Instalacja fotowoltaiczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Instalacja fotowoltaiczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym Pixabay

Nowa instalacja fotowoltaiczna zasili budynki ośrodka edukacyjnego i dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pokryje w zasadzie całe zapotrzebowanie parku na energię, dzięki czemu obiekt stanie się zero-, a nawet plusenergetyczny i możliwe będzie ograniczenie emisji CO2 o ponad 18 t rocznie. Inwestycja powstała dzięki wsparciu Fundacji PGE w ramach programu Lasy Pełne Energii. To kolejne dofinansowanie z przeznaczeniem dla parków narodowych w Polsce.

Dzięki wsparciu PGE Świętokrzyski Park Narodowy zyskał instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 27 kW, która pozwoli zmniejszyć emisję CO2 w parku o 18 t w skali roku – to tyle dwutlenku węgla, ile jest w stanie pochłonąć ponad 800 drzew w ciągu roku – mówi Agencji Newseria Biznes Anna Kęzik, wiceprezes Zarządu Fundacji PGE. – Fundacja PGE przekazała darowiznę na instalację fotowoltaiczną i jej rozruch.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to jeden z etapów modernizacji budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Dzięki wsparciu Fundacji PGE, przekazanemu w ramach programu Lasy Pełne Energii, powstanie tu instalacja PV o mocy 27,3 kWp, która przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie parku.

Jest też bardziej wymierna płaszczyzna tej inwestycji, czyli oszczędności finansowe, dzięki którym park będzie mógł więcej środków przeznaczyć na realną ochronę przyrody na swoim terenie – mówi Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Instalacja będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku 23,55 MWh energii elektryczne, podczas gdy zapotrzebowanie parku na energię elektryczną waha się między 20 a 24 MWh. Całość inwestycji przyczyni się więc do uzyskania w przyszłości miana obiektu zeroenergetycznego lub nawet plusenergetycznego. Jak wskazuje dyrektor ŚPN, w planach są już kolejne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Mamy już plany zmierzające w kierunku elektromobilności. Instalacja fotowoltaiczna ufundowana przez PGE została wykonana w systemie dostosowanym do montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Jan Reklewski.

Dotacja dla ŚPN to kolejna inicjatywa Grupy PGE, która od ponad 20 lat prowadzi program Lasy Pełne Energii. Jego celem jest poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. W ramach programu pracownicy spółki wraz z rodzinami posadzili blisko 600 tys. drzew. W listopadzie ub.r. Grupa PGE nawiązała z kolei współpracę z najstarszą w Polsce organizacją proekologiczną, czyli działającą od prawie 100 lat Ligą Ochrony Przyrody. Współpraca zakłada realizację szeregu działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej bardzo ważnym elementem jest produkcja czystej, zielonej energii. Projekt w Świętokrzyskim Parku Narodowym to już kolejna nasza inicjatywa związana z fotowoltaiką, bo współpracujemy też m.in. z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, gdzie również realizujemy projekt budowy instalacji fotowoltaicznych. Z kolei we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym prowadzimy projekty edukacyjne i prośrodowiskowe polegające na ochronie wód gruntowych. Wiele naszych projektów ma też związek z edukacją dzieci, aby w przyszłości były bardziej świadome w kwestiach jakości powietrza i ochrony środowiska.

Źródło: Newseria

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę