Endress+Hauser i Politechnika Wrocławska wzmacniają współpracę

Endress+Hauser i Politechnika Wrocławska wzmacniają współpra Endress+Hauser

W marcu grono wykładowców Politechniki Wrocławskiej powiększy się o 11 przedstawicieli Endress+Hauser. Eksperci z polskiego oddziału firmy poprowadzą kurs w ramach studiów podyplomowych na kierunku “Mechatronika przemysłowa”.

Jako biznesowy partner instytucji naukowych chcemy promować wśród inżynierów dobre praktyki dotyczące Przemysłu 4.0, a także pokazywać zastosowanie teorii w praktyce. Opracowanie koncepcji i poprowadzenie kursu poświęconego automatyce to nasza kolejna inicjatywa w ramach porozumienia o współpracy, które podpisaliśmy w 2021 r. z Politechniką Wrocławską – podkreśla Maciej Sieczka, prezes zarządu Endress+Hauser Polska – Wcześniej uruchomiliśmy program praktyk i płatnych staży dla studentów Politechniki, a ja sam miałem zaszczyt dołączyć do Rady Społecznej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego – dodaje.

Pomiary jako wsparcie procesów technologicznych i produkcyjnych

Celem 20-godzinnego kursu pt.: „Pomiary przemysłowe z elementami technologii IIoT oraz Industry 4.0” jest edukacja na temat powszechnie stosowanych, automatycznych pomiarów wielkości fizycznych i fizykochemicznych bezpośrednio w procesie technologicznym lub produkcyjnym. Studenci poznają także cele wdrażania pomiarów, takie jak sterowanie automatyczne, kontrola jakości bezpośrednio w procesie produkcyjnym, rozliczenia z kontrahentami i jednostkami ochrony środowiska czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Najważniejszymi zagadnieniami w programie naszych zajęć będą szczegóły techniczne pomiarów ilościowych i jakościowych, a także użycie urządzeń pomiarowych w transformacji cyfrowej przemysłu (Industry 4.0) ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmurowych oraz Industrial Internet of Things (IIoT) – wymienia mgr inż. Mariusz Szwagrzyk, dyrektor marketingu Endress+Hauser Polska, jeden z wykładowców. 

Dzięki temu kursowi studenci pozyskają nowe umiejętności wdrażania cyfryzacji do polskiego przemysłu, by usprawniać produkcję i zarządzać utrzymaniem przemysłowych systemów automatyki (m.in. w zakresie optymalizacji OPEX i CAPEX w obszarach automatyki i pomiarów, a także racjonalizowania zużycia energii i mediów technologicznych).

Poszczególne moduły kursu poprowadzą wykwalifikowani inżynierowie: menadżerowie produktu, inżynierowie serwisu, jak również kadra kierownicza Endress+Hauser, którzy mają wieloletnie doświadczenie w przemyśle. Zajęcia będą odbywać się we wrocławskiej siedzibie Endress+Hauser, m.in. w dedykowanej szkoleniom przestrzeni Showroom, gdzie studenci wezmą udział w ćwiczeniach warsztatowych z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych producenta.

Mechatronika jako element Przemysłu 4.0

Mechatronika przemysłowa, która łączy w sobie mechanikę, elektronikę i informatykę, to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Na rynku jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. 

Ofertę studiów na kierunku mechatronika przemysłowa przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o zawodowych inżynierach, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowych technik i technologii mechatronicznych. Kraje wysoko uprzemysłowione powszechnie stosują mechatronikę w budowie i modernizacji obiektów przemysłowych oraz w gospodarce – wyjaśnia dr inż. Adam Jaroszewicz z Politechniki Wrocławskiej, kierownik studiów.

Absolwenci rocznych studiów będą mogli samodzielnie projektować i modernizować systemy mechatroniczne, a także obsługiwać nowoczesne urządzenia i systemy automatyki przemysłowej. Studia są przeznaczone dla kadry inżynieryjno-technicznej z przemysłu lub zaplecza naukowo-badawczego, biur projektowych systemów automatyki przemysłowej, kadry kierowniczej modernizujących się zakładów przemysłowych i komunalnych oraz nauczycieli szkół średnich, którzy chcą uczyć mechatroniki.

Źródło: Endress+Hauser 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę