Blok 11 Elektrowni Kozienice z umową serwisową do 2030 r.

Blok 11 Elektrowni Kozienice z umową serwisową do 2030 r. Enea

Enea Wytwarzanie zawarła z Mitsubishi Power Europe Ltd. długoterminową umowę serwisową bloku 11 Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW. Umowa LTSA (ang. Long Term Service Agreement) będzie obowiązywała do 2030 r. i obejmuje dwa remonty średnie i jeden remont kapitalny bloku 11, a także diagnostykę, doradztwo techniczne, serwisowanie oraz dostawy części zamiennych. Zakres prac dotyczy głównych urządzeń turbozespołu parowego i generatora wraz z niezbędnym powiązanym wyposażeniem. B11 należy do najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych jednostek w krajowym systemie energetycznym.

Firma Mitsubishi była liderem konsorcjum budującego blok 11 Elektrowni Kozienice, który został oficjalnie oddany do eksploatacji w grudniu 2017 r. Jeden ze światowych liderów branży energetycznej był m.in. dostawcą urządzeń wyspy turbinowej w ramach kontraktu EPC (ang. Engineering, Procurement, Construction).

Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Enea Wytwarzanie oraz Mitsubishi podjęły rozmowy i negocjacje w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, czego efektem jest podpisanie umowy, a tym samym kontynuowanie dalszej współpracy przy eksploatacji B11.

Umowa pozwala na optymalizację kosztów oraz skrócenie okresu remontów turbogeneratora. Mitsubishi Power Europe zapewnia priorytetowość dostaw części zamiennych oraz terminowość ich dostaw. Serwisy i remonty będą wykonywane oraz nadzorowane przez specjalistyczne i doświadczone służby techniczne wykonawcy. Aktualna wiedza na temat stanu technicznego turbiny i generatora uzyskiwana będzie na bazie  comiesięcznych raportów z generowanych z systemu nadzoru i monitoringu urządzeń. Wszystko to pozwoli na utrzymanie zwiększonego bezpieczeństwa i niezawodność eksploatacyjnej jednostki w okresie obowiązywania umowy.

– Blok 11 jest jednostką pokrywającą ponad 3% całkowitego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. W związku z szybkim rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce zachodzi konieczność dysponowania źródłami stabilnymi, pogodowo niezależnymi, które będą stabilizowały Krajowy System Elektroenergetyczny i uzupełniały produkcję źródeł odnawialnych, a w przypadku ograniczenia ich mocy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe – zapewnią nieprzerwane dostawy energii do odbiorców. W celu utrzymania wymaganej dyspozycyjności bloku konieczna jest współpraca z producentem turbiny, dysponującym know-how niezbędnym do wsparcia naszej elektrowni w zakresie monitoringu, dostaw części i realizacji prac remontowych. Umowa, którą podpisujemy, obejmuje wykonanie przez MPE dwóch remontów średnich i jednego remontu kapitalnego turbozespołu. W okresie niestabilnej sytuacji w Europie, wzrostów cen materiałów i usług posiadanie długoterminowej umowy serwisowej zawartej z dużym i wiarygodnym partnerem przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Grzegorz Kotte, wiceprezes ds. technicznych Enei Wytwarzania.

– Umowa ta pozwoli spółce Enea Wytwarzanie na osiągnięcie najwyższej możliwej dyspozycyjności, niezawodności i wydajności potrzebnej do rentownej eksploatacji elektrowni na rynku. Dzięki tej długoterminowej umowie Enea Wytwarzanie może przez osiem lat budżetować i dokładnie prognozować koszty utrzymania turbiny parowej i generatora dostarczonych przez Mitsubishi Power. Enea Wytwarzanie będzie także korzystać ze wsparcia serwisowego ze strony Inżyniera Rezydenta Mitsubishi Power, jak również ekspertów inżynieryjnych, dostępu do części zamiennych oraz obserwacji wydajności turbiny parowej poprzez usługę monitorowania Mitsubishi Power – powiedział Carlos Peton, szef ds. usług w Mitsubishi Power Europe.

Mitsubishi Power Europe Ltd. jest spółką z grupy Mitsubishi Power Ltd. utworzoną w celu świadczenia m.in. usług serwisowych, w tym wsparcia technicznego oraz innych usług, na potrzeby sektora energetycznego w Europie.

B11, bo tak nazywa się w skrócie blok, to wysokosprawna jednostka energetyczna na parametry nadkrytyczne o moc 1 075 MW brutto. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii blok osiąga sprawność na poziomie 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 25% w stosunku do emisji starszych bloków wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie projektu kotła, turbiny i generatora nowego bloku w Elektrowni Kozienice, pozwalają na wytworzenie tej samej ilości energii elektrycznej przy mniejszym zużyciu paliwa. Zapewnia to osiągnięcie przez B11 najlepszych parametrów środowiskowych oraz zoptymalizowanie kosztów produkcji energii. Moc 1 075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspozycyjność bloku na poziomie ponad 92% sprawiają, że B11 jest rekordzistą w historii krajowej energetyki.

Źródło: Enea

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę