Łukasiewicz współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Łukasiewicz współpracuje z uniwersytetem medycznym Pixabay

Porozumienie pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku zakłada realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeń w obszarze biotechnologii, bioinżynierii i sztucznej inteligencji w medycynie. Z tą ostatnią dziedziną sygnatariusze porozumienia wiążą największe nadzieje z uwagi na ogromne doświadczenie i know-how po obydwu stronach.

Naukowcy Łukasiewicza od lat zaangażowani są w liczne projekty badawcze wykorzystujące sztuczną inteligencję do poprawy stanu zdrowia Polaków. Jednym z nich jest projekt realizowany przez Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dotyczący personalizacji leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, w którym wykorzystywane są narzędzia AI do analizy danych klinicznych i genomicznych w celu identyfikacji nowych markerów. Z kolei Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej jest współautorem rozwiązania Neuroplay, pierwszego na rynku urządzenia EEG – biofeedback dla seniorów.

To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Na rynku jest już prototyp urządzenia, który zostanie poddany testom klinicznym. Z kolei warszawski  Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechniczny realizuje badania związane z metodą zdalnego zarządzania aparaturą medyczną, w szczególności aparaturą do fizykoterapii. Inną grupą urządzeń medycznych są urządzenia do terapii oddechowych np. inhalator ultradźwiękowy.

Trudna sytuacja w służbie zdrowia, będąca konsekwencją przedłużającej się pandemii, sprawiła, że doceniliśmy to, do czego mieliśmy już dostęp, jak: e-recepty, teleporady czy cyfrowy kontakt z lekarzem. Zmotywowała również nas, naukowców, do przyspieszenia tempa prac na rzecz unowocześnienia medycyny. Naturalnym etapem tego procesu jest inwestowanie w rozwój sztucznej inteligencji, który może obniżyć koszty leczenia, zwiększyć efektywność diagnostyki czy odciążyć pracowników służby zdrowia. Chcemy ten trend wykorzystać, dlatego dziś łączymy kompetencje instytutów Łukasiewicza z wiedzą i doświadczeniem kadry naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest również liderem w wysokiej jakości bankowaniu materiału biologicznego. Dzięki prowadzonym projektom uczelni udało się stworzyć unikatową na skalę europejską bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z chorobami onkologicznymi i innymi chorobami cywilizacyjnymi. Zebrane dane służą do tworzenia Polskiej Bazy Medycyny HD, która ma służyć dogłębnemu poznaniu mechanizmów m.in.: chorób nowotworowych, chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i innych oraz wypracowaniu nowych celów terapeutycznych.

Partnerem uczelni w zakresie rozwoju biobankowania w Polsce jest wrocławski Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Łukasiewicz – PORT). Obie jednostki aktywnie działają w Polskiej Sieci Biobanków. W 2021 roku Biobank Łukasiewicz – PORT podjął współpracę z uczelnią w zakresie pozyskiwania i udostępniania materiału biologicznego i danych klinicznych od pacjentów onkologicznych leczących się i korzystających z zabiegów w szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 Nie ukrywamy, że celem wszystkich naszych strategicznych działań jest wprowadzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do standardowej praktyki medycznej – mówi prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju UMB. – Każde takie rozwiązanie będzie jednak wiarygodne i przydatne tylko wtedy, gdy zostanie oparte na wysokiej jakości danych, pochodzących od dużych grup pacjentów. Swoją szansę osiągnięcia sukcesu na tym niezwykle konkurencyjnym polu upatrujemy w integracji danych klinicznych z danymi pochodzącymi z danych wielkoskalowych, przede wszystkim tych związanych z badaniem ludzkiego genomu.

Konsekwentne zacieśnianie współpracy Łukasiewicza ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej dla biznesu i podniesienie poziomu usług krytycznych dla polskiego społeczeństwa. W gronie partnerów Łukasiewicza znajdują się już jedna uczelnia medyczna – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a także czołowe uczelnie ekonomiczne i techniczne, w tym Politechnika Białostocka.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę