„Przyświeca nam cel”: raport na temat zrównoważonego rozwoju

„Przyświeca nam cel”: raport na temat zrównoważonego rozwoju Parker Hannifin

Firma Parker Hannifin opublikowała raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok fiskalny 2023. W raporcie pod hasłem „Przyświeca nam cel” podkreślono powodzenie ostatnich działań na rzecz ochrony środowiska, rozwoju czystych technologii, tworzenia bezpiecznych miejsc pracy w przemyśle i wzmacniania społeczności lokalnych.

Raport przedstawia również szeroką gamę produktów i systemów firmy Parker, które mają pomagać klientom w branży przemysłowej, urządzeń mobilnych, a także w lotnictwie i astronautyce ograniczyć zależność od zasobów naturalnych, zwiększyć wydajność i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Około dwóch trzecich globalnej oferty technologii to rozwiązania umożliwiające elektryfikację, zmniejszenie masy oraz zastosowanie czystszych i wydajniejszych źródeł energii, a także pozostałych innowacji mających pozytywny wpływ na środowisko.

Dziedzictwo firmy Parker w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i działalności ukierunkowanej na zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie w naszych działaniach. Cały czas umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie innowacji i osiąganie postępów w realizacji ich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska – mówi Jenny Parmentier, dyrektorka generalna Parker Hannifin. – Z dumą informuję o naszych postępach w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju w imieniu wszystkich członków naszego globalnego zespołu, którzy każdego dnia pracują nad tym, aby nasz świat był czystszy, bogatszy w inteligentne rozwiązania i bezpieczniejszy.

Najważniejsze osiągnięcia wyszczególnione w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju:

  • Dbanie o bezpieczeństwo członków zespołu: Parker Hannifin kładzie nacisk na wspólne zobowiązanie wszystkich swoich zakładów do zapewnienia doskonałości w dziedzinie bezpieczeństwa, co zaowocowało ograniczeniem o 45% wskaźnika wypadków podlegających zgłoszeniu oraz o 33% wskaźnika zdarzeń powodujących niezdolność do pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Łącznie wyniki firmy Parker w zakresie bezpieczeństwa plasują ją w górnym kwartylu wśród podobnych firm z branży. 
  • Ograniczenie wpływu emisji dwutlenku węgla: firma Parker zrealizowała w tym roku fiskalnym wiele lokalnych projektów mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla, takich jak instalacja paneli słonecznych, modernizacja oświetlenia, unowocześnienie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz realizacja innych projektów mających ograniczyć wpływ na środowisko. Działania te sprzyjają realizacji celów firmy Parker dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla z działalności o 50% do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r.
  • Rozwijanie czystych technologii: w roku fiskalny 2023 ponad 40% prac badawczo-rozwojowych firmy Parker było poświęconych rozszerzeniu połączonego portfolio czystych technologii, a nacisk położono na elektryfikację i pojawienie się paliw alternatywnych, takich jak wodór i ekologiczne paliwa lotnicze.
  • Pozytywny wpływ na społeczności lokalne: firma Parker Hannifn i fundacja Parker Foundation przekazały ponad 9 mln USD na cele charytatywne wzmacniające lokalne społeczności na całym świecie. Większość tych działań wspierała cele zgodne z trzema obszarami działalności fundacji: edukacją w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), potrzebami społeczności i zrównoważonym rozwojem.

Źródło: Parker Hannifin

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę