Tauron i Politechnika Śląska łączą siły

Tauron i Politechnika Śląska łączą siły Canva

Rozwój technologii magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury kopalnianej oraz badania nad zastosowaniem i rozwojem technologii wodorowych będą głównymi obszarami współpracy Grupy Tauron i Politechniki Śląskiej. Energetyczny lider oraz Uczelnia zainicjowały współpracę przy projektach dotyczących transformacji energetycznej.

– Rozpoczęta współpraca z Politechniką Śląską obejmuje kluczowe dla powodzenia transformacji polskiej energetyki technologie. Planujemy wspólnie rozwijać projekty dotyczące magazynów energii, energetyki jądrowej czy wodoru. Technologie te w przyszłości mają pomóc stabilizować cały system energetyczny w perspektywie dynamicznego rozwoju OZE – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. – Liczymy na owocną współpracę z Politechniką Śląską, jedną z najlepszych technicznych uczelni w Polsce, która jest kopalnią talentów i kompetencji, z której możemy czerpać specjalistyczną wiedzę.

– Politechnika Śląska, podpisując porozumienie z jednym z największych na rynku graczy w sektorze energii, realizuje kolejny punkt ze strategii rozwoju uczelni do 2026 r. Pismem tym wyrażamy naszą wspólną intencję stałego, aktywnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska, realizowanych w branży przemysłowej i w gospodarce. Chcemy także współkreować rozwiązania i technologie, które umożliwią ekologiczne zarządzanie energią na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych. Uczelnia od lat współpracuje z Grupą Tauron, teraz zacieśniamy kooperację, ponieważ to umożliwi nam podjęcie kolejnych wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – dla Politechniki Śląskiej w szczególności jest to cel XII - Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Współpraca z Tauronem to wiele korzyści z punktu widzenia nauki i badań naukowych, ale także kształcenia oraz rozwoju naszych studentów i młodych naukowców. Praktyki, staże, wspólne projekty i kształcenie najbardziej obecnie potrzebnych kompetencji w sektorze energetycznym przyszłości - to także korzyści wynikające ze współpracy Politechniki Śląskiej i Taurona – mówi rektor PŚ, prof. Arkadiusz Mężyk.

Celem zainicjowanej współpracy Tauron jest wzrost innowacyjności i rozwój technologiczny w obszarze energetyki oraz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podpisany List Intencyjny otwiera możliwości pogłębionego współdziałania na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Zakres współpracy z Politechniką Śląską obejmuje realizację projektów związanych rozwojem OZE, energetyki jądrowej, technologii magazynowania energii, w tym z wykorzystaniem infrastruktury kopalnianej i okołoenergetycznej, a także aktywny udział w ramach działania Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej.

Ważnym obszarem wspólnych działań będą również badania nad zastosowaniem i rozwojem technologii wodorowych oraz komercjalizacja innowacji z wykorzystaniem programu akceleracyjnego Grupy Tauron i funduszy typu Venture Capital, w których zaangażowana jest Grupa.

Współpraca Grupy Tauron i Politechniki Śląskiej trwa od wielu lat. Grupa Tauron wspiera swoich pracowników, którzy przygotowują dysertacje doktorskie. Obecnie aż 11 pracowników Grupy realizuje studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej, a kolejnych 12 na innych uczelniach partnerskich. Pierwszy z doktorantów obronił już rozprawę doktorską na Politechnice Śląskiej i uzyskał tytuł naukowy. Obroniona praca doktorska dotyczyła zwiększenia niezawodności pracy urządzeń oraz ich produktywności w Tauron Wytwarzanie poprzez zastosowanie predykcji analitycznej.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę