Doświadczenia klientów powinny kształtować strategie firm

Doświadczenia klientów powinny kształtować strategie firm Canva

Firma Rockwell Automation na podstawie nowego badania Forrester Consulting stwierdza, że usprawnienia w zakresie cyfryzacji, inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i doświadczeń klienta należą do kluczowych priorytetów, które powinny kształtować nowe korporacyjne strategie dotyczące łańcucha dostaw.

Na zlecenie Rockwell Automation firma Forrester Consulting przeprowadziła badanie pt. „Increase Brand Loyalty and Generate ROI with Improved Traceability” (Wzmocnienie lojalności wobec marki i zapewnienie zwrotu z inwestycji dzięki lepszej identyfikowalności), chcąc dowiedzieć się, w jakim stopniu czynniki takie jak zobowiązania wynikające z ESG, zewnętrzne wymogi regulacyjne czy reputacja marki wpływają na zainteresowanie sektora prywatnego rozwiązaniami wspierającymi identyfikowalność w łańcuchu dostaw.

Podczas gdy głównym czynnikiem wpływającym na nowe inwestycje w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw pozostaje zgodność z przepisami, coraz częściej w strategiach uwzględniane są także wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju i doświadczeń klienta. 57% osób podejmujących w firmach decyzje dotyczące łańcucha dostaw już wdrożyło inicjatywy mające na celu ograniczenie strat w łańcuchu dostaw lub stopniowo poszerza ich zakres.  
 
Główne wnioski z badania: 
 
• Zrównoważony rozwój i wgląd w poszczególne ogniwa łańcucha dostaw to kluczowe czynniki wpływające pozytywnie na doświadczenia klienta

Podczas gdy niektóre firmy mozolnie pracują nad cyfryzacją, rodzaje wysiłków prowadzących do udanej transformacji cyfrowej ulegają w międzyczasie zmianom. Aby wdrożyć nowe inicjatywy CX związane ze zrównoważonym rozwojem i zapewnieniem wglądu, firmy wykorzystują informacje dotyczące identyfikowalności. 62% respondentów przyznało, że korzysta z danych dotyczących identyfikowalności w celu poprawy doświadczeń klienta i doskonalenia produktów. 

• Inicjatywy wykorzystujące informacje dotyczące identyfikowalności przeciwdziałają fałszerstwom i nieautoryzowanej dystrybucji.  

Blisko połowa (47%) uczestników badania przyznaje, że każdego roku ich firma traci od 11% do 60% dochodów ze sprzedaży w wyniku fałszerstw, a 89% twierdzi, że dużym problemem jest dla nich szary marketing. Brak wyraźnego zwrotu z inwestycji powstrzymuje 45% respondentów przed wdrożeniem systemów identyfikowalności i serializacji, które mogłyby pomóc wyeliminować te trudności. 

• Warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa jest pełny wgląd we wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, efektywny system zwrotu produktów i silniejsza lojalność wobec marki.  

79% uczestników badania odpowiedziało, że pełny wgląd w to, gdzie znajdują się produkty w łańcuchu dostaw, jest kluczowym lub bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. 78% respondentów udzieliło takiej samej odpowiedzi w odniesieniu do możliwości szybkiego zwrotu właściwych produktów. Siedemdziesiąt siedem procent osób wspomniało także o wzmocnieniu lojalności wobec marki przez lepsze zarządzanie produktami.  

– Badanie potwierdza, że firmy zaczynają zauważać, jak ogromny wpływ ma identyfikowalność na poprawę lojalności wobec marki, optymalizację łańcucha dostaw i ograniczanie wpływu fałszerstw dokonywanych na kluczowych rynkach –
mówi Matt Fordenwalt, wiceprezes i dyrektor generalny ds. systemów i rozwiązań w firmie Rockwell Automation. 

Badanie Forrester Consulting opiera się na przeprowadzonej w styczniu 2022 r. globalnej ankiecie, w której wzięło udział 307 osób decyzyjnych w sprawach dotyczących łańcucha dostaw, na temat wykorzystania rozwiązań w zakresie serializacji lub identyfikowalności w celu zoptymalizowania łańcucha dostaw. Pełny raport jest dostępny tutaj.  

– Podczas gdy przedsiębiorstwa widzą już korzyści płynące z wdrażania serializacji, firmy inwestujące w bardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie identyfikowalności często dostrzegają efekty takie jak poprawa w obszarze własności danych czy oszczędności wynikające z ograniczenia fałszerstw i nielegalnej dystrybucji – mówi Christine Akselsen, dyrektorka generalna firmy Kezzler.  
 
Możliwości firmy Rockwell w zakresie łańcucha dostaw zostaną poszerzone o chmurowe technologie identyfikowalności firmy Kezzler, aby pomóc klientom połączyć dostawców, produkcję, logistykę i konsumentów na jednej, działającej w czasie rzeczywistym platformie do identyfikowalności. Firmy Rockwell i Kezzler stworzyły już rozwiązania w zakresie identyfikowalności dla takich klientów jak FrieslandCampina, jednej z największych na świecie firm z branży mleczarskiej.

Źródło: Rockwell Automation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę