Monitorowanie stref zagrożenia z użyciem technologii radarowej

Pilz

Nowością w ofercie Pilz jest rozwiązanie do monitorowania stref zagrożenia w oparciu o technologię radarową LBK firmy Inxpect oraz konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. Rozwiązanie to obejmuje radarowy system bezpieczeństwa. Dzięki niemu można bezpiecznie monitorować strefy w złożonych aplikacjach i w wymagających warunkach przemysłowych.

Bezpieczne monitorowanie strefy ochrony przy użyciu technologii radarowej

Wykorzystujący technologię radarową system LBK do monitorowania szerokiego pola z częstotliwością 24–24,25 GHz aż do poziomu SIL 2, PL d i Kategorii 2. Funkcje systemu związane z bezpieczeństwem to między innymi „wykrywanie” i „blokada ponownego uruchomienia”. Funkcja wykrywania przestawia maszynę w bezpieczny stan natychmiast po naruszeniu strefy niebezpiecznej, a blokada ponownego uruchomienia zapobiega automatycznemu wznowieniu pracy maszyny, jeśli w strefie wciąż znajduje się operator.

© Pilz

Elastyczna konfiguracja stref ochronnych

Radarowy system bezpieczeństwa obejmuje, w zależności od aplikacji, do sześciu czujników, jednostkę sterującą i konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. W zależności od wielkości monitorowanego obszaru dla każdego czujnika można zdefiniować wąską lub szeroką strefę ochronną: szeroka strefa to kąt działania czujnika wynoszący 110° w poziomie i 30° w pionie, wąska strefa to kąt działania 50° w poziomie i 15° w pionie.

Prosta konfiguracja przy użyciu konfiguratora

Rzeczywista strefa ochrony czujnika zależy od jego umiejscowienia, wysokości montażu i nachylenia (w poziomie/pionie). Dzięki systemowi LBK możliwe jest również zdefiniowanie elastycznie dostosowanych kształtów chronionego obszaru. Maksymalny rozmiar monitorowanego obszaru wynosi 15 x 4 m. Czujniki można wybierać i ustawiać z poziomu Konfiguratora. Oprócz strefy ochrony można również zdefiniować strefę ostrzegawczą. Naruszenie tej strefy może być sygnalizowane na przykład sygnałem optycznym.

Zobacz jak działa radarowy system bezpieczeństwa LBK!

Źródło: Pilz

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę