elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Cyfryzacja pomaga przetrwać koronakryzys

Pixabay
Reklama
Reklama

Stany Zjednoczone, Niemcy i Dania – to właśnie tu kładzie się duży nacisk na rozwój transformacji cyfrowej różnych branż, co z kolei umożliwia szybszą, sprawniejszą wymianę informacji. Ponadto wymienione kraje to także przykłady rozwijania rynku w szerokim spektrum.

Reklama

W 2020 r. Stany Zjednoczone są zdecydowanym liderem ze względu na najlepszy w swojej klasie system wiedzy, konkurencyjną wielkość rynku i korzystne regulacje. W rzeczywistości jego wynik w zakresie łączności wzrósł o 1,8 punktu po wzroście o 5,1 punktu w 2018 r. - informuje Euler Hermes. Tymczasem Niemcy mogą pochwalić się najlepszym systemem wiedzy i infrastrukturą handlową. Da się zauważyć także umiarkowaną poprawę zarówno w zakresie regulacji, jak i wyników wielkości rynku. Spadła jednak jakość łączności - w porównaniu z resztą świata - pomimo utrzymującego się trendu wzrostowego liczby bezpiecznych serwerów. Wynika to z mniejszej liczby łączy komórkowych na 100 mieszkańców i nieco spadającego odsetka internautów.

Chiny ciągle notują dynamiczny rozwój

Reklama

Z danych przedstawionych przez Euler Hermes wynika, że Dania rozpoczęła rok 2020 jako najlepszy dostawca pod względem jakości łączności. Z kolei rozwój Chin wydaje się nie do powstrzymania. W ciągu trzech lat poprzedzających wybuch Covid-19 Chiny przesunęły się z 17 na 4 miejsce. Można tam odnotować różne rosnące wyniki: wynik regulacji kraju poprawił się o 7,4 punktu po wzroście o 15 punktów w 2018 r. W zakresie łączności wynik również wzrósł - o 1,3 punktu. Wynik wiedzy z kolei zwięszył się o 12 punktów - ze względu na wzrost zdolności innowacyjnych Chin w stosunku do 2019 r. Zgodny z przedstawionym schematem nie jest jednak wynik umiejętności, co wskazuje, że Chiny nadal mają swobodę w podnoszeniu kompetencji (zwłaszcza umiejętności cyfrowych).

Dane pokazują również, że inne miejsca w Azji poczyniły postępy w latach poprzedzających kryzys Covid-19: Hongkong, obecnie na 7 miejscu, a poprzednio na 11, Korea Południowa na 12 miejscu - awansowała z 16. Sześciu z piętnastu czołowych podmiotów cyfrowych było w regionie Azji i Pacyfiku pod koniec 2019 r. Francja awansowała o 2 miejsca - na 15., a Hiszpania o 4 - na 20. Inne godne uwagi postępy to Wietnam z 67 na 57 i Arabia Saudyjska z 53 na 41, potwierdzając wyraźną chęć przejścia na nowy model wzrostu.

Z ekonomicznej interpretacji wynika, że ​​kraje, których otoczenie bardziej sprzyjało cyfryzacji przedsiębiorstw (dobra łączność, wielkość rynku, regulacje, logistyka i wiedza), były prawdopodobnie w stanie zareagować na kryzys sprawniej, przyspieszając wielowymiarową cyfryzację. Kraje te prawdopodobnie umożliwiły cyfryzację w administracyjnych procesach biurokratycznych (programy państwowe pomagające firmom i obywatelom w szybkim uzyskiwaniu pomocy finansowej lub sanitarnej (testowanie, śledzenie, izolowanie, dystrybucja szczepionek), po stronie popytu (konsumpcja za pomocą platform internetowych) oraz po stronie podaży - w zakresie sposobów pracy firm (praca zdalna, przechowywanie i udostępnianie danych itp.).

Szacunki wskazują również na istotny statystycznie związek między wynikami gospodarczymi kraju w 2020 r. a udziałem usług w jego wartości dodanej, a także zwiększeniem deficytu publicznego. Potwierdza to, że gospodarki zorientowane na usługi związane z rynkiem z cennymi dziełami sztuki, rekreacją, restauracjami, hotelarstwem i innymi sektorami związanymi z turystyką, ucierpiały stosunkowo bardziej.

Jeśli chodzi o pogłębianie się deficytu publicznego, wydaje się, że wyższe wydatki wiązały się z większym uderzeniem w gospodarkę. Wynika to prawdopodobnie z dotkliwości środków blokujących w tych krajach, które były najbardziej agresywne w zamykaniu swoich gospodarek w celu opanowania pandemii.

Cyfryzacja pomaga przetrwać kryzys

Decydenci mają też kolejną motywację do przyspieszenia cyfryzacji: firmy zgłaszające większą adaptację cyfrową okazały się bardziej odporne i lepiej przygotowane na wyzwania związane z kryzysem Covid-19. Badanie globalnego łańcucha dostaw wykazało, że cyfryzacja koreluje z odpornością. W rzeczywistości cyfryzacja oznacza zwinność i proaktywność: wysoce zdigitalizowane firmy podjęły szybsze działania, aby złagodzić zakłócenia w łańcuchu dostaw w 2020 r. Z drugiej strony niski poziom cyfryzacji był synonimem niezdecydowania.

Firmy o wysokim stopniu cyfryzacji są również bardziej perspektywiczne, co przyczynia się do ich odporności. Cyfryzacja oznacza lepszą wiedzę i przygotowanie na przyszłość: 80% firm w większości zdigitalizowanych zna swoich dostawców drugiego poziomu w porównaniu z 61% mniej zdigitalizowanych. Ponieważ przedsiębiorstwa te są narażone na bardziej zróżnicowane i złożone ryzyka, mają również lepszy system zarządzania informacjami i lepszą analizę ryzyka. 25% mniej zdigitalizowanych firm stwierdziło, że wolałoby lokalny łańcuch dostaw, ale ich rynek lub firma nie może sobie pozwolić na wzrost kosztów w porównaniu z 9% firm wysoce zdigitalizowanych. Firmy o wysokim stopniu cyfryzacji są prawdopodobnie bardziej konkurencyjne kosztowo, podczas gdy inne są konkurencyjne cenowo.

Cyfryzacja może jednak oznaczać także narażenie na bardziej złożone i wielowymiarowe zagrożenia. Firmy o wysokim stopniu cyfryzacji postrzegają protekcjonizm jako większe ryzyko (11%) dla łańcuchów dostaw niż firmy o niskim poziomie cyfryzacji (tylko 4% respondentów) i te o średnim poziomie (6%). Ryzyko polityczne w łańcuchu dostaw ma znacznie większe znaczenie dla firm najbardziej zdigitalizowanych niż dla tych, które mają niższy poziom cyfryzacji (31% vs 13%). Ryzyko ESG dla zakładów produkcyjnych było również ważniejsze dla firm wysoce zdigitalizowanych (26% vs. 12% dla tych o niskim poziomie cyfryzacji).

Źródło: Euler Hermes 

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama