Otwarte ekosystemy: przewaga nad konkurencją w branży towarów konsumpcyjnych

Przewaga nad konkurencją w branży towarów konsumpcyjnych Bosch Rexroth

Rynek szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych (FMCG) charakteryzuje się bardzo dużą presją na obniżenie kosztów. W związku z tym szczególnej wagi nabiera maksymalizacja produktywności. Coraz ważniejsza jednak staje się również elastyczność ułatwiająca produkcję mniejszych partii, maksymalna przejrzystość w całym strumieniu tworzenia wartości oraz ochrona środowiska, a w szczególności odpowiednia sprawność energetyczna i recykling urządzeń produkcyjnych. Jak pokazuje doświadczenie, pojedyncze rozwiązania, które skupiają się tylko na jednym z tych aspektów, mają niewielki wpływ na ostateczny rezultat. Decydującym czynnikiem jest inteligentne połączenie całego strumienia tworzenia wartości ze wszystkimi etapami procesu produkcji i technologiami w celu zapewnienia optymalnej interakcji zarówno między wszystkimi tymi elementami, jak i między nimi a systemem logistyki wewnątrzzakładowej. 

Otwarte interfejsy i standaryzowane formaty danych stwarzają ramy umożliwiające zwiększanie produktywności zarówno w zastosowaniach typu brownfield (modernizacja/adaptacja już istniejących obiektów), jak i greenfield (nowe inwestycje). Pozwala to szybko i łatwo integrować nowoczesne rozwiązania z dziedziny automatyki, takie jak podsystemy mechatroniczne do przenoszenia, wytłaczania i łączenia lub funkcje oprogramowania oparte na konkretnych zastosowaniach. Rozwiązania takie przyspieszają prace projektowe i upraszczają procesy zarówno w trakcie uruchamiania produkcji, jak i wprowadzania w niej zmian. Elastyczne przenośniki łańcuchowe zapewniają niezawodny transport na duże odległości, podczas gdy moduły z napędem bezpośrednim są używane do zastosowań o krótkim cyklu na poszczególnych stanowiskach. 

Ze względu na trend do zmniejszania rozmiarów partii oraz mocno odczuwalny niedobór wykwalifikowanych pracowników, coraz więcej operatorów maszyn zaczyna korzystać z cobotów. Dostosowują się one do nowych produktów i rozmiarów bez konieczności programowania i współdziałają z ludźmi, np. w przypadku co-packingu, bez konieczności stosowania ogrodzenia ochronnego. Te zmiany w procesach produkcyjnych znajdują odzwierciedlenie w autonomicznych robotach mobilnych stosowanych w logistyce wewnątrzzakładowej, które przenoszą pojemniki o różnej wadze i rozmiarach w zależności od potrzeb, bez konieczności ich modyfikowania. Na końcu linii nowoczesne systemy przenoszenia zajmują się np. mieszaną paletyzacją. W celu zapewnienia wymaganej precyzji podczas przenoszenia ciężarów o wadze do 6 kg można zastosować moduły kompensacji oparte na czujnikach, z możliwością łatwego podłączenia do liniowego systemu lub robota. 

Precyzyjne podłączenie tych zróżnicowanych modułów wymaga, aby były one transparentne i dobrze dopasowane do linii. Najważniejsze, aby nie stosować urządzeń i rozwiązań tylko od jednego producenta, lecz wybierać otwarte ekosystemy, które zapewniają wiele korzyści: z jednej strony otwarte interfejsy i standaryzowane formaty danych, z drugiej – kreatywność i potencjał innowacyjny wielu niezależnych dostawców należących do tego ekosystemu. 

W rezultacie użytkownicy końcowi i integratorzy systemów mogą osiągnąć długoterminową niezależność od konkretnych dostawców i realizować swoje inwestycje typu brownfield przy niewielkim nakładzie pracy. Jest to korzystne również dla środowiska. Po modyfikacjach moduły można łatwiej poddawać recyklingowi, a urządzenia brzegowe wykorzystać do integracji starszych stanowisk z systemami zarządzania energią lub – na początek – do wizualizacji zużycia mocy. W otwartych ekosystemach można znaleźć rozwiązania dostosowane do wszystkich wymagań.

Źródło: Bosch Rexroth

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę