Zarządzanie cyklem życia energetycznej sieci przyszłości

Zarządzanie cyklem życia energetycznej sieci przyszłości Pixabay

Aby transformacja energetyczna mogła przebiegać sprawnie, konieczne są inwestycje w dwukierunkowy przesył energii w sieci przyszłości. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) odgrywają kluczową rolę w procesie wytaczania kierunku na rzecz działań zmierzających do zerowej emisji netto. Transformacja energetyczna wymaga zarządzania danymi sieciowymi w oparciu o bezpieczne technologie cyfrowe oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu łagodzenia skutków poważnych zdarzeń, elastyczności sieci i aktywnego zarządzania nią oraz zaawansowanej wydajności operacyjnej.

Zdaniem Schneider Electric, działającego w branży cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki oraz najbardziej zrównoważonej korporacji na świecie w 2021 r., to przede wszystkim energia elektryczna daje największe szanse na sprawną dekarbonizację. Wszystko to za sprawą połączenia odnawialnych źródeł energii i cyfrowych rozwiązań opartych na oprogramowaniu. Inteligentne sieci dwukierunkowe – sieci przyszłości – są jedynym sposobem na umożliwienie transformacji energetycznej, pomagając światu zmniejszyć emisję CO2 o połowę do 2030 r. poprzez usunięcie 10Gt dwutlenku węgla rocznie i utrzymanie zmian klimatu w granicy ocieplenia 1,5 st. C. Sieci przyszłości oferują to dzięki możliwości łączenia wielu zasobów generacji rozproszonej, zdecentralizowanej energii odnawialnej w sposób bezpieczny, niezawodny, odporny i wydajny, przy jednoczesnym ograniczeniu strat w przesyle i dystrybucji energii.

W odpowiedzi na wzrost częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi Schneider Electric proponuje innowacyjne rozwiązania programowe mające na celu zwiększenie elastyczności sieci energetycznej dzięki rozproszonej i czystej energii odnawialnej (Elektryczność 4.0), maksymalizację niezawodności i odporności oraz poprawę efektywności operacyjnej zarządzania siecią. Zdecentralizowane wytwarzanie energii jest przyszłością, a wspólna ocena Schneider Electric i Bloomberg New Energy Finance (BNEF) wskazuje, że energia słoneczna jest główną niewykorzystaną szansą – z potencjałem dotarcia do kolejnych 167 mln gospodarstw domowych i 23 mln przedsiębiorstw na całym świecie, które mogą posiadać własne źródła czystej energii do 2050 r. Wdrożenia te mają szansę przynieść znaczne korzyści w zakresie dekarbonizacji.

Najbliższe dziesięć lat będzie określane jako dekada elektryczności, niosąc obietnicę niskoemisyjnej przyszłości zasilanej przez niezawodną i odporną na zawirowania inteligentną i czystą odnawialną energię elektryczną, którą nazywamy Elektrycznością 4.0. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zainwestujemy w dwukierunkową inteligentną infrastrukturę sieciową, która będzie w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na czystą energię elektryczną oraz rosnącą podaż zdecentralizowanej generacji odnawialnej, dostarczającej energię do sieci – powiedział Frederic Godemel, wiceprezes wykonawczy ds. systemów i usług energetycznych w Schneider Electric – Obecnie OSD, czyli operatorzy systemów dystrybucji energii elektrycznej, są prawdziwym centrum udanej transformacji energetycznej. Musimy zapewnić im środki i motywację do inwestowania w cyfrowe rozwiązania sieciowe.

Analiza sieci oparta na danych ma szansę odblokować rewolucję prosumencką niezbędną do dekarbonizacji gospodarki i społeczeństwa, a także zapewnić elastyczność po stronie popytu w OSD. Nie tylko samej sieci, ale wszystkiego, co ona zasila, w tym budynków, przemysłu i elektromobilności.

Schneider Electric ogłasza nowe rozwiązania, które pomogą operatorom sieci energetycznych minimalizować ryzyko wystąpienia przestojów, zarządzać elastycznością podaży i popytu oraz poprawiać efektywność operacyjną i energetyczną. Łagodzenie skutków poważnych zdarzeń: najnowsza wersja systemu EcoStruxure ADMS zapewni przedsiębiorstwom nowe możliwości radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych, które mogą mieć daleko idące konsekwencje – jak obniżony poziom niezawodności, wyższe koszty i częstsze przerwy w dostawie energii. System EcoStruxure ADMS oferuje więcej narzędzi umożliwiających skrócenie czasu reakcji na awarie oraz zdolność przewidywania zdarzeń i proaktywnego zapewniania stałej jakości zasilania dzięki większej automatyzacji sieci. Dzięki temu system przedsiębiorstwa energetycznego może być lepiej przygotowany do łagodzenia skutków poważnych zdarzeń, umożliwiając zapewnienie bezpieczeństwa klientom i społecznościom, przy zachowaniu wysokiej jakości i niezawodności dostaw.

Elastyczność i aktywne zarządzanie siecią: EcoStruxure DERMS zapewnia aktywne zarządzanie siecią z możliwością identyfikacji i koordynacji górnych i dolnych limitów operacyjnych dla rozproszonych zasobów energetycznych (ang. DER – Distributed Energy Resources) w celu zapewnienia większej elastyczności sieci. Najnowsza wersja systemu EcoStruxure DERMS analizuje, czy pożądany harmonogram mocy wyjściowej DER lub limity eksportu/importu są zgodne z możliwościami sieci w najbliższym czasie. DERMS sprawdza planowaną pracę urządzeń DER w odniesieniu do limitów termicznych sekcji sieci i transformatorów, dopuszczalnego przepływu wstecznego oraz ograniczeń pod/nadnapięciowych. Jeśli wykryte zostanie naruszenie, aplikacja tworzy nowy harmonogram mocy DER lub limity eksportu/importu, aby złagodzić ewentualne problemy z siecią i utrzymać jej zdolność do zapewnienia dobrej jakości i obsługi wszystkich klientów.

System automatyki elektroenergetycznej EcoStruxure ułatwia eksploatację, konserwację i zapewnia większą efektywność działania programów operacyjnych i serwisowych, ponieważ jest kolektorem danych opartych o stan techniczny urządzeń pracujących w infrastrukturze sieciowej. Nowe rozwiązania są częścią zintegrowanego portfolio oprogramowania i usług Schneider Electric, które pomagają operatorom sieci energetycznych zarządzać cyklem życia sieci, zapewniając digitalizację, optymalizację i automatyzację w celu zapewnienia elastyczności, wydajności, odporności i ograniczenia ryzyka na zakłócenia. Co więcej, Schneider Electric niedawno rozszerzył swoją ofertę rozdzielnic o RM AirSeT, rozwiązanie dekarbonizujące sieć energetyczną i przyczyniające się do globalnej walki ze zmianami klimatu, poprzez zastąpienie gazu cieplarnianego SF6 rozwiązaniem Grids of the Future wykorzystującym czyste powietrze i rozłącznik próżniowy.

Na początku tego roku Schneider Electric uzupełnił portfolio oprogramowania dla systemów elektroenergetycznych o inwestycje w ETAP i OSIsoft. Te niezależne od dostawców rozwiązania w zakresie modelowania, projektowania, symulacji predykcyjnej w czasie rzeczywistym i eksploatacji umożliwiają unikalne projektowanie w chmurze i bezpieczną eksploatację systemów energetycznych o znaczeniu krytycznym. Nowe oprogramowanie zapewnia cyfryzację całego cyklu życia oraz zwiększoną wydajność, zrównoważony rozwój i niezawodność dla szerszej grupy odbiorców i klientów.

Źródło: Schneider Electric

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę