Europosłowie chcą wspomóc unijny przemysł półprzewodników

Europosłowie chcą wspomóc unijny przemysł półprzewodników Pixabay

Parlament Europejski przyjął plany, których celem jest zabezpieczenie dostaw czipów na terenie Unii Europejskiej poprzez zwiększenie produkcji i innowacji oraz ustanowienie środków nadzwyczajnych na wypadek niedoborów.

  • Przepisy „European Chips Act” wzmocnią strategiczną autonomię i bezpieczeństwo Europy
  • Powstanie mechanizm reagowania kryzysowego na niedobory
  • Unia Europejska przeznaczy 3,3 mld euro na badania i innowacje związane z czipami


Celem przygotowywanych nowych przepisów, które zostały już uzgodnione między Parlamentem a Radą, jest stworzenie w Europie korzystnego środowiska dla inwestycji w czipy. Pomóc ma w tym m.in. przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń i uznanie ich krytycznego znaczenia poprzez tzw. „statut o najwyższym znaczeniu krajowym”. Małe i średnie przedsiębiorstwa również skorzystają ze zwiększonego wsparcia, zwłaszcza w obszarze projektowania czipów, w celu pobudzenia innowacji.

Nowe przepisy będą wspierać projekty, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw w UE poprzez przyciąganie inwestycji i budowanie zdolności produkcyjnych. Podczas rozmów z przedstawicielami Rady, posłowie zapewnili 3,3 mld euro na badania i innowacje związane z czipami. Zostanie utworzona sieć centrów kompetencji, aby zaradzić niedoborowi umiejętności w UE i przyciągnąć nowe talenty do badań, projektowania i produkcji.

Mechanizm reagowania kryzysowego w celu rozwiązania problemów z podażą

Utworzony zostanie mechanizm reagowania kryzysowego, za pomocą którego Komisja będzie oceniać zagrożenia dla dostaw półprzewodników w UE. Wskaźniki wczesnego ostrzegania w państwach członkowskich zostaną wykorzystane do uruchomienia ogólnounijnego alarmu o niedoborach.

Mechanizm ten pozwoli Komisji na wdrożenie środków nadzwyczajnych, takich jak priorytetowe traktowanie dostaw produktów szczególnie dotkniętych niedoborem lub dokonywanie wspólnych zakupów dla państw członkowskich. Posłowie dodatkowo ulepszyli system, wprowadzając narzędzie do mapowania, które pomoże zidentyfikować możliwe wąskie gardła w dostawach. Środki te będą ostatecznością w przypadku kryzysu w sektorze półprzewodników.

Parlament poparł również przepisy, które mają na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej z partnerami strategicznymi oraz w zakresie praw własności intelektualnej, aby zagwarantować przewagę konkurencyjną i ochronę sektora UE.

Dzięki „European Chips Act” chcemy wzmocnić pozycję UE w globalnym środowisku półprzewodników i zająć się słabymi punktami w łańcuchach dostaw, które zostały ujawnione przez pandemię. Chcemy mieć większy wpływ i być liderami, dlatego zabezpieczyliśmy 3,3 mld euro na badania i innowacje. Dążymy do zwiększenia zdolności technologicznych i wdrażamy środki mające na celu zwalczanie potencjalnych niedoborów. Europa jest przygotowana na przyszłe wyzwania w branży półprzewodników, priorytetowo traktując strategiczną autonomię, bezpieczeństwo i sprzyjające otoczenie biznesowe.
Dan Nica – sprawozdawca (S&D, RO)

Przepisy zostały przyjęte stosunkiem głosów 587 do 10, przy 38 wstrzymujących się. Teraz nowe przepisy będą musiały zostać zatwierdzone przez Radę, aby stać się obowiązującym prawem.

Źródło: Parlament Europejski

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę