Większe bezpieczeństwo na Pomorzu dzięki systemowi TETRA

Większe bezpieczeństwo na Pomorzu dzięki systemowi TETRA Canva

Od stycznia Pomorski Urząd Wojewódzki korzysta z systemu łączności dyspozytorskiej TETRA. Radiotelefony zwiększą możliwości operacyjne w ramach zarządzania kryzysowego w województwie, co zapewnia lepszą komunikację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza. Usługę świadczy Enspirion, spółka z Grupy Orlen. Współpraca obejmuje dostawę, montaż i aktywację radiotelefonów ręcznych nabiurkowych oraz konsoli dyspozytorskiej, która umożliwia sprawną koordynację oraz zarządzanie działaniami osób w terenie.

Z radiotelefonów będą korzystać starostwa powiatowe (16) i wszystkie miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk), ponadto: dwie dyspozytornie medyczne w Gdańsku i Słupsku, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, a także dyżurny Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzięki usłudze Pomorski Urząd Wojewódzki może realizować połączenia w wybranych grupach rozmównych, komunikację indywidualną z wykorzystaniem radiotelefonu oraz łączyć się z publiczną siecią telekomunikacyjną – numerami komórkowymi oraz stacjonarnymi.

Niezawodny system na różne okazje 

– System łączności w standardzie TETRA będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku a powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego, dyspozytorniami medycznymi, centrum powiadamiania ratunkowego oraz osobami funkcyjnymi. Wykorzystanie radiotelefonów ręcznych znacząco podnosi możliwości operacyjne zarządzania kryzysowego, a tym samym wpływa na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

I dodaje: – Dzięki usłudze pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zarówno w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, jak i w siedzibach powiatów, zyskują łączność, która uzupełni obecnie użytkowany system łączności w standardzie cyfrowym DMR, oparty o radiotelefony stacjonarne zainstalowane w jednostkach. Nowe rozwiązanie z uwagi na swoją mobilność ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków w terenie ale także – co warto podkreślić – zapewni łączność, która będzie działała niezawodnie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych jak klęski żywiołowe, huragany, orkany czy inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu obywateli. Mobilność łączności specjalnej będzie dla służb Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego bardzo pomocna w koordynacji akcji ratunkowych, a tym samym skróci czas potrzebny do ratowania życia ludzkiego, mienia oraz infrastruktury publicznej.

Wdrożona usługa umożliwia szybką, niezawodną, szyfrowaną komunikację z jednostkami mobilnymi i stacjonarnymi jednocześnie. Warto zaznaczyć, że infrastruktura, na podstawie której działa usługa łączności krytycznej Enspiriona, jest całkowicie niezależna od publicznych systemów łączności, w tym także od sieci komórkowych. TETRA jest w stanie funkcjonować przez minimum 36 godzin od momentu całkowitego zaniku zasilania podstawowego na obszarze dotkniętym takim zanikiem.

– W związku z tym, że wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego ma już dostęp do naszej sieci, stanowi to znaczący krok w kierunku wykorzystania potencjału sieci Energi przez inne służby. Mowa tu o straży pożarnej, policji czy ratownikach medycznych. Sieć jest, działa, została sprawdzona i jest wykorzystywana przez wiele instytucji – stąd możliwość znaczącego podniesienia bezpieczeństwa na terenie całego województwa pomorskiego jest naprawdę w zasięgu ręki – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enpiriona. – Bardzo istotnym elementem pełnego wykorzystania potencjału łączności specjalnej byłoby wyposażenie w środki łączności również gminy i miasta, co pozwoliłoby na prowadzenie elastycznej koordynacji i zarządzania kryzysowego na terenie województwa również na poziomie mniejszych aglomeracji.

Warto podkreślić, że Pomorski Urząd Wojewódzki miał już okazję testować i korzystać z Usługi Łączności Dyspozytorskiej oferowanej przez spółkę Enspirion. W marcu 2020 r. na potrzeby urzędu, Enspirion przy współpracy z Energą Operatorem udostępnił dziesięć radiotelefonów w ramach systemu łączności radiowej TETRA. Pomorski Urząd Wojewódzki przez okres trzech miesięcy wykorzystywał sprzęt do działań koordynacyjnych między głównymi ośrodkami zaangażowanymi w walkę z pandemią.

TETRA, czyli europejski standard

To europejski standard cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej, który gwarantuje nieprzerwaną, szyfrowaną łączność głosową oraz transmisję danych. Przeznaczony przede wszystkim instytucji potrzebujących niezawodnej łączności w codziennej pracy, jak i sytuacjach kryzysowych. System został stworzony m.in. dla energetyki, służb bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, administracji, spółek skarbu państwa oraz transportu. Dzięki swej efektywności jest ciągle rozwijany i wyposażany w nowe funkcjonalności ułatwiające pracę i działanie w użytkowaniu.

W Polsce największym i najbardziej zaawansowanym technicznie cywilnym systemem w standardzie TETRA jest infrastruktura wybudowana przez Energę będącą dziś częścią Grupy Orlen. Została ona oddana do użytku w 2019 r. i pokrywa obszar ¼ powierzchni kraju. Aktualnie system składa się z ponad 150 stacji bazowych, w tym jednej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim. Enspirion, jako spółka z Grupy Orlen, jest pierwszym Operatorem Łączności Dyspozytorskiej TETRA, świadczącym swoje usługi na tak dużym obszarze.

Źródło: Energa 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę