowanych po raz pierwszy świadczy o silnym duchu innowacyjności Grupy. Portfel własności intelektualnej obejmuje obecnie 8600 aktywnych patentów i zgłoszeń patentowych.

W Polsce do oferty firmy trafiło w 2021 r. 21 nowości produktowych – były to w dużej mierze technologie związane z usługami cyfrowymi oraz autorskim ekosystemem chmurowym  Netilion. Nasz rozwój zaowocował również podpisaniem 3 nowych umów o współpracy partnerskiej z innowacyjnymi firmami inżynierskimi – podkreśla Maciej Sieczka, CEO Endress+Hauser Polska.

Niezwykle istotny obszar działalności firmy będącej liderem wprowadzania innowacji w pomiarach i automatyce przemysłowej stanowi edukacja klientów i środowiska branżowego. Dlatego kolejnym sukcesem, ściśle związanym ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych, był dla Endress+Hauser udany powrót do cyklicznych, stacjonarnych spotkań konferencyjnych i szkoleniowych – pod szyldem „Jak zmienia się polski przemysł dzięki wdrażaniu Industry 4.0?”.

Z tych samych powodów możliwe stało się ponowne zaprezentowanie nowoczesnej, mobilnej wystawy Showtruck, która na powrót pojawiła się w różnych lokalizacjach w Polsce, wspierając edukację branżową i umożliwiając specjalistom z całego kraju zapoznanie się w atrakcyjnej formie z bogatą ofertą producenta.

Ponadprzeciętny wzrost zysku

Według raportu dyrektora finansowego dra Luca Schultheissa kursy walut miały minimalny wpływ na wyniki Endress+Hauser w 2021 r. Osłabienie euro zmniejszyło sprzedaż o pół punktu procentowego. Podczas gdy wydatki na materiały, logistykę i personel wzrosły, koszty podróży służbowych, obsługi klienta i targów – z powodu pandemii koronawirusa – pozostały poniżej poziomu z poprzednich lat.

W rezultacie koszty operacyjne wzrosły poniżej średniej. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 28,8% do 434 mln euro. Po części dzięki temu, że inwestycje finansowe przyniosły w ubiegłym roku solidny zwrot.

Zysk przed opodatkowaniem (EBT) poprawił się o 37,4% do 463,8 mln euro. Zwrot ze sprzedaży (ROS) wzrósł o trzy punkty procentowe do 16,1%. Dochód netto wzrósł o 40% do 356,8 mln euro dzięki niższej stawce podatkowej. Wskaźnik kapitału własnego osiągnął 79,1%, co oznacza wzrost o 2,1 p. procentowego.

Wojenne zawirowania gospodarcze

Endress+Hauser rozpoczął rok od rekordu w liczbie złożonych zamówień – w pierwszym kwartale liczba ta przekroczyła zakładany plan. Choć Grupa planowała wzrost w górnym przedziale jednocyfrowym na 2022 r., obecnie nie ma pewności, czy cel ten jest osiągalny.

– Atak Rosji na Ukrainę zmienił wszystko w ciągu jednego dnia – powiedział Matthias Altendorf. – Ten konflikt przynosi cierpienie milionom ludzi i wpływa na wiele firm w czasie, gdy pandemia jest wciąż daleka od zakończenia.

Zakład

Endress+Hauser wstrzymał wszelkie dostawy do Rosji na początku inwazji.

Będziemy przestrzegać nałożonych na Rosję sankcji. Jednocześnie ponosimy odpowiedzialność wobec naszych pracowników i klientów w Rosji. Centrum sprzedaży w Rosji zatrudnia 182 osoby. Grupa chce nadal dostarczać produkty do firm, które zaopatrują społeczeństwo i nie podlegają sankcjom, na przykład z branży spożywczej, Life Science oraz wodno-ściekowej – podkreślił dyrektor generalny.

Prognozy na rozwój

Transformacja energetyczna Polski będzie postępować, a w związku z tym wzrośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii – gazem ziemnym, LNG, biogazem i wodorem, które trwale zmienią krajowy przemysł oraz wpłyną na rozwój stosowanych w nim rozwiązań technologicznych.

Wzrośnie także popularność systemów chmurowych, które coraz częściej będą pojawiały się w przemyśle. Dlatego już teraz niezbędna jest edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów automatyki, którą będziemy konsekwentnie kontynuować w ramach prowadzonych przez nas szkoleń – komentuje Maciej Sieczka, CEO Endress+Hauser Polska. – W 2022 r. będziemy też rozwijać naszą ofertę szkoleniową i współpracę z uczelniami wyższymi w Polsce. Już teraz studenci Politechniki Wrocławskiej mogą skorzystać z oferty praktyk w siedzibie firmy we Wrocławiu lub napisać pracę dyplomową na zaproponowany przez nas temat.

Firma przewiduje również zwiększenie udziału w rynku zaawansowanej analityki gazowej, a także w branży farmaceutycznej.

Źródło: Endress+Hauser

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę