Endress+Hauser podsumowuje 2022 rok

Endress+Hauser podsumowuje 2022 rok Endress+Hauser

2022 rok upłynął Endress+Hauser Polska pod znakiem stabilnego wzrostu. Wpływy z zamówień zwiększyły się o 20,6%. względem zeszłego roku, a sprzedaż wzrosła o 8,85%, do 206,42 mln złotych. Nieznacznie obniżył się natomiast zysk netto – o 4,2%. Takie wyniki dają solidną podstawą finansową. Ubiegły rok to również konsekwentne inwestowanie w kadrę i wykwalifikowanych pracowników.

To bardzo dobre wyniki, osiągnięte mimo niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej – ocenia prezes zarządu Endress+Hauser Polska, Maciej Sieczka. – Do tej pory branża nie stawała jednocześnie przed tak wieloma wyzwaniami. Były to m.in. zagrożenie niedoborami energii w Europie, wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe w wielu krajach, zaburzenia w łańcuchach dostaw i logistyki, a także przedłużający się lockdown w Chinach z powodu pandemii Covid-19. W takich warunkach niełatwo utrzymać stabilność. Z pewnością duży wpływ na nasz dobry wynik miała przemyślana strategia zrównoważonego rozwoju całej Grupy Endress+Hauser, w tym polskiej spółki.

Powiązane firmy

Endress+Hauser Polska

Globalne inwestycje w przyszłość

Grupa Endress+Hauser w 2022 r. zainwestowała 240,5 mln euro w nowe budynki i maszyny, tj. 24,7% więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich pięciu lat wydatki Endress+Hauser na infrastrukturę wyniosły ponad 1 mld euro. Obecnie realizowane są projekty o wartości około 500 mln euro. Cztery największe dotyczą rozbudowy i modernizacji centrów produkcyjnych w Maulburgu i Jenie (Niemcy), w Suzhou (Chiny) oraz w Greenwood (USA). 

Motorem naszego wzrostu są innowacje produktowe – podkreślał podczas dorocznej konferencji medialnej w na początku kwietnia 2023 r. Matthias Altendorf, CEO Grupy Endress+Hauser.

W 2022 r. Grupa Endress+Hauser:

  • wprowadziła na światowy rynek 43 nowe produkty (spośród nich 18 sprzedawanych jest w Polsce),
  • wydała na badania i rozwój 242,4 mln euro – około 7,2% sprzedaży – czyli o 13,6% więcej niż rok wcześniej,
  • po raz pierwszy zgłosiła aż 235 patentów w urzędach patentowych na całym świecie, co świadczy o sile innowacyjności całej Grupy.

Pewnym krokiem w jubileuszowy rok

Grupa Endress+Hauser świętuje w tym roku 70-lecie działalności. Obchodom towarzyszy perspektywa utrzymania wyników finansowych z 2022 r. W zeszłym roku liczba zamówień przychodzących rosła o 8 pkt. procentowych szybciej niż sprzedaż, dlatego Endress+Hauser mógł rozpocząć bieżący rok z dużą liczbą zamówień. W pierwszym kwartale 2023 r. utrzymano tę tendencję.

Grupa spodziewa się spowolnienia w drugiej połowie roku, nadal jednak przewiduje dwucyfrowy wzrost w 2023 r. i planuje utworzenie 500 nowych miejsc pracy w swoich lokalizacjach na całym świecie.

Misja edukacyjna polskiej spółki

Edukacja młodego pokolenia stanowi istotną część misji i strategii Endress+Hauser. W przyszłości firma zakłada, że 5% miejsc pracy w całej Grupie będzie przeznaczonych dla stażystów, praktykantów oraz studentów. 

W ubiegłym roku Endress+Hauser Polska zacieśnił współpracę z Politechniką Wrocławską, czego efektem było m.in. stworzenie kursu „Pomiary przemysłowe z elementami technologii IIoT oraz Industry 4.0” na studiach podyplomowych na kierunku Mechatronika Przemysłowa. Dodatkowo we wrocławskim Showroomie – przestrzeni edukacyjnej Endress+Hauser – przeprowadzono w 2022 r. 20 szkoleń dotyczących najnowocześniejszych technologii i procesów pomiarowych, w których wzięło udział łącznie ponad 200 osób.

Myślę, że zmiana w postrzeganiu Przemysłu 4.0 i zwrócenie uwagi na wszystkie wynikające z niego korzyści nadejdzie z czasem. Endress+Hauser aktywnie uczestniczy w tym procesie, m.in. poprzez edukację młodego pokolenia. Cenimy sobie współpracę z Politechniką Wrocławską, której owocem jest kurs na studiach podyplomowych na kierunku Mechatronika Przemysłowa. Cyklicznie szkolimy też nowych ekspertów w naszym Showroomie – podkreśla Maciej Sieczka, prezes zarządu Endress+Hauser Polska.

O Endress+Hauser 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę