Schneider Electric wzywa do przyśpieszenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Schneider wzywa do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Schneider Electric

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, wystosował niezwłoczny apel do rządów i firm na całym świecie o przyspieszenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie inwestycji w technologie, które pomogą ograniczyć emisję dwutlenku węgla, tym samym zwiększając bezpieczeństwo energetyczne.

Wezwanie pojawia się w obliczu rosnących cen energii, kryzysu w dostawach energii i szybko postępujących zmian klimatycznych, które razem powodują poważne wyzwanie dla firm, gospodarek i społeczeństw na całym świecie. Wyzwania te stanowią tło dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii, w którym wzięli udział członkowie kierownictwa Schneider Electric.

Kryzys klimatyczny i energetyczny to rzeczywistość ekonomiczna dla coraz większej liczby osób. Liderzy biznesu oraz decydenci, którzy spotykają się w Davos, muszą działać w najlepszym długoterminowym, a nie krótkoterminowym interesie społeczeństw – mówi Jean-Pascal Tricoire, prezes i dyrektor generalny Schneider Electric. – Nie wolno nam unikać trudnych decyzji. Nie może być mowy o długoterminowym dobrobycie bez całkowitej transformacji energetycznej. W Schneider Electric podejście to nazywamy „Digitize, Strategize, Decarbonize”, czyli „Cyfryzuj, Planuj, Dekarbonizuj”. Przedsiębiorstwa, rządy i społeczeństwa muszą zrobić to już teraz, aby wywiązać się z podjętych zobowiązań.

W sytuacji, gdy 38% globalnej emisji CO2 pochodzi ze strony budynków, a kolejne 32% z przemysłu, produkty, oprogramowanie i usługi Schneider Electric w obszarach automatyki przemysłowej oraz zarządzania energią pomagają firmom, branżom, zarządcom budynków i gospodarstwom domowym w dekarbonizacji i cyfryzacji zużycia energii.

Schneider Electric oferuje głęboki wgląd w trendy i rozwiązania w zakresie dekarbonizacji poprzez ankiety, badania oraz szczegółowe raporty opracowywane przez Schneider Electric Sustainability Research Institute.

Niezależne badanie przeprowadzone w ubiegłym roku na zlecenie firmy Schneider Eletric wśród ponad 500 członków kadry kierowniczej wykazało, że zobowiązania i inwestycje przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju są często utrudnione przez złożoność procesu dekarbonizacji. Przeciętne zaangażowanie finansowe w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją w badanych firmach wynosiło mniej niż 2% przewidywanych przychodów w najbliższych 3 latach – i to pomimo faktu, że takie inwestycje są często wydajne i opłacalne, a zwrot z nich następuje często w ciągu mniej niż 3 lat.

Respondenci podkreślają, że wyzwaniami we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju są: dostosowanie się do interesariuszy, budżet, technologia, umiejętności oraz przepisy. Większość z nich zauważa jednak, że zwiększona automatyzacja przemysłowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej będą stanowić kluczową część ich planu zrównoważonego rozwoju na najbliższe 3 lata. 

Zakup energii odnawialnej znajduje się wśród najważniejszych inicjatyw realizowanych po stronie podaży, podczas gdy elektryfikacja – kluczowy środek po stronie popytu – zajmuje niskie miejsce wśród priorytetów organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oprócz elektryfikacji, zwiększenie wydajności istniejącej infrastruktury poprzez cyfryzację i automatyzację będzie jedną z najważniejszych dźwigni w następnej dekadzie, stając się dla wielu organizacji najszybszym i najbardziej efektywnym kapitałowo sposobem redukcji emisji.

Ujęcie zrównoważonego rozwoju jako imperatywu biznesowego z rozwiązaniami cyfrowymi kluczowymi do pokonania globalnego kryzysu energetycznego

W innym niedawno opublikowanym raporcie Schneider Electric na temat potencjału elektryfikacji w UE stwierdzono, że skupienie się na sektorach, w których elektryfikacja jest zarówno wykonalna, jak i atrakcyjna, mogłoby zwiększyć udział energii elektrycznej w koszyku energetycznym z ok. 20% do 50%. W takiej sytuacji udział gazu ziemnego i ropy naftowej spadłby o ok. 50%, przyczyniając się znacząco do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Schneider Electric oferuje konkretne, praktyczne rozwiązania, które pomogą firmom szybciej oraz skuteczniej przejść przez ten proces.

Schneider Electric zwraca uwagę, że obecny europejski kryzys energetyczny następuje po dekadach bezpiecznej, niezawodnie dostępnej energii i stosunkowo stabilnych cen. Wiele osób po raz pierwszy doświadcza ograniczeń w dostawach energii i wysokich kosztów, co świadczy o porażce zarówno długoterminowego przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jak i realizacji planów dekarbonizacji. To zaś podkreśla znaczenie ponownej oceny całego równania energetycznego od strony podaży (transformacja energetyczna) do strony popytu (efektywność energetyczna).

Cel i zyski muszą ze sobą współgrać, aby stać się potężną siłą w walce ze zmianami klimatycznymi – podsumowuje Jean-Pascal Tricoire. – Już dziś dysponujemy technologią, która pozwoli nam zapobiec kryzysom energetycznym i klimatycznym, zapewniając bezpieczną, niezawodną i zrównoważoną dystrybucję energii i jej wykorzystanie. Nasze podejście oparte na danych, obejmujące automatykę przemysłową, cyfryzację i technologię Digital Twin, czyli „metawersję” przedsiębiorstw, to połączenie wielu technologii w celu odblokowania jaśniejszej, bardziej zrównoważonej i bogatszej przyszłości. Pilna potrzeba działania nigdy nie była większa niż teraz.

Źródło: Schneider Electric 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę