Nowe prawa dla konsumentów energii elektrycznej

Pixabay

Konsumenci będą mieli dodatkowe prawa z zakresu dostępu do energii elektrycznej dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym dostępu do porównywarek cen i samodzielnie wyprodukowanej energii.

Dowiedz się więcej o dodatkowych prawach, z których wkrótce będziesz mógł korzystać jako konsument energii elektrycznej:

Wytwarzanie energii w domu i jej sprzedaż

Konsumenci i społeczności lokalne będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej: wytwarzając własną energię elektryczną, konsumując ją lub sprzedając do sieci albo na rynku.

Ułatwienie procedury zmiany dostawcy

Konsumenci będą mieli możliwość szybszej zmiany dostawcy energii elektrycznej (na początku w ciągu trzech tygodni, a najpóźniej w 2026 r. w ciągu 24 godzin). Zmiana nie będzie podlegać żadnej opłacie, chyba że nastąpi rozwiązanie umowy na czas określony przed jej wygaśnięciem. Jednak i w tym przypadku opłaty będą musiały być proporcjonalne i nie powinny przekraczać bezpośrednich strat ekonomicznych dla dostawcy.

Zapewnienie dostępu do niezawodnej strony porównującej ceny

Przed zmianą dostawcy ważne jest poznanie faktów. W niektórych krajach UE konsumenci energii mogą korzystać z internetowych narzędzi do porównywania cen usług oferowanych przez dostawców energii elektrycznej. Unijni prawodawcy zapewnili, że konsumenci w każdym kraju UE będą mieć bezpłatny dostęp do przynajmniej jednego takiego narzędzia, które powinno spełniać minimalne standardy jakości.

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z już obowiązującymi przepisami, masz prawo do odstąpienia od nowej umowy w ciągu 14 dni, jeśli została ona zawarta za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

Przejrzyste rachunki za energię

Wielu klientów wciąż nie rozumie szczegółów swoich rachunków za energię elektryczną, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Nowe przepisy powinny przyczynić się do poprawy sytuacji - dostawcy będą zobowiązani do przedstawienia informacji na temat zużycia energii i kosztów w łatwy do zrozumienia sposób.

Łatwe monitorowanie zużycia energii

Klienci będą mogli poprosić o inteligentny licznik, który pokazuje zużycie energii i koszty w czasie rzeczywistym oraz sam wysyła informację o zużyciu energii za dany okres (jego odczyt nie wymaga wizyty inkasenta). Liczniki powinny zostać zainstalowane na uczciwych zasadach w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wdrożenie inteligentnych liczników, ale nie są zobowiązane do sfinansowania instalacji, jeśli ich koszty przewyższają korzyści.

Konsumenci powinni mieć możliwość dostosowania zużycia energii również w oparciu o informacje cenowe z rynku w czasie rzeczywistym, jeśli zdecydują się na „dynamiczną umowę cenową na energię elektryczną” - wariant przewidziany w nowych przepisach.

Ochrona wrażliwych odbiorców energii

Państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia dostawy energii elektrycznej do wrażliwych odbiorców i gospodarstw domowych, na przykład poprzez zapewnienie świadczeń za pośrednictwem systemów zabezpieczenia społecznego.

Powyższe zasady są częścią szerszej reformy rynku energii elektrycznej i pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Reforma ma na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w przypadku kryzysu energetycznego, zwiększenie konkurencji na rynku i ułatwienie przejścia na czyste źródła energii jak wiatrowa i słoneczna.

Nowe zasady zostaly zatwierdzone przez Parlament we wtorek. Po formalnym przyjęciu dyrektywy przez Radę, kraje członkowskie będą musiały wdrożyć ją do ustawodawstwa krajowego do 31 grudnia 2020 r.

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę