elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Zarządzanie cyklem życia energetycznej sieci przyszłości

Pixabay
Reklama
Reklama

Aby transformacja energetyczna mogła przebiegać sprawnie, konieczne są inwestycje w dwukierunkowy przesył energii w sieci przyszłości. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) odgrywają kluczową rolę w procesie wytaczania kierunku na rzecz działań zmierzających do zerowej emisji netto. Transformacja energetyczna wymaga zarządzania danymi sieciowymi w oparciu o bezpieczne technologie cyfrowe oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu łagodzenia skutków poważnych zdarzeń, elastyczności sieci i aktywnego zarządzania nią oraz zaawansowanej wydajności operacyjnej.

Zdaniem Schneider Electric, działającego w branży cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki oraz najbardziej zrównoważonej korporacji na świecie w 2021 r., to przede wszystkim energia elektryczna daje największe szanse na sprawną dekarbonizację. Wszystko to za sprawą połączenia odnawialnych źródeł energii i cyfrowych rozwiązań opartych na oprogramowaniu. Inteligentne sieci dwukierunkowe – sieci przyszłości – są jedynym sposobem na umożliwienie transformacji energetycznej, pomagając światu zmniejszyć emisję CO2 o połowę do 2030 r. poprzez usunięcie 10Gt dwutlenku węgla rocznie i utrzymanie zmian klimatu w granicy ocieplenia 1,5 st. C. Sieci przyszłości oferują to dzięki możliwości łączenia wielu zasobów generacji rozproszonej, zdecentralizowanej energii odnawialnej w sposób bezpieczny, niezawodny, odporny i wydajny, przy jednoczesnym ograniczeniu strat w przesyle i dystrybucji energii.

W odpowiedzi na wzrost częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi Schneider Electric proponuje innowacyjne rozwiązania programowe mające na celu zwiększenie elastyczności sieci energetycznej dzięki rozproszonej i czystej energii odnawialnej (Elektryczność 4.0), maksymalizację niezawodności i odporności oraz poprawę efektywności operacyjnej zarządzania siecią. Zdecentralizowane wytwarzanie energii jest przyszłością, a wspólna ocena Schneider Electric i Bloomberg New Energy Finance (BNEF) wskazuje, że energia słoneczna jest główną niewykorzystaną szansą – z potencjałem dotarcia do kolejnych 167 mln gospodarstw domowych i 23 mln przedsiębiorstw na całym świecie, które mogą posiadać własne źródła czystej energii do 2050 r. Wdrożenia te mają szansę przynieść znaczne korzyści w zakresie dekarbonizacji.

Najbliższe dziesięć lat będzie określane jako dekada elektryczności, niosąc obietnicę niskoemisyjnej przyszłości zasilanej przez niezawodną i odporną na zawirowania inteligentną i czystą odnawialną energię elektryczną, którą nazywamy Elektrycznością 4.0. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zainwestujemy w dwukierunkową inteligentną infrastrukturę sieciową, która będzie w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na czystą energię elektryczną oraz rosnącą podaż zdecentralizowanej generacji odnawialnej, dostarczającej energię do sieci – powiedział Frederic Godemel, wiceprezes wykonawczy ds. systemów i usług energetycznych w Schneider Electric – Obecnie OSD, czyli operatorzy systemów dystrybucji energii elektrycznej, są prawdziwym centrum udanej transformacji energetycznej. Musimy zapewnić im środki i motywację do inwestowania w cyfrowe rozwiązania sieciowe.

Analiza sieci oparta na danych ma szansę odblokować rewolucję prosumencką niezbędną do dekarbonizacji gospodarki i społeczeństwa, a także zapewnić elastyczność po stronie popytu w OSD. Nie tylko samej sieci, ale wszystkiego, co ona zasila, w tym budynków, przemysłu i elektromobilności.

Reklama

Schneider Electric ogłasza nowe rozwiązania, które pomogą operatorom sieci energetycznych minimalizować ryzyko wystąpienia przestojów, zarządzać elastycznością podaży i popytu oraz poprawiać efektywność operacyjną i energetyczną. Łagodzenie skutków poważnych zdarzeń: najnowsza wersja systemu EcoStruxure ADMS zapewni przedsiębiorstwom nowe możliwości radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych, które mogą mieć daleko idące konsekwencje – jak obniżony poziom niezawodności, wyższe koszty i częstsze przerwy w dostawie energii. System EcoStruxure ADMS oferuje więcej narzędzi umożliwiających skrócenie czasu reakcji na awarie oraz zdolność przewidywania zdarzeń i proaktywnego zapewniania stałej jakości zasilania dzięki większej automatyzacji sieci. Dzięki temu system przedsiębiorstwa energetycznego może być lepiej przygotowany do łagodzenia skutków poważnych zdarzeń, umożliwiając zapewnienie bezpieczeństwa klientom i społecznościom, przy zachowaniu wysokiej jakości i niezawodności dostaw.

Reklama

Elastyczność i aktywne zarządzanie siecią: EcoStruxure DERMS zapewnia aktywne zarządzanie siecią z możliwością identyfikacji i koordynacji górnych i dolnych limitów operacyjnych dla rozproszonych zasobów energetycznych (ang. DER – Distributed Energy Resources) w celu zapewnienia większej elastyczności sieci. Najnowsza wersja systemu EcoStruxure DERMS analizuje, czy pożądany harmonogram mocy wyjściowej DER lub limity eksportu/importu są zgodne z możliwościami sieci w najbliższym czasie. DERMS sprawdza planowaną pracę urządzeń DER w odniesieniu do limitów termicznych sekcji sieci i transformatorów, dopuszczalnego przepływu wstecznego oraz ograniczeń pod/nadnapięciowych. Jeśli wykryte zostanie naruszenie, aplikacja tworzy nowy harmonogram mocy DER lub limity eksportu/importu, aby złagodzić ewentualne problemy z siecią i utrzymać jej zdolność do zapewnienia dobrej jakości i obsługi wszystkich klientów.

System automatyki elektroenergetycznej EcoStruxure ułatwia eksploatację, konserwację i zapewnia większą efektywność działania programów operacyjnych i serwisowych, ponieważ jest kolektorem danych opartych o stan techniczny urządzeń pracujących w infrastrukturze sieciowej. Nowe rozwiązania są częścią zintegrowanego portfolio oprogramowania i usług Schneider Electric, które pomagają operatorom sieci energetycznych zarządzać cyklem życia sieci, zapewniając digitalizację, optymalizację i automatyzację w celu zapewnienia elastyczności, wydajności, odporności i ograniczenia ryzyka na zakłócenia. Co więcej, Schneider Electric niedawno rozszerzył swoją ofertę rozdzielnic o RM AirSeT, rozwiązanie dekarbonizujące sieć energetyczną i przyczyniające się do globalnej walki ze zmianami klimatu, poprzez zastąpienie gazu cieplarnianego SF6 rozwiązaniem Grids of the Future wykorzystującym czyste powietrze i rozłącznik próżniowy.

Na początku tego roku Schneider Electric uzupełnił portfolio oprogramowania dla systemów elektroenergetycznych o inwestycje w ETAP i OSIsoft. Te niezależne od dostawców rozwiązania w zakresie modelowania, projektowania, symulacji predykcyjnej w czasie rzeczywistym i eksploatacji umożliwiają unikalne projektowanie w chmurze i bezpieczną eksploatację systemów energetycznych o znaczeniu krytycznym. Nowe oprogramowanie zapewnia cyfryzację całego cyklu życia oraz zwiększoną wydajność, zrównoważony rozwój i niezawodność dla szerszej grupy odbiorców i klientów.

Źródło: Schneider Electric

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama