Bezzałogowe statki powietrzne będą monitorować stan linii energetycznych

Drony będą monitorować stan linii energetycznych Canva

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA będą współpracować z lotnictwem wojskowym przy wykonywaniu lotów przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE na potrzeby monitorowania infrastruktury krytycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 2 lutego w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie.

W spotkaniu udział wzięli prezes PSE Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE Jarosław Brysiewicz oraz gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, zastępca dowódcy COP-DKP, a także płk dypl. pil. Piotr Tusza, szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Podpisane porozumienie dotyczy koordynacji lotów inspekcyjnych strategicznej infrastruktury energetycznej. Określa ono w szczególności zasady współpracy przy wykonywaniu przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE lotów inspekcyjnych infrastruktury energetycznej, jak również wdraża mechanizm nadawania priorytetów dla lotów inspekcyjnych planowych oraz lotów alarmowych.

– PSE jako operator infrastruktury krytycznej wykorzystuje śmigłowce oraz bezzałogowe statki powietrzne do monitoringu linii energetycznych, które w części zlokalizowane są w strefach przestrzeni wykorzystywanych przez wojskowe statki powietrzne. Dzięki współpracy z lotnictwem wojskowym możliwe będzie skuteczne monitorowanie linii energetycznych w tych strefach – powiedział prezes PSE Tomasz Sikorski.

Podpisanie porozumienia o współpracy

– Skuteczne i bezpieczne wykonywanie lotów wymaga ścisłej współpracy pomiędzy PSE a organami zarządzającymi lotami wojskowych statków powietrznych. Pogodzenie potrzeb lotnictwa wojskowego i cywilnego wymaga zrozumienia zadań realizowanych przez obie strony i woli bieżącej współpracy – dodał płk dypl. pil. Piotr Tusza, szef SSRL SZ.

– Użycie nowatorskich rozwiązań w zakresie monitoringu infrastruktury celem wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia jest dziś koniecznością, dlatego Strona wojskowa jest otwarta na współpracę i zamierza wspierać działania podejmowane przez PSE w tym zakresie – wyjaśnił gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP.

Strony wyraziły nadzieję, że uzgodnione zasady współpracy oraz doświadczenia nabywane w trakcie współpracy wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz będą bodźcem do rozwoju cywilnych technologii bezzałogowych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: PSE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę