Tauron: blok w Jaworznie został zmodernizowany

Tauron: blok w Jaworznie został zmodernizowany Tauron

Tauron pracuje nad przedłużeniem żywotności bloków klasy 200 MW. Prace prowadzone są we współpracy z Rafako. Pierwsze efekty widoczne są już w elektrowni Jaworzno III. Przedłużenie żywotności bloków 200 MW poprzez zastosowanie w nich najnowocześniejszych i niskonakładowych technologii pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Modernizacja bloku 200 MW pozwala nam zwiększyć regulacyjności tej jednostki, plasując ją w roli stabilizatora bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odnawialne źródła energii charakteryzują się niskim poziomem sterowalności, dlatego tak istotna jest możliwość włączania do systemu stabilnych, ale też elastycznych jednostek, wówczas gdy wymaga tego sytuacja – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Grupy Tauron.

Zrealizowana na terenie bloku nr 6 elektrowni Jaworzno III inwestycja pozwoliła m.in. obniżyć minimum techniczne bloku do 40% oraz skrócić czas rozruchów. Zwiększenie sterowalności jednostki pozwoli na dostosowanie jej do współpracy z odnawialnymi źródłami energii.

 Kluczowe zmiany osiągnięte w ramach zrealizowanej modernizacji to obniżenie minimum technicznego jednostki do 40% mocy osiągalnej, zwiększenie gradientu naboru mocy z 1% do 4%, skrócenie czasów rozruchu ze wszystkich stanów cieplnych. Dzięki inwestycji poprawiła się też sprawność wytwarzania energii elektrycznej bloku przy pracy z niskim obciążeniem. Przedłużenie żywotności bloków 200 MW poprzez zastosowanie w nich najnowocześniejszych i niskonakładowych technologii pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Sebastian Gola, prezes Tauron Wytwarzanie.

Osiągnęliśmy wszystkie cele. Teraz Rafako rozpoczyna komercjalizację technologii w kraju i za granicą. Modernizację bloków energetycznych można przeprowadzić w różnych konfiguracjach technologicznych tak, aby zapewnić najkorzystniejszy efekt ekonomiczny. Można zachować jako paliwo węgiel, ale można też je przekonwertować na gaz, co przy ustabilizowaniu cen gazu może być atrakcyjne. Przygotowujemy teraz analizy ekonomiczne, które określą nakłady finansowe na realizację takiego projektu i opłacalność inwestycji, co jest istotne z punktu widzenia reformy energetyki konwencjonalnej – mówi Justyna Mosoń, prezes Rafako Innovation.

W ramach programu pod nazwą Bloki 200+ dostosowano jednostkę w Jaworznie do nowych wymagań i określonego reżimu pracy, uwzględniając zwiększoną zmiennością obciążenia oraz dużą liczbę odstawień i uruchomień. Taki model funkcjonowania zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, poprzez możliwości szybkiego włączania bloku, gdy OZE nie będą generować wystarczającej mocy.

 Rafako osiągnęło wszystkie zalecane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne parametry dotyczące czasów rozruchów, wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych. Zwiększona zostanie sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto bez znaczących modyfikacji w układ przepływowy turbiny. Prace umożliwiły dodatkowo redukcję emisji – rtęci w spalinach i boru w ściekach i rtęci w spalinach, zgodnie z wymogami BAT – Mariusz Twardawa, wiceprezes Rafako Innovation.

Tauron sukcesywnie zmniejsza emisyjność pracujących w systemie 200 MW jednostek konwencjonalnych. Bloki w Jaworznie zyskały instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) natomiast w Łaziskach zmodernizowano istniejące instalacje SCR oraz IOS, zwiększając ich skuteczność. Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r. konkluzje BAT (najlepszych dostępnych technik), nakładają od sierpnia 2021 r. na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru, a także określają wytyczne dotyczące monitoringu emisji.

Tauron Wytwarzanie od 2017 r. realizował program „Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 r.”, którego celem była modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę