Zrównoważony rozwój i zielone technologie tworzą nowe rynki

Targi automatica: zrównoważony rozwój i zielone technologie Messe Muenchen

Bez wątpienia konieczne jest osiągnięcie celów redukcji CO2, które postawiła sobie ONZ i liczne firmy produkcyjne. Realizacja działań jest ambitna i kosztowna. Jednak: Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju tworzą również zupełnie nowe rynki, prowadzą do atrakcyjnych modeli biznesowych i oferują ogromne możliwości dla kluczowej technologii, jaką jest robotyka i automatyka. Na targach automatica, odbywających się w Monachium od 27 do 30 czerwca 2023 r., zostaną zaprezentowane możliwości zrównoważonej produkcji.

  • Automatyzacja zmniejsza ślad CO2 w zakładach produkcyjnych
  • Zrównoważona produkcja dzięki montowniom i robotom
  • Nowe obszary zastosowania w produkcji baterii i ogniw paliwowych

Inteligentna automatyka może znacząco przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych poprzez poprawę efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych lub ułatwienie procesów produkcyjnych oszczędzających zasoby poprzez minimalizację wybrakowanych części. Ponadto, technologia montażu i obsługi umożliwia nowe podejście do recyklingu i gospodarki obiegowej, a także pomaga w bardziej ekonomicznej produkcji zrównoważonych produktów. W skrócie: optymalizuje zarówno poziom produkcji, jak i produktu.

Na targach automatica zaprezentowane zostaną rozwiązania z dziedziny inteligentnej automatyki i robotyki, które dostawcy najchętniej wykorzystują w różnych zastosowaniach i branżach. Zielone technologie w dziedzinie wytwarzania energii i mobilności niosą ze sobą obietnicę szczególnych emocji.

Zielona technologia tworzy nowy biznes

Zielone technologie, takie jak fotowoltaika, energia wiatrowa, ogniwa paliwowe i e-mobilność są uważane za ekonomiczne czynniki napędowe technologii automatyki. Transformacja społeczna w kierunku zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej generuje nowy biznes, ponieważ robotyka i automatyka są kluczowymi technologiami napędzającymi tę transformację.

To już odzwierciedla się w zwiększonym popycie, którego doświadczają obecnie dostawcy automatyki i robotyki. Volker Spanier, szef działu robotyki przemysłowej w firmie Epson, zauważa: "Ostatnio obserwujemy wzrost leadów z obszaru produkcji baterii i ogniw paliwowych. Wkrótce będziemy świadkami wzrostu wolumenu do obecnego poziomu przemysłu fotowoltaicznego. Decydującym czynnikiem dla Europy będzie przyszła lokalizacja tego biznesu. Na razie prawie wszyscy dostawcy wyposażenia dla fabryk giga znajdują się w Azji. Być może automatyka pokaże tu obiecujące podejścia, zwłaszcza dla powstającego sektora produkcji ogniw paliwowych."

Nowe wymagania wobec robotyki

Wśród całego entuzjazmu dotyczącego zakresu zastosowań robotów, wyskakuje pytanie: Czy standardowe roboty w ogóle nadają się do produkcji baterii litowo-jonowych i ogniw paliwowych? I jakie cechy robotów cztero- i sześcioosiowych są szczególnie przydatne w tych zastosowaniach?

Messe Muenchen

 

Produkcja ogniw paliwowych również ma pewne cechy szczególne. Nie byłoby jej tam, gdzie jest, gdyby nie roboty. Na przykład każda z 400-500 płytek bipolarnych w danym stosie ogniw paliwowych musi być ułożona z najwyższą precyzją i starannością. Wymaga to nie tylko niezwykle szybkich robotów. Muszą one być również przystosowane do środowiska korozyjnego, w którym pracują. Na targach automatica producenci robotów pokażą, czy są w stanie dostarczyć roboty do tak specyficznych zastosowań.

Peter Pühringer, dyrektor zarządzający Stäubli Robotics Germany, nie jest tym zaniepokojony: "Jestem pewien, że kilku wiodących producentów oferuje roboty zdolne do spełnienia tych wymagań. Stäubli Robotics zaprezentuje roboty czteroosiowe i sześcioosiowe przeznaczone do pracy w warunkach hiper-suchych, jak również specjalne konstrukcje do pracy w warunkach korozyjnych. W ten sposób jesteśmy w stanie dostarczyć roboty dla obu rynków - baterii litowo-jonowych i ogniw paliwowych."

Obiecujący rynek recyklingu

Recykling urządzeń elektrycznych i baterii to kolejny obiecujący rynek dla robotyki i automatyki. W tym kontekście Kuka prowadzi projekt segregacji odpadów elektronicznych w Irlandii, gdzie pracownicy nie są narażeni na niebezpieczeństwa związane z gazami i elementami o ostrych krawędziach. Tutaj odpady elektroniczne są segregowane i przetwarzane, aby stać się cennym zasobem o "drugim życiu" w gospodarce cyrkulacyjnej.

Messe Muenchen

 

Recykling akumulatorów pojazdów elektrycznych to zastosowanie o obiecujących perspektywach na przyszłość. Ponieważ pojazdy elektryczne coraz częściej pojawiają się na ulicach, pojawia się pytanie, co dzieje się z ich bateriami po zakończeniu cyklu życia. Dr Joachim Döhner, przewodniczący Rady Wydziału Produkcji Akumulatorów VDMA i starszy dyrektor ds. globalnej sprzedaży akumulatorów w firmie Kuka: "Wymagany poziom automatyzacji przy demontażu akumulatorów i odzyskiwaniu cennych zasobów wytworzy nowe know-how i doprowadzi do powstania nowych segmentów biznesowych robotyki."

Obowiązkowy zrównoważony rozwój

Oczekuje się, że neutralne dla klimatu trendy produkcyjne oraz nowe obszary zastosowań robotyki i automatyki będą przedmiotem intensywnych dyskusji na targach automatica. Nowa dyrektywa UE CSRD, obowiązująca w całej UE od 2024 roku, stawia temat "zrównoważonej automatyki" w jeszcze większym świetle. CSRD - skrót od Corporate Sustainability Reporting Directive - wymaga od firm powyżej pewnej wielkości złożenia raportu zrównoważonego rozwoju i oceny zrównoważenia ich produkcji w tym kontekście.

Robotyka i automatyzacja mają potencjał, aby poprawić ślad środowiskowy: Nowoczesne zakłady montażowe i roboty przyczyniają się do związanych z tym wysiłków poprzez poprawę żywotności, efektywności energetycznej i elastyczności.

Sztywne, połączone ze sobą linie produkcyjne musiały być przekształcane lub całkowicie wymieniane w ramach ogromnego wysiłku związanego ze zmianą produktu, ale sytuacja uległa zmianie: "W nowoczesnych zakładach montażowych o modułowej konstrukcji, zazwyczaj wystarczy wprowadzić kilka prostych modyfikacji i przeprogramować roboty, aby dokonać przekształcenia. To oszczędza czas, zasoby i energię", jak podkreśla Frank Konrad, dyrektor generalny Hahn Automation i przewodniczący VDMA Robotics and Automation.

Źródło: Messe Muenchen

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę