Alicja Strzemieczna: Wizja przyszłości technologii IIoT [WYWIAD]

Alicja Strzemieczna: Wizja przyszłości IIoT [WYWIAD] Advantech
23.2.2021

O nowoczesnych technologiach prezentowanych podczas kongresu „Connecting Industrial IoT Innovation”, ich wpływie na światową gospodarkę oraz rozwiązaniach z obszaru Przemysłowego Internetu Rzeczy w ofercie firmy Advantech rozmawiamy z Alicją Strzemieczną, regional sales manager CEE Industrial IoT Advantech.

Pod koniec września ub.r. Advantech zorganizował wirtualny kongres „Connecting Industrial IoT Innovation”. Jakie były cele i tematyka tego wydarzenia? Kto w nim uczestniczył?

Alicja Strzemieczna: Był to nasz pierwszy w historii światowy szczyt IIoT – i w rzeczywistości pierwsze tego rodzaju wirtualne wydarzenie globalne, które zgromadziło ponad 2000 partnerów z całego świata. Główną ideą było poszukiwanie najlepszych metod współpracy oraz sposobów na wykorzystanie nowych technologii w celu optymalizacji efektywności obecnych rozwiązań, jak również osiągnięcie sukcesu w wymiarze komercyjnym. To wydarzenie było związane z aktualnymi światowymi trendami i wyzwaniami rynkowymi, szczególnie w kontekście pandemii Covid-19. Obejmowało różne aplikacje – od inteligentnych fabryk, sztucznej inteligencji i inteligentnej automatyzacji, przez rozwiązania skierowane do producentów maszyn, aż po zagadnienia związane z energią i środowiskiem, transportem oraz inteligentną logistyką.

Po sesji inauguracyjnej, podczas której omówiono wizję przyszłości technologii IIoT, delegaci wysłuchali prezentacji zarówno doświadczonych przedstawicieli firmy Advantech, jak i innych wizjonerów w każdym obszarze technologicznym. Tematyka dotyczyła najnowszych innowacji oraz tego, jak technologie AI i przemysłowy IoT kształtują gospodarkę światową. Następnie, podczas moderowanych sesji panelowych na żywo, delegaci mogli zadawać pytania prelegentom. Sesje podzielono pod względem zawartości każdego sektora technologicznego według regionów, tym samym zapewniając udział mówców z każdego rejonu świata. W obszarze inteligentnej produkcji delegaci dowiedzieli się m.in., w jaki sposób inteligentne rozwiązania są w stanie łączyć i pozyskiwać dane z niepołączonych starszych systemów, a tym samym napędzać cyfrową transformację opartą na danych.

Wielu uczestników kongresu jest od dawna klientami i partnerami Advantech. Są to m.in. integratorzy systemów, producenci oprogramowania i maszyn, ale nie zabrakło również osób z innych sektorów. Na zakończenie uczestnicy mieli okazji do indywidualnych spotkań online z lokalnymi dyrektorami Advantech i innymi ekspertami w celu omówienia nowo nabytej wiedzy, a także wybrania możliwych rozwiązań dla własnych wyzwań technologicznych.

Jaki główne wnioski można wyciągnąć z przeprowadzonych prelekcji i rozmów?

Alicja Strzemieczna: Jednym z tematów, który był wspólny dla wszystkich sesji, była rola innowacji w obszarze IIoT w przyśpieszaniu cyfrowej transformacji w aplikacjach przemysłowych. Potrzebne będą bardziej wydajne rozwiązania służące do przetwarzania brzegowego, kompatybilne ze wszystkimi typami urządzeń IIoT, a także z centrami danych i dostawcami usług w chmurze, zdolne do agregowania ogromnych ilości danych. Umożliwi to użytkownikom optymalizację efektywności operacyjnej w obiektach.

Aby to osiągnąć, kluczowa będzie współpraca pomiędzy wiodącymi partnerami w każdym obszarze technologicznym – jest to dziedzina, w której jesteśmy pionierami w ramach naszej strategii współtworzenia. Strategia ta polega na ścisłej współpracy z integratorami systemów i programistami w celu tworzenia gotowych platform dla rozwiązań brzegowych (Edge SRP) lub IApps (aplikacje przemysłowe). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwie najszybszej i łatwej transformacji cyfrowej, przy jednoczesnym wsparciu optymalizacji we wszystkich obszarach IIoT.

Jakie trendy technologiczne, związane z przemysłem, będą Pani zdaniem kluczowe w najbliższych latach?

Alicja Strzemieczna: W nadchodzących latach transformacja cyfrowa wpłynie na każdego producenta na świecie, a wykorzystanie wyników analizy danych będzie miało kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zidentyfikowaliśmy sześć kluczowych trendów technologicznych na rok 2021 i następne lata: transformację cyfrową, technologię 5G, technologie niepołączone, cyfryzację danych w celu ich wykorzystania w chmurze, wzmocnienie przetwarzania brzegowego i sztuczną inteligencję. Spośród nich 5G, wzmocnienie przetwarzania brzegowego i sztuczna inteligencja są prawdopodobnie najbardziej obiecujące.

Sieci definiowane przez oprogramowanie (Software Defined Network, SDN) i wirtualizacja funkcji sieciowych (Network Function Virtualisation, NFV) będą dwoma podstawowymi czynnikami zapewniającymi elastyczność infrastruktury 5G. Technologie SDN i NFV ułatwiają instalowanie, zabezpieczanie, automatyzację oraz zarządzanie sieciami w infrastrukturze opartej na chmurze, obejmującej wirtualny sprzęt dla klientów korporacyjnych, wielodostępne przetwarzanie brzegowe i scentralizowane usługi w chmurze.

Po pojawieniu się sieci 5G, technologia przetwarzania brzegowego przyniesie niebywały potencjał innowacji w IIoT. W tym przypadku infrastruktura sieci 5G będzie obejmowały wielodostępowe przetwarzanie brzegowe (Multiple-access Edge Computing, MEC), które przeniesie użytkowników bliżej aplikacji poza klasyczne centrum danych oraz urządzenia i technologie związane z przetwarzaniem danych.

Równolegle, sztuczna inteligencja ma napędzać innowacje w inteligentnych systemach transportowych, w których przetwarzanie brzegowe sprawia, że są one bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne, niezawodne i wydajne. Sztuczna inteligencja może również stanowić podstawę inteligentnej infrastruktury miejskiej, umożliwiając skuteczne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi w celu poprawy komunikacji, zapewnienia zrównoważonego rozwoju i podwyższenia jakości życia. Coraz więcej osób odkrywa zalety technologii deep learning w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych ze sztuczną inteligencją, których to rozwiązań nie można uzyskać za pomocą tradycyjnych metod uczenia maszynowego.

W jaki sposób te trendy wpisują się w obszar zainteresowań firmy Advantech?

Alicja Strzemieczna: Makrostrategia napędzania rozwoju Przemysłowego Internetu Rzeczy poprzez adaptację technologii AI, 5G oraz przetwarzania brzegowego ma kluczowe znaczenie dla dalszego wdrażania i użycia technologii IoT. Naszą misją jest ciągła współpraca z partnerami ekosystemu w celu zapewnienia trwałego rozwoju i sukcesu po pandemii. Jako wiodący gracz w tym obszarze rozwijamy szeroką gamę platform sztucznej inteligencji, w tym systemy Edge AI, czujniki i serwery wnioskowania, serwery do deep learning, aby pomóc klientom w wykorzystaniu potencjału tej technologii. W międzyczasie, w obszarze „device-to-cloud” powstają nowe rozwiązania, w tym chmury prywatne, aplikacje przemysłowe, oprogramowanie do analizy brzegowej oraz wieloplatformowe oprogramowanie pośredniczące. To wszystko dla połączenia, nawet w najbardziej wymagających środowiskach, zoptymalizowanego przetwarzania z niezawodnością oraz podwyższoną wydajnością.

W obszarze technologii 5G otwarty sprzęt sieciowy firmy Advantech, oparty na architekturze Intel, w połączeniu z oprogramowaniem od partnerów ekosystemu już odgrywa ważną rolę w infrastrukturze wirtualnej, która jest podstawą tej technologii.

Cała nowa generacja komputerów do przetwarzania brzegowego pomaga w przyspieszeniu wdrażania inteligentnej produkcji; tutaj Advantech oferuje niezwykle wszechstronną gamę platform brzegowych i urządzeń dostosowanych do każdego poziomu wydajności przetwarzania, a także spełniających wymagania środowiskowe, normy branżowe i wyposażonych w interfejsy specyficzne dla danej branży i aplikacji.

Jak już wspomniano, oczekuje się, że Multiple-access Edge computing zmieni sposób świadczenia usług i dostępu do nich, ale istnieją pewne wyzwania. Mając to na uwadze, firma Advantech opracowała serwer kasetowy klasy operatorskiej, zoptymalizowany pod kątem zastosowania na brzegu sieci, jako rozwiązanie infrastrukturalne gotowe do MEC.

Jak wygląda sytuacja polskich firm w kontekście transformacji cyfrowej?

Alicja Strzemieczna: W całej Europie transformacja cyfrowa rozwija się w tempie wykładniczym. Polska nie jest wyjątkiem, a nawet wyprzedza kontynent w kilku kluczowych obszarach. Według corocznego indeksu cyfrowej transformacji firmy Dell w 81% polskich organizacji transformacja cyfrowa jest priorytetem przy wyznaczaniu celów – w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 75%. Natomiast liczba organizacji, określanych jako Digital Adopters, wzrosła o prawie jedną piątą od 2018 r. i obecnie ich odsetek wynosi 43% w porównaniu z 39% w Europie. Zwiększyła się również liczba najbardziej zaawansowanych technicznie firm: w tym roku 9% organizacji w Polsce otrzymało tytuł Digital Leaders wobec 5% w 2018 r. i 6% na całym kontynencie.

Badanie wykazało również, że 89% polskich organizacji przyznało, iż potrzebują bardziej elastycznej, skalowalnej infrastruktury IT, aby zapobiec nieoczekiwanym zdarzeniom. Trzy najważniejsze inwestycje w 2020 r. w całej Europie to: rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa (42% wskazań), infrastruktura 5G (36%) i narzędzia do zarządzania danymi (35%). Nieco inne były polskie priorytety. Dla połowy respondentów kluczowe w tym roku jest wdrożenie technologii 5G, dla 44% – inwestycje w gotowy sprzęt 5G, a dla 41% – inwestycje w rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Uznając znaczenie tych obszarów technologii, dwa lata temu Advantech założył w Monachium wyspecjalizowane Centrum Kompetencji i Rozwoju, które koncentruje się na niestandardowych rozwiązaniach wspomagających adaptację technologii cyfrowych, przy czym aplikacje IIoT są niezwykle istotne w strategii rozwoju. Współpracujemy z coraz większą liczbą polskich firm, aby dostarczać szyte na miarę rozwiązania technologiczne IIoT, dostosowane do specyficznych wymagań aplikacyjnych.

Rozmawiał Paweł Kruk

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę