Znacznie wzrosła liczba aplikacji dostarczających złośliwe oprogramowanie

Więcej aplikacji dostarcza złośliwe oprogramowanie Canva

Netskope, lider w dziedzinie Secure Access Service Edge (SASE) i cyberbezpieczeństwa, zaprezentował nowe badania, z których wynika, że ponad 400 różnych aplikacji operujących w chmurze dostarczyło złośliwe oprogramowanie w 2022 r., czyli prawie trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim. Analitycy Netskope odkryli również, że 30% wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania w chmurze w 2022 roku pochodziło z Microsoft OneDrive.

Aplikacje w chmurze są powszechnie używane w biznesie, nie umknęło to uwadze osób wykorzystujących złośliwe oprogramowanie. Chmura jest postrzegana przez nich jako idealne miejsce do przechowywania tego typu oprogramowania oraz działania na szkodę innych. Raport Cloud & Threat firmy Netskope Threat Labs bada, jak zmieniają się trendy w zakresie bezpieczeństwa w chmurze i doradza organizacjom, jak poprawić swój poziom zabezpieczeń w oparciu o te zmiany.

Pomysłowość hakerów 

– Osoby dokonujące internetowych ataków na inne podmioty coraz częściej nadużywają kluczowych dla biznesu aplikacji w chmurze do dostarczania złośliwego oprogramowania poprzez omijanie nieodpowiednich kontroli bezpieczeństwa –powiedział Ray Canzanese, Threat Research Director, Netskope Threat Labs. – Dlatego konieczne jest, aby więcej organizacji sprawdzało cały ruch HTTP i HTTPS, w tym ruch dla popularnych aplikacji chmurowych, zarówno firmowych, jak i osobistych, pod kątem złośliwych treści.

Wzrost liczby przesyłanych plików do aplikacji w chmurze oznacza wzrost liczby pobrań dostarczanych przez złośliwe oprogramowanie 

Najbardziej znazącą zmianą w wykorzystaniu aplikacji chmurowych w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. był wyraźny wzrost użytkowników wgrywających treści do chmury. Według danych Netskope ponad 25% użytkowników na całym świecie codziennie wgrywało dokumenty do Microsoft OneDrive, podczas gdy 7% robiło to za pomocą Google Gmail i 5% za pomocą Microsoft Sharepoint. Wyraźny wzrost liczby aktywnych użytkowników chmury w rekordowej liczbie aplikacji chmurowych doprowadził do znacznego wzrostu liczby pobrań złośliwego oprogramowania w chmurze w 2022 r. w stosunku do 2021 r. Odmienna sytuacja przedstawiała się pomiędzy rokiem 2021 a 2020. W tych latach liczba pobrań utrzymywała się na zbliżonym poziomie. 

Korelacja między wysyłaniem i pobieraniem plików wśród najpopularniejszych aplikacji nie jest przypadkowa. Prawie jedna trzecia wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania w chmurze pochodziła z Microsoft OneDrive, a Weebly i GitHub zajęły kolejne miejsca, gdzie poziom pobrań wynosił odpowiednio 8,6% i 7,6%. 

Złośliwe oprogramowanie dostarczane poprzez chmurę jest coraz częściej rozpowszechniane w porównaniu do złośliwego oprogramowania dostarczanego przez Internet.

W ciągu ostatnich kilku lat niemal wszystkie branże zwiększyły swoje uzależnienie od aplikacji i infrastruktury chmurowej w celu wspierania operacji biznesowych. Trend ten został dodatkowo przyspieszony przez pandemię COVID-19 i ogólnoświatowy ukłon w kierunku pracy hybrydowej. W rezultacie, złośliwe oprogramowanie dostarczane w chmurze odpowiada obecnie za znacznie większy odsetek wszystkich złośliwych programów niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w niektórych regionach geograficznych i branżach. 

W 2022 r. znaczny wzrost ogólnego odsetka złośliwego oprogramowania dostarczanego w chmurze vs. W sieci w porównaniu z 2021r. odnotowany został w kilku regionach geograficznych w tym w:

* Australii (50% w 2022 r. w porównaniu do 40% w 2021 r.),
* Europie (42% w 2022 r. w porównaniu do 31% w 2021 r.),
* Afryce (42% w 2022 r. w porównaniu do 35% w 2021 r.),
* Azji (45% w 2022 r. w porównaniu do 39% w 2021 r.).

W niektórych branżach dostarczanie złośliwego oprogramowania w chmurze stało się zjawiskiem globalnym, szczególnie w:

* telekomunikacji (81% w 2022 r. w porównaniu do 59% w 2021 r.),
* produkcji (36% w 2022 r. w porównaniu do 17% w 2021 r.),
* handlu detalicznym (57% w 2022 r. w porównaniu do 47% w 2021 r.),
* opiece zdrowotnej (54% w 2022 r. w porównaniu do 39% w 2021 r.),
* cyberprzygotowanie: Zdalni pracownicy zostaną na dłużej.

Firmy dokonały znacznych zmian, aby umożliwić rozwój zdalnych i hybrydowych miejsc pracy. Mimo, że w 2022 roku niektóre branże dążyły do częstszego powrotu pracowników do biura, to wydaje się jednak, że opcja pracy zdalnej w dużej mierze zostaje utrzymana. Według danych Netskope, rozproszenie użytkowników - stosunek liczby użytkowników na platformie Netskope do liczby lokalizacji sieciowych, z których pochodzi ruch tych użytkowników - wynosi 66%, czyli tyle samo, ile wynosiło na początku pandemii, ponad dwa lata temu. 

Dynamika pracy zdalnej i hybrydowej nadal stwarza wiele wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym jak bezpiecznie zapewnić użytkownikom dostęp do zasobów firmy, których potrzebują do wykonywania swojej pracy oraz jak skalować biznes aby zapewnić użytkownikom bezpieczny dostęp do Internetu. 

Jak zmniejszyć ryzyko cyberataku? 

Netskope zaleca organizacjom podjęcie następujących działań, aby uniknąć zwiększonego ryzyka incydentów naruszenia bezpieczeństwa wynikającego ze złośliwego oprogramowania dostarczanego w chmurze i w sieci:

* należy prowadzić szczegółową kontrolę polityki organizacji, w celu ograniczenia przepływu danych, w tym przepływu do i z aplikacji, między instancjami firmowymi i osobistymi, między użytkownikami, do i z sieci, dostosowując zasady w oparciu o urządzenie, lokalizację i ryzyko.

* trzeba wdrażać wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami wbudowaną dla całego ruchu w chmurze i w sieci, aby zablokować przychodzące złośliwe oprogramowanie i wychodzące złośliwe komunikaty.

* nie można zapominać o włączeniu kilkustopniowego uwierzytelniania dla szczególnie nowych niezarządzanych aplikacji korporacyjnych. 

Źródło: Netskope

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę