Rozproszony system sterowania dla procesów hybrydowych i ciągłych

Rozproszony system sterowania dla procesów hybrydowych Rockwell Automation

Firma Rockwell Automation wprowadziła nowy, rozproszony system sterowania PlantPAx 5.0. Ta najnowsza wersja systemu DCS ma pomagać firmom wytwórczym wpływać na cykl życia ich zakładów produkcyjnych, wykorzystując nowe funkcje i cechy systemu, tj.: skalowalność i uniwersalność.

Nowe możliwości systemu PlantPAx 5.0 zaimplementowane w natywnych funkcjach kontrolera pomagają w cyfrowej transformacji procesu, zwiększają dostępność zasobów systemowych, zapewniają zgodność z wymaganiami w regulowanych branżach, a także umożliwiają wdrażanie analityki na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Intuicyjny schemat postępowania oraz zastosowanie wiodących w branży standardów cyberbezpieczeństwa pomagają zespołom inżynierskim w projektowaniu, instalowaniu i obsłudze systemu DCS, skracają czas wdrożenia, a finalnie umożliwiają zakładom osiągać zyski w szybszym tempie.

To dla nas wielka radość, że możemy zaoferować naszym klientom nowy system DCS PlantPAx 5.0 – powiedział Jim Winter, dyrektor ds. globalnych procesów w Rockwell Automation. – Nowe funkcje radykalnie zmieniły dotychczasowy system, a także pomogą naszym klientom obniżyć całkowite koszty projektowania oraz uruchomienia. Nowa funkcjonalność usprawni proces integracji systemu sterowania w przedsiębiorstwie. Redukując koszt cyklu życia systemu i zmniejszając ryzyko operacyjne, wprowadzamy innowacyjne metody do osiągnięcia większych korzyści przez użytkowników końcowych.

PlantPAx 5.0 to odpowiedź na oczekiwania klientów

Klienci procesowi oczekują systemu, który oferuje korzyści płynące ze współczesnych rozwiązań bez ograniczeń, jakie niesie ze sobą tradycyjny DCS. W nowej wersji 5.0 zostały wprowadzone istotne zmiany w następujących obszarach:

    • Odchudzenie systemu
        ◦ Do rodziny Logix dołączyły nowe kontrolery procesowe o największej mocy obliczeniowej i wydajności, co uprościło architekturę nowego systemu PlantPAx. Ta zmiana prowadzi do zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania w całym cyklu życia systemu.

    • Spójność projektu
        ◦ Natywne instrukcje procesowe wbudowane w oprogramowanie układowe kontrolera pomagają zespołom projektowym zmienić podejście do strategii sterowania, które staje się spójne dla indywidualnych projektów, a także wdrożeń w wielu lokalizacjach. Spójność upraszcza zarządzanie cyklem życia zainstalowanych systemów, gdy zespoły modernizują infrastrukturę swojej automatyki. Spójność obniża również całkowity koszt posiadania.

    • Skuteczność zespołów inżynierskich
        ◦ PlantPAx 5.0 zapewnia użytkownikom uproszczenie projektowania i poprawę skuteczności operacyjnej. Programiści zaoszczędzą na konfigurowaniu instrumentów, alarmów oraz funkcji diagnostycznych elementów systemu. Operatorzy będą mieli szerszy dostęp do logiki sterowania w bezpieczny i chroniony sposób. Z kolei konserwatorzy będą mieli kontrolowany dostęp w  celu rozwiązywania problemów.

    • Certyfikat TÜV w zakresie cyberbezpieczeństwa
        ◦ Architektury systemu PlantPAx 5.0 posiadają certyfikat TÜV zgodny z międzynarodowym standardem ISA-99/IEC 62443-3-3, który zawiera wytyczne dotyczące wdrażania systemu zabezpieczonego elektronicznie. Implementacja certyfikowanego systemu daje gwarancje działania z najwyższą wydajnością przy minimalnym zagrożeniu utraty cyberbezpieczeństwa .

    • Funkcje analityczne
        ◦ Firmy produkcyjne doceniają wartość systemów analitycznych i uwzględniają je w strategii osiągania zysków w operacjach procesowych. System PlantPAx 5.0 ma specjalnie zbudowane struktury, które w łatwy sposób łączą bieżące i historyczne dane z DCS z narzędziami do raportowania i analityki.
        ◦ Funkcje analityczne wprowadzają nowe możliwości, choćby rozszerzoną rzeczywistość, która opisuje proces produkcji zgodnie ze strategiami sterowania pracą zakładu.
        ◦ Funkcje analityczne pozwalają na zastosowanie zaawansowanych pakietów sterowania wykorzystujących modele predykcyjne w aplikacjach procesowych, takich jak: soft sensors, wykrywanie anomalii lub sterowanie predykcyjne.

Nowy system PlantPAx ma pozwolić producentom realizować zadania cyfrowej transformacji, uwolnić potencjał i zmniejszyć całkowite koszty na wszystkich etapach cyklu życia zakładu. 

Źródło: Rockwell Automation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę