Milion mikroinstalacji przyłączonych przez operatorów sieci dystrybucyjnych

Milion mikroinstalacji przyłączonych przez operatorów Pixabay

Ostatnie lata to dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, które wielokrotnie przekraczają zakładane prognozy. Większość to instalacje fotowoltaiczne (PV), w znacznej części są to mikroinstalacje prosumenckie, przyłączone do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na podstawie zgłoszenia.

Ostatnie lata to dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, które wielokrotnie przekraczają zakładane prognozy. Większość to instalacje fotowoltaiczne (PV), w znacznej części są to mikroinstalacje prosumenckie, przyłączone do sieci Operatora Systemu dystrybucyjnego (OSD) na podstawie zgłoszenia.

W Polsce w 2021 r. przyłączono około 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy. Łączna moc zainstalowana na koniec 2021 r. wynosiła ponad 6 GW. Natomiast, tylkow pierwszym kwartale 2022 r. OSD przyłączyli prawie 152,8 tys. nowych mikroinstalacji. Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku przyłączono 64 tys. mikroinstalacji.

Wśród działających w Polsce operatorów systemu dystrybucyjnego to właśnie na terenie działania PGE Dystrybucja na koniec 2021 r. funkcjonowało najwięcej mikroinstalacji. Rok 2021 całkowicie zdeklasował lata poprzednie. Wydane przesz Spółkę warunki przyłączenia instalacji otrzymało ponad 157 tys. Odbiorców, co podwaja liczbę dotychczasowych prosumentów w sieci PGE Dystrybucja. Do końca 2021 przyłączono ponad 141 tys. mikroinstalacji: to blisko 1 GW mocy pochodzącej z OZE, najwięcej, bo prawie 30 tys. przyłączy o łącznej mocy ponad 194 MW, zostało wykonanych w oddziale Rzeszów. Kolejno uplasował się oddział Warszawa – ponad 26 tys. instalacji o mocy 199,5 MW i oddział Łódź – ponad 24 tys. instalacji o mocy 191,8 MW. Sieć Spółki w ubiegłym roku wzbogaciła się również o 7 elektrowni biogazowych, 3 farmy wiatrowe i 2 elektrownie wodne.

Według dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” szacunkowa łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach i w dużych instalacjach OZE w 2030 r. wyniesie około 5–7 GW. Jak wskazuje raport PTPiREE, rosnąca liczba rozproszonych źródeł wytwórczych powoduje po stronie operatorów sieci dystrybucyjnych konieczność dostosowania sieci elektroenergetycznej i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i organizacyjnych oraz zaangażowania znaczącej liczby pracowników. Średni roczny poziom inwestycji operatorów sieci dystrybucyjnych to około 6 mld zł. Należy podkreślić, że w ostatnich latach OSD zwiększyły znacznie wydatki na przyłączenia OZE do sieci.

Źródło: PGE / PTPiREE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę