Trendy technologiczne w biznesie w 2020 roku

Dachser

Firma Zebra Technologies Corporation zebrała trendy technologiczne, które mają znaczenie dla biznesowych dyrektorów i menedżerów ds. IT oraz technologii w 2020 r. Takie rozwiązania, jak blockchain i inteligentna automatyzacja oraz zaawansowane technologie monitorujące pozwolą firmom w nowej dekadzie działać bardziej innowacyjnie. 

Szersze zastosowanie technologii blockchain

Choć technologia blockchain dopiero raczkuje w sektorze biznesowym, bez wątpienia będziemy obserwować jej coraz szersze zastosowanie. Blockchain może poprawić m.in. zdolność śledzenia przepływu zasobów w takich dziedzinach, jak walka z naruszeniami własności intelektualnej, obsługa łańcucha dostaw i zarządzanie danymi pacjentów. Technologia ta nabiera znaczenia i pozwala organizacjom uzyskać kontrolę nad prawami do użytkowania, prywatności i bezpieczeństwa danych. Szczególnie z uwagi na fakt, że stają się one coraz bardziej niezbędne do zapewniania klientom doświadczeń na oczekiwanym przez nich poziomie.

Technologia blockchain zapewnia natychmiastowe korzyści branży farmaceutycznej, producentom żywności i innych dóbr, firmom transportowym i logistycznym, placówkom służby zdrowia i sprzedawcom produktów luksusowych. Blockchain będzie używany wszędzie tam, gdzie trzeba zbudować bazujące na danych „zaufanie”, lub tam, gdzie zachodzi potrzeba udostępniania określonych danych w bezpieczny sposób.
 

Rozwój inteligentnej automatyzacji

Firmy szukają rozwiązań technologicznych pozwalających zautomatyzować proces delegowania zadań pracownikom dysponującym danymi pochodzącymi z systemów monitorujących oraz preskrypcyjnych narzędzi analitycznych. Inteligentne technologie z zakresu automatyzacji będą obejmować m.in:

• Sztuczną inteligencję bazującą na komputerowych systemach wizyjnych z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak skanery, czujniki wizyjne i roboty. Z uwagi na fakt, że kamery stają się coraz bardziej inteligentne, przedsiębiorstwa będą w stanie monitorować swoje środowisko oraz obiegi pracy na potrzeby automatyzacji procesu decyzyjnego i zwiększania poziomu zadowolenia klientów. W kontekście handlu detalicznego może to oznaczać szersze zastosowanie kas samoobsługowych lub automatyzację kontroli zapasów w magazynie dzięki robotom-asystentom.

• Rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality, AR) ułatwiające personelowi realizację zadań lub wspomagające nowych pracowników z wykorzystaniem urządzeń ubieralnych (ang. wearables) lub komputerów przenośnych. Rozwiązania tego rodzaju mogą sprawdzać się najlepiej w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających w swoich magazynach, zakładach i sklepach pracowników sezonowych lub tymczasowych.

• Roboty zapewniające wskazówki lub asystujące ludziom podczas pracy, tak aby mogli oni zapomnieć o monotonnych i powtarzalnych czynnościach i skupić się na ważniejszych zadaniach. Strategia ta pozwoli firmom oddelegować cenny personel tam, gdzie to konieczne. Dla przykładu w szpitalu zadania związane z transportem leków lub próbek i ich monitorowaniem można powierzyć robotom, aby podnieść jakość opieki nad pacjentami.

W miarę wzrostu znaczenia nowych technologii większość współczesnych rozwiązań do optymalizacji obiegów pracy pozostaje w tyle –skupia się tylko na procesach obsługiwanych przez człowieka lub tylko na procesach zautomatyzowanych przy znikomej lub zerowej synergii. W stosunkowo bliskiej przyszłości sprawne zarządzanie systemami zautomatyzowanymi i ludźmi oraz koordynowanie ich działań będzie kluczowe dla maksymalizacji produktywności.

Szersze zastosowanie technologii RFID oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych

W celu uzyskania przewagi nad konkurencją, współczesne przedsiębiorstwa potrzebują lepszej kontroli nad stanem zapasów oraz informacji o statusie realizowanych zadań i lokalizacji pracowników. Rosną ich oczekiwania względem technologii do rejestrowania danych wykorzystujących kody kreskowe 2D, komputerowe systemy wizyjne i RFID. Kody kreskowe 2D są codziennością na listach przewozowych, w sklepach spożywczych, na opaskach szpitalnych i przy płatnościach mobilnych, a ich popularność będzie niewątpliwie rosnąć.

Co ciekawe będziemy obserwować szersze zastosowanie technologii RFID i komputerowych systemów wizyjnych w tak odmiennych dziedzinach, jak sport, produkcja i handel. Popularność elektronicznych kodów produktu (ang. Electronic Product Code, EPC) rośnie — w samym tylko roku 2019 wskaźnik rozwoju tego rynku wzrósł o ponad 30% podwajając wynik z roku 2018.

Źródło: Zebra Technologies Corporation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę