Cyfryzacja pomaga przetrwać koronakryzys

Cyfryzacja pomaga przetrwać koronakryzys Pixabay

Stany Zjednoczone, Niemcy i Dania – to właśnie tu kładzie się duży nacisk na rozwój transformacji cyfrowej różnych branż, co z kolei umożliwia szybszą, sprawniejszą wymianę informacji. Ponadto wymienione kraje to także przykłady rozwijania rynku w szerokim spektrum.

W 2020 r. Stany Zjednoczone są zdecydowanym liderem ze względu na najlepszy w swojej klasie system wiedzy, konkurencyjną wielkość rynku i korzystne regulacje. W rzeczywistości jego wynik w zakresie łączności wzrósł o 1,8 punktu po wzroście o 5,1 punktu w 2018 r. - informuje Euler Hermes. Tymczasem Niemcy mogą pochwalić się najlepszym systemem wiedzy i infrastrukturą handlową. Da się zauważyć także umiarkowaną poprawę zarówno w zakresie regulacji, jak i wyników wielkości rynku. Spadła jednak jakość łączności - w porównaniu z resztą świata - pomimo utrzymującego się trendu wzrostowego liczby bezpiecznych serwerów. Wynika to z mniejszej liczby łączy komórkowych na 100 mieszkańców i nieco spadającego odsetka internautów.

Chiny ciągle notują dynamiczny rozwój

Z danych przedstawionych przez Euler Hermes wynika, że Dania rozpoczęła rok 2020 jako najlepszy dostawca pod względem jakości łączności. Z kolei rozwój Chin wydaje się nie do powstrzymania. W ciągu trzech lat poprzedzających wybuch Covid-19 Chiny przesunęły się z 17 na 4 miejsce. Można tam odnotować różne rosnące wyniki: wynik regulacji kraju poprawił się o 7,4 punktu po wzroście o 15 punktów w 2018 r. W zakresie łączności wynik również wzrósł - o 1,3 punktu. Wynik wiedzy z kolei zwięszył się o 12 punktów - ze względu na wzrost zdolności innowacyjnych Chin w stosunku do 2019 r. Zgodny z przedstawionym schematem nie jest jednak wynik umiejętności, co wskazuje, że Chiny nadal mają swobodę w podnoszeniu kompetencji (zwłaszcza umiejętności cyfrowych).

Dane pokazują również, że inne miejsca w Azji poczyniły postępy w latach poprzedzających kryzys Covid-19: Hongkong, obecnie na 7 miejscu, a poprzednio na 11, Korea Południowa na 12 miejscu - awansowała z 16. Sześciu z piętnastu czołowych podmiotów cyfrowych było w regionie Azji i Pacyfiku pod koniec 2019 r. Francja awansowała o 2 miejsca - na 15., a Hiszpania o 4 - na 20. Inne godne uwagi postępy to Wietnam z 67 na 57 i Arabia Saudyjska z 53 na 41, potwierdzając wyraźną chęć przejścia na nowy model wzrostu.

Z ekonomicznej interpretacji wynika, że ​​kraje, których otoczenie bardziej sprzyjało cyfryzacji przedsiębiorstw (dobra łączność, wielkość rynku, regulacje, logistyka i wiedza), były prawdopodobnie w stanie zareagować na kryzys sprawniej, przyspieszając wielowymiarową cyfryzację. Kraje te prawdopodobnie umożliwiły cyfryzację w administracyjnych procesach biurokratycznych (programy państwowe pomagające firmom i obywatelom w szybkim uzyskiwaniu pomocy finansowej lub sanitarnej (testowanie, śledzenie, izolowanie, dystrybucja szczepionek), po stronie popytu (konsumpcja za pomocą platform internetowych) oraz po stronie podaży - w zakresie sposobów pracy firm (praca zdalna, przechowywanie i udostępnianie danych itp.).

Szacunki wskazują również na istotny statystycznie związek między wynikami gospodarczymi kraju w 2020 r. a udziałem usług w jego wartości dodanej, a także zwiększeniem deficytu publicznego. Potwierdza to, że gospodarki zorientowane na usługi związane z rynkiem z cennymi dziełami sztuki, rekreacją, restauracjami, hotelarstwem i innymi sektorami związanymi z turystyką, ucierpiały stosunkowo bardziej.

Jeśli chodzi o pogłębianie się deficytu publicznego, wydaje się, że wyższe wydatki wiązały się z większym uderzeniem w gospodarkę. Wynika to prawdopodobnie z dotkliwości środków blokujących w tych krajach, które były najbardziej agresywne w zamykaniu swoich gospodarek w celu opanowania pandemii.

Cyfryzacja pomaga przetrwać kryzys

Decydenci mają też kolejną motywację do przyspieszenia cyfryzacji: firmy zgłaszające większą adaptację cyfrową okazały się bardziej odporne i lepiej przygotowane na wyzwania związane z kryzysem Covid-19. Badanie globalnego łańcucha dostaw wykazało, że cyfryzacja koreluje z odpornością. W rzeczywistości cyfryzacja oznacza zwinność i proaktywność: wysoce zdigitalizowane firmy podjęły szybsze działania, aby złagodzić zakłócenia w łańcuchu dostaw w 2020 r. Z drugiej strony niski poziom cyfryzacji był synonimem niezdecydowania.

Firmy o wysokim stopniu cyfryzacji są również bardziej perspektywiczne, co przyczynia się do ich odporności. Cyfryzacja oznacza lepszą wiedzę i przygotowanie na przyszłość: 80% firm w większości zdigitalizowanych zna swoich dostawców drugiego poziomu w porównaniu z 61% mniej zdigitalizowanych. Ponieważ przedsiębiorstwa te są narażone na bardziej zróżnicowane i złożone ryzyka, mają również lepszy system zarządzania informacjami i lepszą analizę ryzyka. 25% mniej zdigitalizowanych firm stwierdziło, że wolałoby lokalny łańcuch dostaw, ale ich rynek lub firma nie może sobie pozwolić na wzrost kosztów w porównaniu z 9% firm wysoce zdigitalizowanych. Firmy o wysokim stopniu cyfryzacji są prawdopodobnie bardziej konkurencyjne kosztowo, podczas gdy inne są konkurencyjne cenowo.

Cyfryzacja może jednak oznaczać także narażenie na bardziej złożone i wielowymiarowe zagrożenia. Firmy o wysokim stopniu cyfryzacji postrzegają protekcjonizm jako większe ryzyko (11%) dla łańcuchów dostaw niż firmy o niskim poziomie cyfryzacji (tylko 4% respondentów) i te o średnim poziomie (6%). Ryzyko polityczne w łańcuchu dostaw ma znacznie większe znaczenie dla firm najbardziej zdigitalizowanych niż dla tych, które mają niższy poziom cyfryzacji (31% vs 13%). Ryzyko ESG dla zakładów produkcyjnych było również ważniejsze dla firm wysoce zdigitalizowanych (26% vs. 12% dla tych o niskim poziomie cyfryzacji).

Źródło: Euler Hermes 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę