Polskie firmy zainteresowane transformacją cyfrową i migracją do chmury. Są jednak różne bariery

Polskie firmy zainteresowane cyfryzacją i chmurą pixabay-geralt

Jak pokazuje najnowsze badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes, większość polskich dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego jest w trakcie transformacji cyfrowej bądź korzystania z rozwiązań chmurowych albo też planują taki krok w najbliższej przyszłości.

Pandemia Covid-19 spowodowała wzrost zapotrzebowania na transformację cyfrową, która jest ściśle związana z szybszą adaptacją chmury – to jeden z głównych wniosków z badania "Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii Covid-19.", przeprowadzonego w III kwartale 2020 r. wśród 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów: Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

Z badania wynika, że choć 73% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce odczuło negatywne skutki pandemii, firmy te stosunkowo dobrze poradziły sobie w tym czasie. Jedna trzecia z nich ocenia swoją kondycję finansową w minionym roku pozytywnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla ponad połowy wyniki będą porównywalne rok do roku. Niemniej jednak więcej niż połowa badanych firm uważa, że koronawirus negatywnie wpłynie na ich sektor w br. 

W rezultacie pandemii, 42% firm zmienia także priorytet biznesowy: firmy te chcą w większym stopniu zadbać o dotychczasowych klientów oraz podejmować działania mające na celu pozyskiwanie nowych. Na podium kluczowych potrzeb znalazły się także wzrost efektywności biznesowej oraz innowacyjność w zakresie nowych produktów i usług. Okres pandemii wyraźnie pokazał też menedżerom IT potrzebę wdrożenia skuteczniejszych procesów produkcyjnych, ponieważ istniejące systemy w wielu przypadkach okazały się niewystarczające. 

Transformacja cyfrowa – potrzeba edukacji rynku

Badanie pokazuje, że zdecydowana większość firm w Polsce (73%) zna pojęcie transformacji cyfrowej. Termin ten wiąże się dla nich głównie z:

    • automatyzacją i integracją procesów produkcyjnych (80%), 
    • wdrażaniem cyfrowych narzędzi wspierających procesy sprzedażowe i marketingowe (77%), 
    • rozwojem usług zdalnych (71%),
    • wdrażaniem zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych (67%),
    • przejściem na rozwiązania chmurowe (66%),
    • nowymi technologiami zwiększającymi produktywność i efektywność pracowników (65%).

Grafika z wynikami badań nt. transformacji cyfrowej

Według badania 6 na 10 firm jest obecnie w trakcie wdrażania różnych rozwiązań z obszaru transformacji cyfrowej. Natomiast zaledwie 14% badanych w ogóle nie planuje tego typu działań. Firmy te deklarują, że nie wiedzą, jakie korzyści może przynieść cyfrowa transformacja, na jakie obszary działalności przedsiębiorstwa może wpłynąć i do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia. 

Brak wystarczającej wiedzy widać też w przypadku 14% ankietowanych firm, które deklarują, że zakończyły już proces cyfrowej transformacji. Firmy te utożsamiają ją bowiem głównie z wdrożeniem rozwiązań umożliwiających pracę zdalną. Pokazuje to, jak duża jest wciąż potrzeba edukacji rynku na temat samej istoty i kompleksowości procesu cyfrowej transformacji.

wyniki badań nt. transformacji cyfrowej

33% badanych firm planuje migrację do chmury

Badanie PMR pokazuje również, że doświadczenia firm związane z sytuacją kryzysową przyspieszą działania w kierunku szerszej adaptacji rozwiązań opartych na chmurze: co trzecia ankietowana firma potwierdziła, że planuje migrację do chmury w najbliższych 2-3 latach. 

Firmy, które stosują już rozwiązania chmurowe, wśród kluczowych korzyści wdrożenia wymieniają: umożliwienie pracy zdalnej, optymalizację kosztów, zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel IT, niezależność od awarii sprzętu, dodatkową ochronę i wsparcie czy większą elastyczność.

Źródło: PMR, Dassault Systèmes

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę